నీలం రంగులోని వాక్యాలు మీకు అదనపు బైబిల్ వివరణలను ఇస్తాయి, వాటిపై క్లిక్ చేయండి. బైబిల్ వ్యాసాలు ప్రధానంగా ఇంగ్లీష్, స్పానిష్, పోర్చుగీస్ మరియు ఫ్రెంచ్ అనే నాలుగు భాషలలో వ్రాయబడ్డాయి. ఇది తెలుగులో వ్రాయబడితే, అది కుండలీకరణాల్లో పేర్కొనబడుతుంది

ఆశ మరియు సంతోషమే మన సహనానికి బలం

"అయితే ఇవి జరగడం మొదలైనప్పుడు మీరు స్థిరంగా నిలబడి మీ తలలు ఎత్తుకోండి; ఎందుకంటే మీ విడుదల దగ్గరపడుతోంది"

(లూకా 21:28)

ఈ వ్యవస్థ అంతానికి ముందు జరిగిన నాటకీయ సంఘటనలను వివరించిన తర్వాత, మనం ఇప్పుడు జీవిస్తున్న అత్యంత వేదనకరమైన సమయంలో, యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులతో "తలలు ఎత్తండి" అని చెప్పాడు, ఎందుకంటే మన నిరీక్షణ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది.

వ్యక్తిగత సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ ఆనందాన్ని ఎలా ఉంచుకోవాలి? మనం యేసుక్రీస్తు మాదిరిని అనుసరించాలని అపొస్తలుడైన పౌలు వ్రాశాడు: "ఇంతపెద్ద సాక్షుల సమూహం మేఘంలా మన చుట్టూ ఆవరించి ఉంది కాబట్టి మనం కూడా ప్రతీ బరువును, మనల్ని సులభంగా చిక్కుల్లో పడేసే పాపాన్ని ​వదిలేసి, మన ముందున్న పరుగుపందెంలో ఓపిగ్గా పరుగెత్తుదాం.  మన విశ్వాసానికి ముఖ్య ప్రతినిధి, దాన్ని పరిపూర్ణం చేసే వ్యక్తి అయిన యేసు వైపే చూస్తూ అలా పరుగెత్తుదాం. ఆయన తన ముందు ఉంచబడిన సంతోషం కోసం హింసాకొయ్య మీద బాధను ఓర్చుకున్నాడు, అవమానాన్ని లెక్కచేయలేదు; ఇప్పుడాయన దేవుని సింహాసనానికి కుడిపక్కన కూర్చున్నాడు  మీరు అలసిపోయి పట్టు​వదలకుండా ఉండేలా, పాపుల దూషణకర​మైన మాటల్ని సహించిన ఆయన్ని శ్రద్ధగా గమనించండి. ఆ పాపులు అలా మాట్లాడి తమకు తామే హాని చేసుకున్నారు" (హెబ్రీయులు 12:1-3).

యేసుక్రీస్తు తన ముందు ఉంచబడిన నిరీక్షణ యొక్క ఆనందం ద్వారా సమస్యలను ఎదుర్కొనేందుకు శక్తిని పొందాడు. మన ముందు ఉంచిన నిత్యజీవితపు ఆశ యొక్క "ఆనందం" ద్వారా మన సహనానికి ఇంధనంగా శక్తిని పొందడం చాలా ముఖ్యం. మన సమస్యల విషయానికి వస్తే, యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతూ, మనం వాటిని రోజురోజుకు పరిష్కరించుకోవాలి: "అందుకే నేను మీతో చెప్తున్నాను. ఏమి తినాలా, ఏమి తాగాలా అని మీ ప్రాణం గురించి గానీ, ఏమి వేసుకోవాలా అని మీ శరీరం గురించి గానీ ఆందోళన పడడం మానేయండి. ఆహారంకన్నా ప్రాణం, బట్టలకన్నా శరీరం విలువైనవి కావా?  ఆకాశపక్షుల్ని బాగా గమనించండి; అవి విత్తవు, కోయవు, గోదాముల్లో పోగుచేసుకోవు, అయినా మీ పరలోక తండ్రి వాటిని పోషిస్తున్నాడు. మీరు వాటికన్నా విలువైనవాళ్లు కారా?  మీలో ఎవరైనా ఆందోళన పడడం వల్ల మీ ఆయుష్షును కాస్తయినా పెంచుకోగలరా?  అలాగే, బట్టల గురించి మీరు ఎందుకు ఆందోళన పడుతున్నారు? గడ్డిపూలు ఎలా పెరుగుతాయో జాగ్రత్తగా గమనించండి; అవి కష్టపడవు, వడకవు;  కానీ తన పూర్తి వైభవంతో ఉన్న సొలొమోను కూడా ఈ పూలలో ఒకదానంత అందంగా అలంకరించబడలేదని నేను మీతో చెప్తున్నాను.  ఇవాళ ఉండి రేపు పొయ్యిలో వేయబడే గడ్డిమొక్కలనే దేవుడు అలా అలంకరిస్తున్నాడంటే, అల్పవిశ్వాసులారా, ఆయన మీకు తప్పకుండా బట్టలు ఇస్తాడు కదా?  కాబట్టి ‘ఏమి తినాలి?’ ‘ఏమి తాగాలి?’ ‘ఏమి వేసుకోవాలి?’ అనుకుంటూ ఎన్నడూ ఆందోళన పడకండి.  అన్యజనులు వీటి వెనకే ఆత్రంగా పరుగెత్తుతున్నారు. అయితే మీకు ఇవన్నీ అవసరమని మీ పరలోక తండ్రికి తెలుసు" (మత్తయి 6:25-32). సూత్రం చాలా సులభం, మన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మనం వర్తమానాన్ని ఉపయోగించాలి, దేవునిపై నమ్మకం ఉంచి, పరిష్కారాన్ని కనుగొనడంలో మాకు సహాయపడాలి: "కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యానికి, ఆయన నీతికి మొదటిస్థానం ఇస్తూ ఉండండి; అప్పుడు ఆయన వీటన్నిటినీ మీకు ఇస్తాడు.  అందుకే రేపటి గురించి ఎప్పుడూ ఆందోళన పడకండి, రేపుండే ఆందోళనలు రేపు ఉంటాయి, ఏ రోజు సమస్యలు ఆ రోజుకు చాలు" (మత్తయి 6:33,34). ఈ సూత్రాన్ని వర్తింపజేయడం మన రోజువారీ సమస్యలను ఎదుర్కోవటానికి మానసిక లేదా భావోద్వేగ శక్తిని మెరుగ్గా నిర్వహించడంలో సహాయపడుతుంది. అతిగా చింతించవద్దని యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు, ఇది మన మనస్సులను గందరగోళానికి గురి చేస్తుంది మరియు మన నుండి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పూర్తిగా తీసివేయగలదు (మార్క్ 4:18,19 తో పోల్చండి).

హెబ్రీయులు 12:1-3లో వ్రాయబడిన ప్రోత్సాహానికి తిరిగి రావడానికి, మనం మన మానసిక సామర్థ్యాన్ని నిరీక్షణతో ఆనందం ద్వారా భవిష్యత్తు వైపు చూసేందుకు ఉపయోగించాలి, ఇది పరిశుద్ధాత్మ ఫలంలో భాగమైనది: "మరోవైపున, పవిత్రశక్తి మనుషుల్లో పుట్టించే లక్షణాలు ఏమిటంటే: ప్రేమ, సంతోషం, శాంతి, ఓర్పు, దయ, మంచితనం, విశ్వాసం,  సౌమ్యత, ఆత్మనిగ్రహం. ఇలాంటివాటికి వ్యతిరేకమైన నియమమేదీ లేదు" (గలతీయులు 5:22,23). యెహోవా సంతోషకరమైన దేవుడని మరియు క్రైస్తవుడు "సంతోషకరమైన దేవుని సువార్త" బోధిస్తున్నాడని బైబిల్లో వ్రాయబడింది (1 తిమోతి 1:11). ఈ ప్రపంచం ఆధ్యాత్మిక అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు, మనం పంచుకునే శుభవార్త ద్వారా మనం వెలుగులోకి రావాలి, కానీ మనం ఇతరులపై ప్రసరింపజేయాలనుకుంటున్న మన ఆశ యొక్క ఆనందం ద్వారా కూడా ఉండాలి: "మీరు లోకానికి వెలుగు లాంటివాళ్లు. కొండమీద ఉన్న నగరం అందరికీ కనిపిస్తుంది.  ప్రజలు దీపాన్ని వెలిగించి గంప కింద పెట్టరు కానీ దీపస్తంభం మీద పెడతారు, అప్పుడది ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లందరికీ వెలుగిస్తుంది.  అలాగే, మీ వెలుగును మనుషుల ముందు ప్రకాశించనివ్వండి, అప్పుడు వాళ్లు మీ మంచిపనులు చూసి పరలోకంలో ఉన్న మీ తండ్రిని మహిమపరుస్తారు" (మత్తయి 5:14-16). ఈ క్రింది వీడియో మరియు అలాగే నిత్యజీవం యొక్క నిరీక్షణపై ఆధారపడిన కథనం, నిరీక్షణలో సంతోషం అనే ఈ లక్ష్యంతో అభివృద్ధి చేయబడింది: "పరలోకంలో మీకోసం గొప్ప బహుమానం వేచివుంది కాబట్టి సంతోషించండి, ఆనందంతో గంతులు వేయండి; ఎందుకంటే వాళ్లు ​అంతకుముందున్న ప్రవక్తల్ని కూడా ఇలాగే ​హింసించారు" (మత్తయి 5:12). యెహోవా యొక్క ఆనందాన్ని మన కోటగా చేద్దాం: "మీరు విచారంగా ఉండకండి; ఎందుకంటే, యెహోవా ఇచ్చే సంతోషమే మీకు బలమైన దుర్గం" (నెహెమ్యా 8:10).

భూపరదైసులో నిత్యజీవం

పాప బానిసత్వం నుండి మానవజాతి విముక్తి ద్వారా నిత్యజీవము

"దేవుడు లోకంలోని ప్రజల్ని ఎంతో ప్రేమించాడు, ఎంతగా అంటే వాళ్లకోసం తన ఒక్కగానొక్క కుమారుణ్ణి ఇచ్చాడు. ఆయన​మీద విశ్వాసం ఉంచే ఏ ఒక్కరూ నాశనం కాకుండా శాశ్వత జీవితం పొందాలని అలా చేశాడు. (...) కుమారుడి మీద విశ్వాసం చూపించే వ్యక్తి శాశ్వత జీవితం పొందుతాడు; కుమారుడికి విధేయత చూపించని వ్యక్తి శాశ్వత జీవితం పొందడు, కానీ దేవుని ఆగ్రహం అతని మీద నిలిచివుంటుంది"

(యోహాను 3:16,36)

"మీరు ఉల్లాసంగా ఉండాలి" (ద్వితీయోపదేశకాండము 16:15)

యేసుక్రీస్తు, భూమిపై ఉన్నప్పుడు, నిత్యజీవపు ఆశను తరచుగా బోధించాడు. ఏదేమైనా, క్రీస్తు బలిపై విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే నిత్యజీవము వస్తుందని ఆయన బోధించాడు. క్రీస్తు బలి స్వస్థత మరియు పునరుత్థానం చేయగలదు.

క్రీస్తు బలి మానవజాతి మోక్షానికి వీలు కల్పిస్తుంది (యోహాను 3:16)

ప్రతి సంవత్సరం యేసుక్రీస్తు మరణాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి (తెలుగులో)

క్రీస్తు బలి యొక్క దీవెనలు

"అలాగే మానవ కుమారుడు కూడా ఇతరులతో సేవ చేయించుకోవడానికి రాలేదు కానీ ఇతరులకు సేవచేయడానికి, ఎంతోమంది కోసం విమోచన క్రయధనంగా తన ప్రాణాన్ని అర్పించడానికి వచ్చాడు" (మత్తయి 20:28).

"యోబు తన సహచరుల కోసం ప్రార్థించిన తర్వాత, యెహోవా యోబు శ్రమను తీసేసి అతని వైభవాన్ని ​అతనికి ​తిరిగిచ్చాడు. యెహోవా అతనికి ముందుకన్నా రెట్టింపు ఇచ్చాడు" (యోబు 42 :10). గొప్ప ప్రతిక్రియ నుండి బయటపడిన గొప్ప సమూహంలోని సభ్యులందరూ, యెహోవా దేవుడు, రాజు యేసుక్రీస్తు ద్వారా వారిని ఆశీర్వదిస్తారు: “మనం, సహించినవాళ్లను ధన్యులని అంటాం. మీరు యోబు సహనం గురించి విన్నారు, యెహోవా అతన్ని ఎలా ఆశీర్వదించాడో మీకు తెలుసు. యెహోవా ఎంతో వాత్సల్యం* గలవాడని, కరుణామయుడని మీరు తెలుసుకున్నారు" (యాకోబు 5:11). క్రీస్తు బలి క్షమ, పునరుత్థానం, వైద్యం అనుమతిస్తుంది.

మానవాళిని స్వస్థపరిచే క్రీస్తు త్యాగం

"అందులో నివసించే వాళ్లెవ్వరూ, “నాకు ఒంట్లో బాలేదు” అని అనరు. అందులో నివసించే ప్రజల దోషం క్షమించ​బడుతుంది" (యెషయా 33:24).

"అప్పుడు గుడ్డివాళ్ల కళ్లు తెరవబడతాయి, చెవిటివాళ్ల చెవులు విప్పబడతాయి. కుంటివాళ్లు జింకలా గంతులేస్తారు, మూగవాళ్ల నాలుక సంతోషంతో కేకలు వేస్తుంది. ఎడారిలో నీళ్లు ఉబుకుతాయి, ఎడారి మైదానంలో కాలువలు ​పారతాయి" (యెషయా 35:5,6).

క్రీస్తు బలి మళ్ళీ యవ్వనంగా మారడానికి వీలు కల్పిస్తుంది

"అతని శరీరం పిల్లల శరీరం కన్నా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది; అతనికి తన యౌవన బలం తిరిగొస్తుంది" (యోబు 33:25).

క్రీస్తు బలి చనిపోయినవారి పునరుత్థానానికి అనుమతిస్తుంది

"చనిపోయిన చాలామంది లేస్తారు; కొంతమంది శాశ్వత జీవితం కోసం లేస్తారు, ఇతరులు నిందలపాలు కావడం కోసం, శాశ్వత తిరస్కారానికి గురవ్వడం కోసం లేస్తారు" (దానియేలు 12:2).

"అంతేకాదు నీతిమంతుల్ని, అనీతిమంతుల్ని దేవుడు తిరిగి బ్రతికిస్తాడని వాళ్లలాగే నేనూ నమ్మకంతో ఎదురుచూస్తున్నాను" (అపొస్తలుల కార్యములు 24:15).

"దీనికి ఆశ్చర్యపోకండి. ఒక సమయం రాబోతుంది, అప్పుడు సమాధుల్లో ఉన్న వాళ్లందరూ ఆయన స్వరం విని  బయటికి వస్తారు; మంచిపనులు చేసినవాళ్లు జీవించడానికి బ్రతికించబడతారు, అలవాటుగా నీచమైన పనులు చేసినవాళ్లు తీర్పు పొందడానికి బ్రతికించబడతారు" (యోహాను 5:28,29).

“అప్పుడు తెల్లగా ఉన్న ఒక పెద్ద సింహాసనాన్ని, దానిమీద కూర్చొని ఉన్న దేవుణ్ణి నేను చూశాను. భూమ్యాకాశాలు ఆయన ముందు నుండి పారిపోయాయి, వాటికి ఎక్కడా స్థలం దొరకలేదు. గొప్పవాళ్లే గానీ, సామాన్యులే గానీ చనిపోయిన వాళ్లందరూ ఆ సింహాసనం ముందు నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. అప్పుడు గ్రంథపు చుట్టలు విప్పబడ్డాయి. అయితే ఇంకో గ్రంథపు చుట్ట విప్పబడింది, అది జీవగ్రంథం. చనిపోయినవాళ్లు గ్రంథపు చుట్టల్లో రాసివున్న వాటి ప్రకారం తమతమ పనుల్ని బట్టి తీర్పు పొందారు.  సముద్రం దానిలో ఉన్న మృతుల్ని అప్పగించింది. మరణం, సమాధి వాటిలో ఉన్న మృతుల్ని అప్పగించాయి. వాళ్లలో ప్రతీ ఒక్కరు తమతమ పనుల్ని బట్టి తీర్పు పొందారు" (ప్రకటన 20:11-13). అన్యాయమైన ప్రజలు భూమిపై పునరుత్థానం చేయబడ్డారు, వారి మంచి లేదా చెడు ప్రవర్తన ఆధారంగా వారు తీర్పు ఇవ్వబడతారు.

క్రీస్తు బలి "గొప్ప గుంపు" గొప్ప కష్టాలను మనుగడ పొందటానికి మరియు ఎప్పటికీ చనిపోకుండా నిత్యజీవమును పొందటానికి అనుమతిస్తుంది

"ఆ తర్వాత నేను చూసినప్పుడు, ఇదిగో! ఏ మనిషీ లెక్కపెట్టలేని ఒక గొప్పసమూహం కనిపించింది. వాళ్లు అన్నిదేశాల నుండి, గోత్రాల నుండి, జాతుల నుండి, భాషల నుండి వచ్చారు. వాళ్లు తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకొని ఆ సింహాసనం ముందు, గొర్రెపిల్ల ముందు నిలబడి ఉన్నారు. వాళ్ల చేతుల్లో ఖర్జూర మట్టలు  ఉన్నాయి.  వాళ్లు పెద్ద స్వరంతో ఇలా అంటూ ఉన్నారు: “సింహాసనం మీద కూర్చున్న మన దేవుని నుండి, గొర్రెపిల్ల నుండి మా రక్షణ వస్తుంది.” దేవదూతలందరూ ఆ సింహాసనం చుట్టూ, పెద్దల చుట్టూ, నాలుగు జీవుల చుట్టూ నిలబడి ఉన్నారు. ఆ దేవదూతలు సింహాసనం ముందు సాష్టాంగపడి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ  ఇలా అన్నారు: “ఆమేన్‌! యుగయుగాలు మన దేవునికి స్తుతి, మహిమ, తెలివి, కృతజ్ఞతలు, ఘనత, శక్తి, బలం చెందాలి. ఆమేన్‌.” అప్పుడు ఆ పెద్దల్లో ఒకతను, “తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకున్న వీళ్లు ఎవరు? ఎక్కడి నుండి వచ్చారు?” అని నన్ను అడిగాడు.  వెంటనే నేను అతనితో, “నా ప్రభువా, అది నీకే తెలుసు” అన్నాను. అప్పుడతను నాతో ఇలా అన్నాడు: “వీళ్లు మహాశ్రమను  దాటి వచ్చేవాళ్లు. వీళ్లు గొర్రెపిల్ల రక్తంలో  తమ వస్త్రాలు ఉతుక్కొని వాటిని తెల్లగా చేసుకున్నారు.  అందుకే వీళ్లు దేవుని సింహాసనం ముందు ఉన్నారు, దేవుని ఆలయంలో రాత్రింబగళ్లు ఆయనకు పవిత్రసేవ చేస్తున్నారు. సింహాసనం మీద కూర్చున్న దేవుడు  వాళ్లమీద తన డేరా కప్పుతాడు.  ఇప్పటినుండి వాళ్లకు ఆకలి వేయదు, దాహం వేయదు; ఎండదెబ్బ గానీ వడగాలి గానీ వాళ్లకు తగలదు. ఎందుకంటే సింహాసనం పక్కన ఉన్న గొర్రెపిల్ల  వాళ్లను ​కాపరిలా చూసుకుంటూ,  జీవజలాల ఊటల దగ్గరికి నడిపిస్తాడు.  దేవుడు వాళ్ల కళ్ల నుండి కారే ప్రతీ కన్నీటి బొట్టును తుడిచేస్తాడు”"  (ప్రకటన 7:9-17).

దేవుని రాజ్యం భూమిని నిర్వహిస్తుంది

"అప్పుడు నేను కొత్త ఆకాశాన్ని, కొత్త భూమిని చూశాను. ఎందుకంటే ముందున్న ఆకాశం, భూమి గతించిపోయాయి; సముద్రం ఇక లేదు.  అంతేకాదు, పవిత్ర నగరమైన కొత్త యెరూషలేము, కాబోయే భర్త కోసం అలంకరించబడిన పెళ్లికూతురిలా పరలోకంలోని దేవుని దగ్గర నుండి దిగిరావడం నేను చూశాను.  అప్పుడు సింహాసనం నుండి వచ్చిన ఒక పెద్ద స్వరం ఇలా చెప్పడం నేను విన్నాను: “ఇదిగో! దేవుని నివాసం మనుషులతో ఉంది. ఆయన వాళ్లతో పాటు నివసిస్తాడు. వాళ్లు ఆయన ప్రజలుగా ఉంటారు. దేవుడే స్వయంగా వాళ్లతోపాటు ఉంటాడు.  వాళ్ల కళ్లలో నుండి కారే ప్రతీ కన్నీటి బొట్టును ఆయన తుడిచేస్తాడు. మరణం ఇక ఉండదు, దుఃఖం గానీ ఏడ్పు గానీ నొప్పి గానీ ఇక ఉండవు. అంతకు​ముందున్న విషయాలు ​గతించిపోయాయి”” (ప్రకటన 21:1-4).

"నీతిమంతులారా, యెహోవాను బట్టి ఉల్లసించండి, ఆనందించండి; నిజాయితీగల హృదయం ఉన్నవాళ్లారా, మీరందరూ ఆనందంతో కేకలు వేయండి" (కీర్తన 32:11)

నీతిమంతులు శాశ్వతంగా జీవిస్తారు, దుర్మార్గులు నశిస్తారు

"సౌమ్యులు సంతోషంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్లు భూమికి వారసులౌతారు" (మత్తయి 5:5).

"కొంతకాలం తర్వాత దుష్టులు ఇక ఉండరు; ఒకప్పుడు వాళ్లు ఉన్న స్థలాన్ని నువ్వు వెదికినా వాళ్లు కనిపించరు. అయితే సాత్వికులు భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటారు, వాళ్లు ఎంతో శాంతిని అనుభవిస్తూ చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. దుష్టుడు నీతిమంతుల మీద పన్నాగాలు పన్నుతాడు; వాళ్లను చూసి పళ్లు కొరుకుతాడు. కానీ యెహోవా అతన్ని చూసి ​నవ్వుతాడు, ఎందుకంటే అతను నాశనమౌతాడని ఆయనకు తెలుసు. అణచివేయబడినవాళ్లను, పేదవాళ్లను పడగొట్టడానికి, నిజాయితీగా నడుచుకునేవాళ్లను ​చంపడానికి దుష్టులు తమ కత్తులు దూస్తారు, తమ విల్లులు ఎక్కుపెడతారు. కానీ వాళ్ల కత్తి వాళ్ల గుండెలోకే ​దూసుకెళ్తుంది; వాళ్ల విల్లులు విరగ్గొట్టబడతాయి. (...) ఎందుకంటే, దుష్టుల చేతులు విరగ్గొట్ట​బడతాయి, అయితే నీతిమంతుల్ని యెహోవా ​ఆదుకుంటాడు. (...) కానీ దుష్టులు నాశనమౌతారు; యెహోవా శత్రువులు పచ్చికబయళ్ల సొగసులా కనుమరుగైపోతారు; వాళ్లు పొగలా మాయమైపోతారు. (...) నీతిమంతులు భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటారు, వాళ్లు దానిలో శాశ్వతంగా జీవిస్తారు. (...) యెహోవా కోసం కనిపెట్టుకొని ఉంటూ ఆయన మార్గాన్ని అనుసరించు, అప్పుడు ఆయన నిన్ను ఘనపరుస్తాడు, నువ్వు భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటావు, దుష్టులు నాశనమైనప్పుడు నువ్వు చూస్తావు. (...) నిందలేనివాణ్ణి గమనించు, నిజాయితీపరుణ్ణి చూస్తూ ఉండు, ఎందుకంటే, అతని భవిష్యత్తు నెమ్మదిగా ఉంటుంది. అయితే అపరాధులందరూ నాశనం ​చేయబడతారు; దుష్టులకు భవిష్యత్తే ఉండదు. నీతిమంతుల రక్షణ యెహోవా నుండి వస్తుంది; కష్ట సమయంలో ఆయనే వాళ్ల కోట. యెహోవాయే వాళ్లకు సహాయం చేసి, వాళ్లను రక్షిస్తాడు. ఆయన దుష్టుల నుండి వాళ్లను రక్షించి, కాపాడతాడు. ఎందుకంటే, వాళ్లు ఆయన్ని ​ఆశ్రయించారు" (కీర్తనలు 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"అందుకే, మంచివాళ్ల మార్గాన్ని అనుసరించు, నీతిమంతుల దారుల్లోనే నడువు. ఎందుకంటే, నిజాయితీపరులే భూమ్మీద నివసిస్తారు, ఏ నిందా లేనివాళ్లే అందులో ​ఉండిపోతారు. కానీ దుష్టులు భూమ్మీద ఉండకుండా నాశనం చేయబడతారు, మోసగాళ్లు దానిమీద నుండి పెరికేయబడతారు. (...) నీతిమంతుల తల మీద దీవెనలు ఉంటాయి, దుష్టుల నోట దౌర్జన్యం దాగివుంటుంది. నీతిమంతుల్ని గుర్తుచేసుకున్నప్పుడు దీవిస్తారు, కానీ దుష్టుల పేరు కనుమరుగౌతుంది" (సామెతలు 2:20-22; 10:6,7).

యుద్ధాలు ఆగిపోతాయి హృదయాలలో మరియు భూమి అంతా శాంతి ఉంటుంది

"నీ సాటిమనిషిని ప్రేమించాలి, నీ శత్రువును ద్వేషించాలి’ అని చెప్పబడిందని మీరు విన్నారు కదా. అయితే నేను మీతో చెప్తున్నాను, మీ శత్రువుల్ని ప్రేమిస్తూ ఉండండి, మిమ్మల్ని హింసించేవాళ్ల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉండండి, అప్పుడు మీరు పరలోకంలో ఉన్న మీ తండ్రికి పిల్లలుగా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయన దుష్టుల మీద, మంచివాళ్ల మీద తన సూర్యుణ్ణి ఉదయింపజేస్తున్నాడు; నీతిమంతుల మీద, అనీతిమంతుల మీద వర్షం కురిపిస్తున్నాడు. మిమ్మల్ని ప్రేమించేవాళ్లనే మీరు ప్రేమిస్తే మీకేం ప్రతిఫలం దొరుకుతుంది? పన్ను వసూలుచేసే వాళ్లు కూడా అలా చేస్తున్నారు కదా?  మీ సహోదరులకు మాత్రమే మీరు నమస్కారం చేస్తే, మీరేం గొప్ప పని చేస్తున్నట్టు? అన్యజనులు కూడా అలా చేస్తున్నారు కదా? మీ పరలోక తండ్రి పరిపూర్ణుడు కాబట్టి మీరు కూడా ఆయనలా పరిపూర్ణులుగా* ఉండాలి” (మత్తయి 5:43- 48).

"మనుషులు మీ విషయంలో చేసిన పాపాల్ని మీరు క్షమిస్తే, మీ పరలోక తండ్రి కూడా మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు; మనుషులు మీ విషయంలో చేసిన పాపాల్ని మీరు క్షమించకపోతే, మీ పరలోక తండ్రి కూడా మీ పాపాల్ని క్షమించడు" (మత్తయి 6:14,15).

"అప్పుడు యేసు ఆ శిష్యుడితో ఇలా అన్నాడు: “నీ కత్తిని తిరిగి ఒరలో పెట్టు. కత్తి పట్టుకున్న వాళ్లందరూ కత్తితోనే నాశనమౌతారు"" (మత్తయి 26:52).

"వచ్చి, యెహోవా పనుల్ని చూడండి, ఆయన భూమ్మీద ఎలాంటి అద్భుతమైన కార్యాలు చేశాడో చూడండి. ఆయన భూవ్యాప్తంగా యుద్ధాలు ​జరగకుండా చేస్తాడు. విల్లును విరగ్గొడతాడు, ఈటెను ​ముక్కలుముక్కలు చేస్తాడు, యుద్ధ రథాల్ని అగ్నిలో కాల్చేస్తాడు" (కీర్తనలు 46:8,9).

"దేశాల మధ్య ఆయన న్యాయం తీరుస్తాడు, దేశదేశాల ప్రజలకు సంబంధించిన ​విషయాల్ని చక్కదిద్దుతాడు. వాళ్లు తమ ఖడ్గాల్ని నాగటి నక్కులుగా, తమ ఈటెల్ని మచ్చుకత్తులుగా సాగ​గొడతారు. దేశం మీదికి దేశం ఖడ్గం ఎత్తదు, వాళ్లిక యుద్ధం చేయడం నేర్చుకోరు" (యెషయా 2:4).

"ఆ రోజుల చివర్లో, యెహోవా మందిర పర్వతం పర్వత శిఖరాల పైన దృఢంగా ​స్థాపించబడుతుంది, కొండల కన్నా ఎత్తుగా ఎత్తబడుతుంది, దేశదేశాల ప్రజలు ప్రవాహంలా అక్కడికి వస్తారు. ఎన్నో దేశాల ప్రజలు వచ్చి ఇలా ​చెప్పుకుంటారు: “రండి, మనం యెహోవా పర్వతం మీదికి, యాకోబు దేవుని మందిరానికి వెళ్దాం. ఆయన తన మార్గాల గురించి మనకు బోధిస్తాడు, మనం ఆయన త్రోవల్లో నడుద్దాం.” ఎందుకంటే, సీయోనులో నుండి ​ధర్మశాస్త్రం, యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాక్యం బయల్దేరతాయి. ఆయన అనేక దేశాల ప్రజల మధ్య న్యాయం తీరుస్తాడు, దూరాన ఉన్న బలమైన దేశాలకు సంబంధించిన విషయాల్ని చక్కదిద్దుతాడు. వాళ్లు తమ ఖడ్గాల్ని నాగటి నక్కులుగా తమ ఈటెల్ని మచ్చుకత్తులుగా ​సాగగొడతారు. దేశం మీదికి దేశం ఖడ్గం ఎత్తదు, వాళ్లిక యుద్ధం చేయడం నేర్చుకోరు. వాళ్లలో ప్రతీ ఒక్కరు తమ ద్రాక్షచెట్టు కింద, తమ అంజూర చెట్టు కింద కూర్చుంటారు, ఎవ్వరూ వాళ్లను భయపెట్టరు, ఎందుకంటే సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవాయే ఈ మాట చెప్పాడు" (మీకా 4:1-4).

భూమి అంతటా ఆహారం పుష్కలంగా ఉంటుంది

"భూమ్మీద సస్యసమృద్ధి ఉంటుంది; పర్వత శిఖరాల మీద ధాన్యం పొంగిపొర్లుతుంది. ఆయన పొలాలు లెబానోను చెట్లలా వర్ధిల్లుతాయి, నగరాల్లో ప్రజలు భూమ్మీది మొక్కల్లా వికసిస్తారు" (కీర్తనలు 72:16).

"నువ్వు నేలలో విత్తే విత్తనాల కోసం ఆయన వర్షం కురిపిస్తాడు, అప్పుడు నేల నుండి శ్రేష్ఠ​మైన ఆహారం సమృద్ధిగా పండుతుంది. ఆ రోజు నీ పశువులు, మందలు విశాలమైన పచ్చిక మైదానాల్లో మేత మేస్తాయి" (యెషయా 30:23).

నిత్యజీవ ఆశలో విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయడానికి యేసుక్రీస్తు చేసిన అద్భుతాలు

“నిజానికి యేసు చేసిన పనులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో ఒక్కోదాని గురించి ​వివరంగా రాస్తే, అలా రాసిన గ్రంథపు చుట్టల్ని పెట్టడానికి ఈ భూమి కూడా సరిపోదని నాకు అనిపిస్తుంది

“నిజానికి యేసు చేసిన పనులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో ఒక్కోదాని గురించి ​వివరంగా రాస్తే, అలా రాసిన గ్రంథపు చుట్టల్ని పెట్టడానికి ఈ భూమి కూడా సరిపోదని నాకు అనిపిస్తుంది" (యోహాను 21:25)

యేసు క్రీస్తు మరియు మొదటి అద్భుతం, అతను నీటిని వైన్‌గా మారుస్తాడు: "రెండు రోజుల తర్వాత, గలిలయలోని కానా అనే ఊరిలో ఒక పెళ్లివిందు జరిగింది, యేసు తల్లి అక్కడే ఉంది.  ఆ పెళ్లివిందుకు యేసును, ఆయన శిష్యుల్ని కూడా ఆహ్వానించారు. ద్రాక్షారసం అయిపోతున్నప్పుడు యేసు తల్లి ఆయనతో, “వాళ్ల దగ్గర ద్రాక్షారసం లేదు” అని చెప్పింది.  అయితే యేసు ఆమెతో, “అమ్మా, దానికి మనమేం చేస్తాం? నా సమయం ఇంకా రాలేదు” అన్నాడు.  అప్పుడు వాళ్లమ్మ పనివాళ్లతో, “ఆయన మీకు ఏంచెప్తే అది చేయండి” అంది.  యూదుల శుద్ధీకరణ ఆచారం కోసం అక్కడ ఆరు రాతి బానలు ఉన్నాయి. ఒక్కోదానిలో రెండు లేదా మూడు కుండల నీళ్లు పడతాయి.  యేసు ఆ పనివాళ్లతో, “ఆ బానల్ని నీళ్లతో నింపండి” అన్నాడు. వాళ్లు అంచుల దాకా నింపారు.  తర్వాత ఆయన, “ఇప్పుడు మీరు వాటిలో కొంచెం విందు నిర్వాహకుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లండి” అని వాళ్లకు చెప్పాడు. వాళ్లు ఆయన చెప్పినట్టే చేశారు.  విందు నిర్వాహకుడు ద్రాక్షారసంగా మారిన ఆ నీళ్లను రుచి చూశాడు. ఆ ద్రాక్షారసం ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో ఆ పనివాళ్లకు మాత్రమే తెలుసు కానీ అతనికి తెలీదు, కాబట్టి అతను పెళ్లికుమారుణ్ణి పిలిచి,  “అందరూ మొదట మంచి ద్రాక్షారసం పోసి, ప్రజలు మత్తులో ఉన్నప్పుడు తక్కువ రకం ద్రాక్షారసం పోస్తారు. నువ్వు మాత్రం ఇప్పుడు మంచి ద్రాక్షారసాన్ని ఇస్తున్నావు” అన్నాడు.  గలిలయలోని కానాలో యేసు చేసిన ఈ అద్భుతం ఆయన అద్భుతాల్లో మొదటిది. దాని ద్వారా ఆయన తన మహిమను అందరికీ వెల్లడిచేశాడు, ఆయన శిష్యులు ఆయనమీద విశ్వాసం ఉంచారు" (జాన్ 2:1-11).

యేసుక్రీస్తు రాజు సేవకుని కుమారుడిని స్వస్థపరిచాడు: "తర్వాత ఆయన మళ్లీ గలిలయలోని కానాకు వచ్చాడు, ఆయన నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా మార్చింది అక్కడే. అప్పుడు కపెర్నహూములోని ఒక రాజసేవకుడి కుమారుడు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు.  యేసు యూదయ నుండి గలిలయకు వచ్చాడని అతను విని, యేసు దగ్గరికి వెళ్లి, తన కుమారుణ్ణి బాగుచేయడానికి కపెర్నహూముకు రమ్మని వేడుకున్నాడు. అతని కుమారుడు చావుబ్రతుకుల్లో ఉన్నాడు.  అయితే యేసు అతనితో, “సూచనలు, అద్భుతాలు చూస్తేనే గానీ మీరు అస్సలు నమ్మరు” అన్నాడు. అప్పుడు రాజసేవకుడు, “ప్రభువా, మా అబ్బాయి చనిపోకముందే నాతో రా” అని యేసును వేడుకున్నాడు.  యేసు అతనితో, “వెళ్లు, మీ అబ్బాయి బాగయ్యాడు” అని చెప్పాడు. అతను యేసు చెప్పిన మాటను నమ్మి వెళ్లిపోయాడు.  అతను వెళ్తుండగా దారిలో అతని దాసులు ఎదురొచ్చి, మీ అబ్బాయి బాగయ్యాడని చెప్పారు.  అతను వాళ్లను ఎన్నింటికి బాగయ్యాడని అడిగాడు. వాళ్లు, “నిన్న దాదాపు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు జ్వరం తగ్గిపోయింది” అని చెప్పారు.  “మీ అబ్బాయి బాగయ్యాడు” అని యేసు చెప్పింది సరిగ్గా అప్పుడే అని ఆ తండ్రికి అర్థమైంది. దాంతో అతను, అతని ఇంటివాళ్లందరూ విశ్వాసులయ్యారు.  ఇది, యేసు యూదయ నుండి గలిలయకు వచ్చాక చేసిన రెండో అద్భుతం" (జాన్ 4:46-54).

యేసు క్రీస్తు కపెర్నహూములో దయ్యం పట్టిన వ్యక్తిని స్వస్థపరిచాడు: "తర్వాత ఆయన గలిలయలో ఉన్న కపెర్నహూము నగరానికి వెళ్లి, విశ్రాంతి రోజున వాళ్లకు బోధిస్తున్నాడు. ఆయన బోధించే తీరు చూసి వాళ్లు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు, ఎందుకంటే ఆయన అధికారంతో మాట్లాడాడు.  ఆ సమయంలో, అపవిత్ర దూత పట్టిన ఒకతను ఆ సమాజమందిరంలో ఉన్నాడు. అతను ఇలా అరిచాడు:  “నజరేయుడివైన యేసూ, మాతో నీకేం పని? మమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చావా? నువ్వు ఎవరో నాకు బాగా తెలుసు, నువ్వు దేవుని పవిత్రుడివి!”  అయితే యేసు ఆ అపవిత్ర దూతను గద్దిస్తూ, “మాట్లాడకుండా అతనిలో నుండి బయటికి రా!” అన్నాడు. దాంతో ఆ అపవిత్ర దూత అతన్ని వాళ్ల మధ్య కింద పడేసి, అతనికి ఏ హానీ చేయకుండా అతనిలో నుండి బయటికి వచ్చేశాడు.  దాంతో వాళ్లంతా ఆశ్చర్యపోయి, “ఈయన మాటలు చూడండి! ఈయన అధికారంతో, శక్తితో అపవిత్ర దూతల్ని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. వాళ్లు బయటికి వచ్చేస్తున్నారు!” అని చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టారు.  కాబట్టి ఆయన గురించిన వార్త ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో నలుమూలలా వ్యాపిస్తూ ఉంది" (లూకా 4:31-37).

యేసుక్రీస్తు నేటి జోర్డాన్‌లో, జోర్డాన్ యొక్క తూర్పు భాగంలో, టిబెరియాస్ సరస్సు సమీపంలో దయ్యాలను వెళ్లగొట్టాడు: "ఆయన సముద్రానికి అవతలి వైపున్న గదరేనువాళ్ల ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు, చెడ్డదూతలు పట్టిన ఇద్దరు మనుషులు సమాధుల మధ్య నుండి ఆయనకు ఎదురొచ్చారు. వాళ్లు చాలా భయంకరంగా ఉండడం వల్ల ఆ దారిలో వెళ్లే ధైర్యం ఎవరికీ లేకపోయింది.  అప్పుడు వాళ్లు, “దేవుని కుమారుడా, మాతో నీకేం పని? సమయం రాకముందే మమ్మల్ని హింసించాలని ఇక్కడికి వచ్చావా?” అని కేకలు వేశారు.  వాళ్లకు దూరంలో ఒక పెద్ద పందుల మంద మేత మేస్తూ ఉంది.  కాబట్టి ఆ చెడ్డదూతలు, “ఒకవేళ నువ్వు మమ్మల్ని వెళ్లగొడితే, ఆ పందుల్లోకి పంపించు” అని ఆయన్ని వేడుకోవడం మొదలుపెట్టారు.  ఆయన, “వెళ్లండి” అన్నాడు, దాంతో ఆ చెడ్డదూతలు బయటికి వచ్చి పందుల్లో దూరారు. అప్పుడు ఆ పందులన్నీ కొండ అంచు వరకు పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి సముద్రంలో పడి, చచ్చిపోయాయి.  దాంతో వాటిని మేపేవాళ్లు అక్కడి నుండి పారిపోయి, నగరంలోకి వెళ్లి జరిగిందంతా చెప్పారు. చెడ్డదూతలు పట్టిన మనుషుల గురించి కూడా చెప్పారు.  అప్పుడు ఆ నగరంలోని వాళ్లంతా యేసును కలవడానికి వచ్చారు. వాళ్లు ఆయన్ని చూసినప్పుడు, తమ ప్రాంతం నుండి వెళ్లిపొమ్మని ఆయన్ని బ్రతిమాలారు" (మత్తయి 8:28-34).

యేసు క్రీస్తు స్వస్థపరుస్తాడు అపొస్తలుడైన పేతురు సవతి తల్లి: "యేసు పేతురు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, పేతురు అత్త జ్వరంతో పడుకొని ఉండడం చూశాడు.  కాబట్టి యేసు ఆమెను ముట్టుకున్నాడు, దాంతో ఆమె జ్వరం పోయింది. ఆమె లేచి ఆయనకు సేవలు చేయడం మొదలు​పెట్టింది" (మత్తయి 8:14,15).

యేసు ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరిచాడు జబ్బు చేయి కలవాడు: "ఇంకో విశ్రాంతి రోజున ఆయన సమాజమందిరంలోకి వెళ్లి బోధించడం మొదలుపెట్టాడు. అక్కడ, కుడిచెయ్యి ఎండిపోయిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు.  యేసు విశ్రాంతి రోజున ఎవరినైనా బాగుచేస్తే, ఆయన మీద నిందలు వేయాలని శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు ఆయన్నే జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉన్నారు.  అయితే వాళ్లు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో యేసుకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన చెయ్యి ఎండిపోయిన వ్యక్తితో, “లేచి, మధ్యలో నిలబడు” అన్నాడు. దాంతో అతను లేచి, మధ్యలో నిలబడ్డాడు.  తర్వాత యేసు వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతాను: విశ్రాంతి రోజున ఏమి చేయడం న్యాయం? మంచి చేయడమా, చెడు చేయడమా? ఏది ధర్మం? ప్రాణం కాపాడడమా, ప్రాణం తీయడమా?”  ఆయన వాళ్లందర్నీ ఒకసారి చూసి ఆ వ్యక్తితో, “నీ చెయ్యి చాపు” అన్నాడు. అతను చెయ్యి చాపాడు, అది బాగైంది.  అప్పుడు వాళ్లు కోపంతో వెర్రెత్తిపోయి, యేసును ఏంచేయాలా అని చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు" (లూకా 6:6-11).

యేసుక్రీస్తు చుక్కలు (ఎడెమా, శరీరంలో ద్రవం అధికంగా చేరడం)తో బాధపడుతున్న వ్యక్తిని నయం చేస్తాడు: "ఇంకో సందర్భంలో యేసు విశ్రాంతి రోజున పరిసయ్యుల నాయకుల్లో ఒకరి ఇంటికి భోజనానికి వెళ్లాడు. అక్కడున్న వాళ్లు ఆయన్నే జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉన్నారు.  ఇదిగో! ఒంట్లో నీరు వచ్చి బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తి యేసు ముందు ఉన్నాడు.  కాబట్టి యేసు ధర్మశాస్త్రంలో ఆరితేరినవాళ్లను, పరిసయ్యుల్ని, “విశ్రాంతి రోజున బాగుచేయడం సరైనదా, కాదా?” అని అడిగాడు. దానికి వాళ్లు నోరు తెరవలేదు. దాంతో ఆయన ఆ వ్యక్తిని పట్టుకొని, బాగుచేసి, పంపించేశాడు.  తర్వాత ఆయన, “మీ కుమారుడు గానీ, మీ ఎద్దు గానీ విశ్రాంతి రోజున బావిలో పడితే మీలో ఎవరైనా వెంటనే పైకి లాగకుండా ఉంటారా?” అని వాళ్లను అడిగాడు.  దానికి వాళ్లు ఏమీ చెప్పలేకపోయారు" (లూకా 14:1-6).

యేసుక్రీస్తు అంధుడిని స్వస్థపరుస్తాడు: "యేసు యెరికో దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు, ఒక గుడ్డివాడు దారి పక్కన కూర్చొని అడు​క్కుంటున్నాడు.  ఒక గుంపు అటుగా వెళ్తున్న శబ్దం వినిపించడంతో, అతను ఏం ​జరుగుతోందని అడగడం మొదలుపెట్టాడు. వాళ్లు, “నజరేయుడైన యేసు ఇటువైపు నుండి వెళ్తున్నాడు!” అని అతనికి చెప్పారు. దాంతో అతను, “యేసూ, దావీదు కుమారుడా, నన్ను ​కరుణించు!” అని కేకలు వేశాడు. అప్పుడు ముందున్న వాళ్లు, నిశ్శబ్దంగా ఉండమని అతన్ని గద్దించడం మొదలుపెట్టారు. కానీ అతను ఇంకా ఎక్కువగా, “దావీదు కుమారుడా, నన్ను కరుణించు!” అని కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు యేసు ఆగి, అతన్ని తన దగ్గ​రికి తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు. అతను ​దగ్గరికి వచ్చాక, యేసు అతన్ని ఇలా అడిగాడు: “నీ కోసం నన్ను ఏం చేయమంటావు?” దానికి అతను, “ప్రభువా, నాకు చూపు తెప్పించు” అన్నాడు. కాబట్టి యేసు అతనితో, “మళ్లీ చూపు పొందు; నీ విశ్వాసం నిన్ను బాగుచేసింది” అన్నాడు.  ఆ క్షణమే అతనికి చూపు తిరిగొచ్చింది; దాంతో అతను దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తూ యేసును అనుసరించడం మొదలుపెట్టాడు. అది చూసినప్పుడు ప్రజలందరూ దేవుణ్ణి స్తుతించారు" (లూకా 18:35-43).

యేసు క్రీస్తు ఇద్దరు అంధులను స్వస్థపరిచాడు: "యేసు అక్కడి నుండి వెళ్తుండగా ఇద్దరు గుడ్డివాళ్లు ఆయన వెనక వెళ్తూ, “దావీదు కుమారుడా, మమ్మల్ని కరుణించు” అని అరుస్తున్నారు.  ఆయన ఒక ఇంట్లోకి వెళ్లినప్పుడు, ఆ గుడ్డివాళ్లు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు. అప్పుడు యేసు, “నేను మీకు చూపు తెప్పించగలనని మీకు విశ్వాసం ఉందా?” అని వాళ్లను అడిగాడు. వాళ్లు, “ఉంది ప్రభువా” అన్నారు.  తర్వాత ఆయన వాళ్ల కళ్లను ముట్టుకొని, “మీ విశ్వాసం ప్రకారమే మీకు జరగాలి” అన్నాడు.  అప్పుడు వాళ్లకు చూపు వచ్చింది. అయితే యేసు వాళ్లను, “ఈ విషయం గురించి ఎవరికీ తెలియనివ్వకండి” అని గట్టిగా హెచ్చరించాడు.  కానీ వాళ్లు బయటికి వెళ్లాక, దాని గురించి ఆ ప్రాంతమంతా తెలియజేశారు" (మత్తయి 9:27-31).

యేసు క్రీస్తు చెవిటి మూగుడిని నయం చేస్తాడు: “యేసు తూరు నుండి బయల్దేరి సీదోను గుండా, దెకపొలి ప్రాంతం గుండా గలిలయ సముద్రం దగ్గరికి వచ్చాడు.  అక్కడ ప్రజలు నత్తి ఉన్న ఒక చెవిటివాణ్ణి ఆయన దగ్గరికి తీసుకొచ్చి, అతని మీద చేతులుంచమని ఆయన్ని వేడుకున్నారు.  ఆయన అతన్ని జనానికి దూరంగా పక్కకు తీసుకెళ్లాడు. తర్వాత అతని చెవుల్లో వేళ్లు పెట్టి, ఉమ్మివేసి, అతని నాలుకను ముట్టుకున్నాడు.  ఆ తర్వాత ఆయన ఆకాశం వైపు చూసి, గట్టిగా నిట్టూర్చి అతనితో “ఎప్ఫతా” అన్నాడు, ఆ మాటకు “తెరుచుకో” అని అర్థం.  దాంతో అతని చెవులు తెరుచుకున్నాయి, నత్తి పోయి అతను మామూలుగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు.  దాని గురించి ఎవ్వరికీ చెప్పొద్దని ఆయన వాళ్లకు ఆజ్ఞాపించాడు. కానీ, ఆయన అలా చెప్పిన కొద్దీ, ప్రజలు ఇంకా ఎక్కువగా దాని గురించి ప్రచారం చేశారు.  నిజానికి, వాళ్లు ఆశ్చర్యంతో ఉక్కిరిబిక్కిరై, “ఆయన చేసేవన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఆయన చివరికి చెవిటివాళ్లు కూడా వినేలా చేస్తున్నాడు, మూగవాళ్లు కూడా మాట్లాడేలా చేస్తున్నాడు” అన్నారు” (మార్కు 7:31-37).

యేసు క్రీస్తు ఒక కుష్ఠురోగిని స్వస్థపరిచాడు: "అక్కడ ఆయన దగ్గరికి ఒక కుష్ఠురోగి కూడా వచ్చాడు. అతను మోకాళ్లూని, “నీకు ఇష్టమైతే, నన్ను శుద్ధుడిగా చేయగలవు” అని ఆయన్ని వేడుకున్నాడు.  ఆయన జాలిపడి చెయ్యి చాపి అతన్ని ముట్టుకుని, “నాకు ఇష్టమే! శుద్ధుడివి అవ్వు” అన్నాడు.  వెంటనే అతని కుష్ఠురోగం పోయి, అతను శుద్ధుడయ్యాడు" (మార్క్ 1:40-42).

పదిమంది కుష్టురోగుల స్వస్థత: "యేసు యెరూషలేముకు వెళ్తూ సమరయ, గలిలయ పొలిమేరల మీదుగా ప్రయాణిస్తున్నాడు.  ఆయన ఒక గ్రామంలోకి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు, పదిమంది కుష్ఠురోగులు ఆయనకు ఎదురొచ్చారు. వాళ్లు కాస్త దూరంలోనే నిలబడి,  “యేసూ, బోధకుడా, మమ్మల్ని కరుణించు!” అని బిగ్గరగా కేకలు వేశారు.  యేసు వాళ్లను చూసినప్పుడు వాళ్లతో, “వెళ్లి యాజకులకు కనిపించండి” అని అన్నాడు. వాళ్లు అలా వెళ్తూ ఉండగా శుద్ధులయ్యారు.  వాళ్లలో ఒకతను తాను బాగయ్యానని చూసుకున్నప్పుడు, దేవుణ్ణి బిగ్గరగా మహిమపరుస్తూ వెనక్కి తిరిగొచ్చాడు.  అతను యేసు పాదాల దగ్గర సాష్టాంగపడి, ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు. అతనొక సమరయుడు.  అప్పుడు యేసు ఇలా అడిగాడు: “పదిమందీ శుద్ధులయ్యారు కదా? మరి మిగతా తొమ్మిదిమంది ఎక్కడ?  అన్యజనుడైన ఇతను తప్ప దేవుణ్ణి మహిమపర్చడానికి ఇంకెవ్వరూ తిరిగి రాలేదా?”  తర్వాత యేసు అతనితో ఇలా అన్నాడు: “లేచి నీ దారిన వెళ్లు, నీ విశ్వాసం నిన్ను బాగుచేసింది.”" (లూకా 17:11-19).

పక్షవాతానికి గురైన వ్యక్తిని యేసుక్రీస్తు స్వస్థపరిచాడు: "ఆ తర్వాత, యూదుల పండుగ ఒకటి వచ్చింది, దాంతో యేసు యెరూషలేముకు వెళ్లాడు.  యెరూషలేములోని గొర్రెల ద్వారం దగ్గర ఒక కోనేరు ఉంది, హీబ్రూ భాషలో దాని పేరు బేతెస్ద. దానికి ఐదు ​మంటపాలు ఉన్నాయి.  ఆ ​మంటపాల్లో రోగులు, గుడ్డివాళ్లు, కుంటివాళ్లు, కాళ్లూచేతులు చచ్చుబడినవాళ్లు గుంపులుగుంపులుగా పడివున్నారు.  అయితే, 38 సంవత్సరాలుగా జబ్బుతో బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తి కూడా అక్కడ ఉన్నాడు.  అతను అక్కడ పడుకొని ఉండడం యేసు చూశాడు. అతను చాలాకాలంగా జబ్బుతో బాధపడుతున్నాడని యేసుకు తెలుసు, కాబట్టి ఆయన, “నీకు బాగవ్వాలని ఉందా?” అని అతన్ని అడిగాడు.  అందుకు అతను, “అయ్యా, నీళ్లు కదిలించబడినప్పుడు నన్ను ​కోనేటిలోకి దించేవాళ్లు ఎవరూ లేరు, నేను ​వెళ్లేలోపు నాకన్నా ముందే ఎవరో ఒకరు అందులోకి దిగుతున్నారు” అన్నాడు.  యేసు అతనితో, “లేచి, నీ పరుపు తీసుకొని నడువు” అన్నాడు.  అతను వెంటనే బాగయ్యి, తన పరుపు తీసుకొని నడవడం మొదలుపెట్టాడు" (యోహాను 5:1-9).

యేసు క్రీస్తు ఒక మూర్ఛరోగిని నయం చేస్తాడు: “వాళ్లు ప్రజల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ఒకతను వచ్చి యేసు ముందు మోకరించి ఇలా అన్నాడు:  “ప్రభువా, మా అబ్బాయి మీద కరుణ చూపించు; అతని ఆరోగ్యం బాలేదు, మూర్ఛరోగం ఉంది. అతను తరచూ మంటల్లో, నీళ్లలో పడుతుంటాడు.  అతన్ని నీ శిష్యుల దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను కానీ వాళ్లు బాగుచేయలేకపోయారు.”  అప్పుడు యేసు, “విశ్వాసంలేని చెడ్డ తరమా, ఎంతకాలం నేను మీతో ఉండాలి? ఎంతకాలం మిమ్మల్ని సహించాలి? ఆ అబ్బాయిని నా దగ్గరికి తీసుకురండి” అన్నాడు.  అప్పుడు యేసు ఆ చెడ్డదూతను గద్దించాడు, దాంతో ఆ చెడ్డదూత అతనిలో నుండి బయటికి వచ్చాడు, అతను వెంటనే బాగయ్యాడు.  తర్వాత శిష్యులు ఒంటరిగా యేసు దగ్గరికి వచ్చి, “ఆ చెడ్డదూతను మేము ఎందుకు వెళ్లగొట్టలేకపోయాం?” అని అడిగారు.  దానికి యేసు వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మీ అల్పవిశ్వాసం వల్లే. నేను మీతో నిజంగా చెప్తున్నాను, మీకు ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉండి, ఈ కొండతో, ‘ఇక్కడి నుండి అక్కడికి వెళ్లు’ అని అంటే, అది వెళ్తుంది; మీకు ఏదీ అసాధ్యంగా ఉండదు.”” (మత్తయి 17:14-20).

యేసుక్రీస్తు తనకు తెలియకుండానే ఒక అద్భుతం చేస్తాడు: "యేసు వెళ్తుండగా ప్రజలు తోసుకుంటూ ఆయన మీద పడుతున్నారు.  వాళ్లలో 12 ఏళ్లుగా రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న ఒకామె ఉంది, అప్పటివరకు ఎవరూ ఆమెను బాగుచేయలేకపోయారు. ఆమె యేసు వెనక నుండి వచ్చి ఆయన పైవస్త్రం అంచును ముట్టుకుంది, వెంటనే ఆమె రక్తస్రావం ఆగిపోయింది.  అప్పుడు యేసు, “నన్ను ముట్టుకుంది ఎవరు?” అని అడిగాడు. వాళ్లందరూ, “నేను కాదు” అని అంటూ ఉండగా పేతురు, “బోధకుడా, ప్రజలు తోసుకుంటూ నీ మీద పడుతున్నారు” అని అన్నాడు.  అయితే యేసు, “ఎవరో నన్ను ముట్టుకున్నారు, నాలో నుండి శక్తి+ బయటికి వెళ్లింది” అన్నాడు.  జరిగింది యేసుకు తెలిసిపోయిందని గమనించిన ఆ స్త్రీ వణికిపోతూ వచ్చి ఆయన ముందు మోకరించి, తాను ఆయన్ని ఎందుకు ముట్టుకుందో, వెంటనే ఎలా బాగైందో ఆ ప్రజలందరి ముందు చెప్పింది.  అయితే యేసు ఆమెతో, “అమ్మా, నీ విశ్వాసం నిన్ను బాగుచేసింది. మనశ్శాంతితో వెళ్లు” అన్నాడు" (లూకా 8:42-48).

యేసు క్రీస్తు దూరం నుండి నయం చేస్తాడు: "ప్రజలకు ఈ విషయాలు చెప్పడం పూర్తయిన తర్వాత ఆయన కపెర్నహూముకు వెళ్లాడు.  అప్పుడు ఒక సైనికాధికారికి ఎంతో ఇష్టమైన దాసుడు తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ చావుబ్రతుకుల మధ్య ఉన్నాడు. ఆ సైనికాధికారి యేసు గురించి విన్నప్పుడు, వచ్చి తన దాసుణ్ణి బాగుచేయమని యేసును అడగడానికి యూదుల పెద్దల్లో కొందర్ని ఆయన దగ్గరికి పంపించాడు.  వాళ్లు యేసు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన్ని ఇలా వేడుకోవడం మొదలుపెట్టారు: “నీ సహాయం పొందడానికి అతను అర్హుడు.  ఎందుకంటే, మన ప్రజలంటే అతనికి ప్రేమ. మన సమాజమందిరాన్ని కట్టించింది కూడా అతనే.”  కాబట్టి యేసు వాళ్లతో పాటు వెళ్లాడు. అయితే వాళ్లు ఆ ఇంటికి దగ్గర్లో ఉన్నప్పుడు, ఆ సైనికాధికారి తన స్నేహితుల్ని పంపి యేసుతో ఇలా చెప్పమన్నాడు: “అయ్యా, నా ఇంటికి రావడానికి కష్టపడొద్దు. ఎందుకంటే, నువ్వు నా ఇంట్లోకి రావడానికి నేను అర్హుణ్ణి కాను. అందుకే, నీ దగ్గరికి వచ్చే అర్హత నాకుందని కూడా నేను అనుకోలేదు. నువ్వు ఒక్కమాట చెప్పు చాలు, నా సేవకుడు బాగైపోతాడు.  నేను కూడా అధికారం కింద ఉన్నవాణ్ణే, నా కింద సైనికులు ఉన్నారు. నేను ఒకతన్ని ‘వెళ్లు!’ అంటే వెళ్తాడు; ఇంకొకతన్ని ‘రా!’ అంటే వస్తాడు; నా దాసునితో, ‘ఇది చేయి!’ అంటే చేస్తాడు.”  యేసు ఈ మాటలు విని చాలా ఆశ్చర్యపోయి, తన వెంట వస్తున్న ప్రజల వైపు తిరిగి, “నేను మీతో చెప్తున్నాను, ఇశ్రాయేలులో కూడా ఇంత గొప్ప విశ్వాసం ఉన్నవాళ్లను నేను చూడలేదు” అన్నాడు. సైనికాధికారి పంపినవాళ్లు ఇంటికి తిరిగొచ్చినప్పుడు, ఆ దాసుడు ఆరోగ్యంగా ఉండడం చూశారు" (లూకా 7:1-10).

యేసుక్రీస్తు 18 సంవత్సరాలు వైకల్యం ఉన్న స్త్రీని స్వస్థపరిచాడు: "విశ్రాంతి రోజున యేసు ఒక సమాజమందిరంలో బోధిస్తున్నాడు.  ఇదిగో! చెడ్డదూత పట్టిన ఒక స్త్రీ అక్కడుంది. ఆ చెడ్డదూత ఆమెను 18 సంవత్సరాల పాటు బలహీనం చేశాడు. దానివల్ల ఆమె సగానికి వంగిపోయింది, నిటారుగా అస్సలు నిలబడలేకపోతోంది.  యేసు ఆమెను చూసినప్పుడు, “అమ్మా, నీ బలహీనత నుండి నువ్వు విడుదల పొందావు” అన్నాడు.  తర్వాత ఆయన ఆమె మీద చేతులు ఉంచాడు. వెంటనే ఆమె నిటారుగా నిలబడింది, దేవుణ్ణి మహిమపర్చడం మొదలుపెట్టింది.  అయితే యేసు విశ్రాంతి రోజున ఆమెను బాగుచేశాడని చాలా కోపంగా ఉన్న ఆ సమాజమందిరం అధికారి ప్రజలతో ఇలా అన్నాడు: “పనిచేయడానికి ఆరు రోజులు ఉన్నాయి; అప్పుడు వచ్చి బాగవ్వండి, విశ్రాంతి రోజున కాదు.”  అప్పుడు ప్రభువు ఇలా అన్నాడు: “వేషధారులారా, మీలో ప్రతీ ఒక్కరు విశ్రాంతి రోజున మీ ఎద్దును లేదా గాడిదను విప్పి, నీళ్లు పెట్టడానికి తీసుకెళ్తారు కదా?  అలాంటప్పుడు 18 సంవత్సరాలుగా సాతాను చేత బంధించబడిన అబ్రాహాము కూతురైన ఈ స్త్రీని విశ్రాంతి రోజున విడుదల చేయకూడదా?”  ఆయన ఈ విషయాలు చెప్పినప్పుడు, ఆయన వ్యతిరేకులంద" (లూకా 13:10-17).

యేసు క్రీస్తు ఒక ఫోనిషియన్ స్త్రీ కుమార్తెను నయం చేస్తాడు: "యేసు అక్కడి నుండి బయల్దేరి తూరు, సీదోనుల ప్రాంతానికి వెళ్లాడు. అప్పుడు ఇదిగో! ఆ ప్రాంతంలో ఉంటున్న ఒక ఫేనీకే స్త్రీ వచ్చి, “ప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, నన్ను కరుణించు. చెడ్డదూత పట్టడంవల్ల మా అమ్మాయి విపరీతంగా బాధపడుతోంది” అని కేకలు వేసింది. అయితే యేసు ఆమెతో ఒక్కమాట కూడా మాట్లాడలేదు. ఆయన శిష్యులు వచ్చి, “ఆమెను పంపించేయి, ఆమె మన వెనకాలే వస్తూ కేకలు వేస్తోంది” అని ఆయన్ని బ్రతిమాలడం మొదలుపెట్టారు.  అందుకు యేసు, “ఇశ్రాయేలు ప్రజల్లో తప్పిపోయిన గొర్రెల్లాంటి వాళ్ల దగ్గరికి మాత్రమే దేవుడు నన్ను పంపించాడు” అని అన్నాడు. అయితే ఆ స్త్రీ వచ్చి ఆయనకు వంగి నమస్కారం చేసి, “ప్రభువా, నాకు సహాయం చేయి!” అని అడిగింది.  అందుకు యేసు, “పిల్లల రొట్టెలు తీసుకుని కుక్కపిల్లలకు వేయడం సరికాదు” అన్నాడు.  దానికి ఆ స్త్రీ, “నిజమే ప్రభువా, కానీ కుక్కపిల్లలు కూడా తమ యజమానుల బల్లమీద నుండి కిందపడే ముక్కల్ని తింటాయి కదా” అంది. అప్పుడు యేసు, “అమ్మా, నీ విశ్వాసం గొప్పది; నువ్వు కోరుకున్నట్టే నీకు జరగాలి” అన్నాడు. ఆ క్షణమే ఆమె కూతురు బాగైంది" (మత్తయి 15:21-28).

యేసుక్రీస్తు ఒక తుఫాను ఆపుతాడు: "తర్వాత యేసు, ఆయన శిష్యులు పడవ ఎక్కి బయల్దేరారు.  అప్పుడు ఇదిగో! సముద్రంలో ఒక పెద్ద తుఫాను చెలరేగింది. దాంతో అలల వల్ల పడవలోకి నీళ్లు వస్తూ ఉన్నాయి; అయితే యేసు నిద్రపోతున్నాడు.  అప్పుడు శిష్యులు వచ్చి, “ప్రభువా, చనిపోయేలా ఉన్నాం! రక్షించు!” అంటూ ఆయన్ని నిద్రలేపారు.  కానీ ఆయన వాళ్లతో, “అల్పవిశ్వాసులారా, మీరెందుకు ఇంత భయపడుతున్నారు?” అని చెప్పి, లేచి గాలుల్ని, సముద్రాన్ని గద్దించాడు; దాంతో అంతా చాలా ప్రశాంతంగా మారిపోయింది.  కాబట్టి శిష్యులు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయి, “అసలు ఈయన ఎవరు? చివరికి గాలులు, సముద్రం కూడా ఈయనకు లోబడుతున్నాయి” అని చెప్పుకున్నారు” (మత్తయి 8:23-27). ఈ అద్భుతం భూసంబంధమైన స్వర్గంలో ఇకపై తుఫానులు లేదా వరదలు విపత్తులకు కారణం కాదని చూపిస్తుంది.

యేసుక్రీస్తు సముద్రం మీద నడుస్తున్నాడు: "ప్రజల్ని పంపించేశాక యేసు ప్రార్థించడానికి ఒంటరిగా కొండ మీదికి వెళ్లాడు. చీకటిపడే సమయానికి ఆయన అక్కడ ఒంటరిగా ఉన్నాడు.  అప్పటికల్లా శిష్యులు వెళ్తున్న పడవ ఒడ్డుకు చాలా దూరంలో ఉంది, ఎదురుగాలి వీస్తున్నందువల్ల అలలు పడవను బలంగా కొడుతున్నాయి.  అయితే రాత్రి నాలుగో జామున ఆయన నీళ్ల మీద నడుచుకుంటూ వాళ్ల దగ్గరికి వచ్చాడు.  ఆయన అలా సముద్రం మీద నడుచుకుంటూ రావడం చూసినప్పుడు శిష్యులు కంగారుపడి, “అమ్మో, అదేదో వస్తోంది!” అంటూ భయంతో కేకలు వేశారు.  వెంటనే యేసు, “భయపడకండి, నేనే!” అని వాళ్లతో అన్నాడు.  అప్పుడు పేతురు యేసుతో, “ప్రభువా, నువ్వే అయితే, నన్ను నీళ్లమీద నడుచుకుంటూ నీ దగ్గరికి రానివ్వు” అన్నాడు.  ఆయన, “రా!” అన్నాడు. అప్పుడు పేతురు పడవ దిగి నీళ్లమీద నడుచుకుంటూ యేసు వైపుకు వెళ్లాడు.  కానీ తుఫానును చూసినప్పుడు అతను భయపడిపోయాడు. అతను నీళ్లలో మునిగిపోతున్నప్పుడు, “ప్రభువా, రక్షించు!” అని కేకలు వేశాడు.  యేసు వెంటనే చెయ్యి చాపి పేతురును పట్టుకొని, “అల్పవిశ్వాసీ, ఎందుకు సందేహపడ్డావు?” అన్నాడు. వాళ్లిద్దరు పడవ ఎక్కాక, తుఫాను ఆగిపోయింది.  అప్పుడు పడవలో ఉన్నవాళ్లు, “నువ్వు నిజంగా దేవుని కుమారుడివి” అంటూ ఆయనకు వంగి నమస్కారం చేశారు" (మత్తయి 14:23-33).

అద్భుత పీచ్: "ఒకసారి యేసు గెన్నేసరెతు సరస్సు దగ్గర దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు, చాలామంది ప్రజలు ఆయన చెప్పేది వింటూ ఆయన మీద పడుతూ ఉన్నారు.  యేసు సరస్సు ఒడ్డున రెండు పడవలు ఉండడం చూశాడు, జాలర్లు వాటిలో నుండి దిగి తమ వలలు కడుక్కుంటున్నారు. వాటిలో ఒక పడవ సీమోనుది. యేసు అందులోకి ఎక్కి, దాన్ని ఒడ్డు నుండి కాస్త దూరం లాగమని అతన్ని అడిగాడు. తర్వాత ఆయన పడవలో కూర్చొని, అందులో నుండే వాళ్లకు బోధించడం మొదలుపెట్టాడు.  ఆయన మాట్లాడడం పూర్తయ్యాక సీమోనుతో, “పడవను లోతుగా ఉన్న చోటికి తీసుకెళ్లి అక్కడ మీ వలలు వేయండి” అన్నాడు. కానీ సీమోను, “బోధకుడా, మేము రాత్రంతా కష్టపడినా మాకు ఏమీ దొరకలేదు. అయినా నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి వలలు వేస్తాను” అన్నాడు.  వాళ్లు అలా వలలు వేసినప్పుడు చాలా చేపలు పడ్డాయి, దాంతో వాళ్ల వలలు పిగిలిపోసాగాయి. కాబట్టి వాళ్లు ఇంకో పడవలో ఉన్న తమ తోటి జాలర్లకు సైగ చేసి, వచ్చి తమకు సహాయం చేయమన్నారు. వాళ్లు వచ్చి రెండు పడవల నిండా చేపల్ని నింపారు. దాంతో ఆ పడవలు మునిగిపోసాగాయి. అది చూసి సీమోను పేతురు యేసు మోకాళ్ల ముందు పడి, “ప్రభువా, నేను పాపిని, నన్ను విడిచివెళ్లు” అన్నాడు.  ఎందుకంటే, తాము పట్టిన చేపల్ని చూసి అతను, అతనితో ఉన్నవాళ్లు ఆశ్చర్యంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారు.  సీమోను తోటి జాలర్లూ, జెబెదయి కుమారులూ అయిన యాకోబు, యోహాను కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. అయితే యేసు సీమోనుతో, “భయపడకు. ఇప్పటినుండి నువ్వు మనుషుల్ని పట్టే జాలరిగా ఉంటావు” అన్నాడు.   కాబట్టి వాళ్లు పడవల్ని ఒడ్డుకు లాగి, అన్నీ విడిచిపెట్టి ఆయన్ని అనుసరించారు" (లూకా 5:1-11).

యేసు క్రీస్తు రొట్టెలను గుణించాడు: "ఆ తర్వాత యేసు గలిలయ సముద్రం దాటి అవతలి వైపుకు వెళ్లాడు. ఆ సముద్రానికి తిబెరియ సముద్రం అనే పేరు కూడా ఉంది. ఆయన అద్భుతాలు చేస్తూ రోగుల్ని బాగుచేయడం చూసి చాలామంది ప్రజలు ఆయన వెనక వెళ్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి యేసు, ఆయన శిష్యులు ఒక కొండ ఎక్కి అక్కడ కూర్చున్నారు.  యూదుల పస్కా పండుగ దగ్గర్లో ఉంది.  యేసు తల ఎత్తి, చాలామంది ప్రజలు తన దగ్గరికి రావడం చూసి ఫిలిప్పును, “వీళ్లు తినడానికి రొట్టెలు ఎక్కడ కొందాం?” అని అడిగాడు. అయితే ఫిలిప్పును పరీక్షించడానికే యేసు అలా అడిగాడు, ఎందుకంటే తాను ఏమి చేయబోతున్నాడో యేసుకు తెలుసు.  దానికి ఫిలిప్పు, “వీళ్లలో ప్రతీ ఒక్కరికి కొంచెం ఇవ్వాలన్నా, రెండు వందల దేనారాల రొట్టెలు కూడా సరిపోవు” అన్నాడు.  యేసు శిష్యుడూ సీమోను పేతురు సహోదరుడూ అయిన అంద్రెయ ఇలా అన్నాడు:  “ఇక్కడ ఒక చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర ఐదు బార్లీ రొట్టెలు, రెండు చిన్నచేపలు ఉన్నాయి. అయితే ఇంతమందికి ఇవి ఎలా సరిపోతాయి?” అప్పుడు యేసు, “ప్రజల్ని కూర్చోమనండి” అని చెప్పాడు. అక్కడ చాలా గడ్డి ఉండడంతో వాళ్లు కూర్చున్నారు; వాళ్లలో దాదాపు 5,000 మంది పురుషులు ఉన్నారు. యేసు ఆ రొట్టెలు తీసుకొని, దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి, వాటిని అక్కడ కూర్చున్నవాళ్లకు పంచిపెట్టాడు; చేపల విషయంలో కూడా ఆయన అలాగే చేశాడు, ప్రజలు తృప్తిగా తిన్నారు.  ప్రజలు కడుపునిండా తిన్నాక యేసు తన శిష్యులతో, “మిగిలిన ముక్కలు పోగుచేయండి, ఏదీ వృథా కానివ్వకండి” అన్నాడు.  కాబట్టి ఆ ఐదు బార్లీ రొట్టెల నుండి ప్రజలు తిన్నాక మిగిలిన ముక్కల్ని శిష్యులు పోగుచేశారు. వాటితో 12 పెద్ద గంపల్ని నింపారు. యేసు చేసిన ఈ అద్భుతాన్ని చూసిన ప్రజలు, “లోకంలోకి రావాల్సిన ప్రవక్త నిజంగా ఈయనే” అని అనడం మొదలుపెట్టారు.  వాళ్లు తన దగ్గరికి వచ్చి, తనను పట్టుకుని రాజుగా చేయబోతున్నారని తెలుసుకొని యేసు ఒక్కడే మళ్లీ కొండకు వెళ్లిపోయాడు" (జాన్ 6:1-15). భూమి అంతటా ఆహారం సమృద్ధిగా ఉంటుంది (కీర్తనలు 72:16; యెషయా 30:23).

యేసుక్రీస్తు ఒక వితంతువు కొడుకును పునరుత్థానం చేసాడు: "ఆ తర్వాత ఆయన నాయీను అనే నగరానికి బయల్దేరాడు. ఆయన శిష్యులు, చాలామంది ప్రజలు ఆయనతో పాటు వెళ్తున్నారు.  ఆయన ఆ నగర ద్వారం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ఇదిగో! చనిపోయిన ఒక వ్యక్తిని కొంతమంది మోసుకెళ్తున్నారు. అతను వాళ్లమ్మకు ఒక్కగానొక్క కుమారుడు. పైగా ఆమె విధవరాలు. ఆ నగరంవాళ్లు చాలామంది ఆమెతోపాటు ఉన్నారు.  ఆమెను చూసినప్పుడు ప్రభువుకు ఆమె మీద జాలేసింది. ఆయన ఆమెతో, “ఏడ్వకు” అన్నాడు.  తర్వాత ఆయన పాడె దగ్గరికి వచ్చి దాన్ని ముట్టుకున్నాడు, పాడెను మోస్తున్నవాళ్లు ఆగిపోయారు. అప్పుడు యేసు, “బాబూ, నేను నీతో చెప్తున్నాను, లే!” అన్నాడు.  దాంతో చనిపోయిన వ్యక్తి లేచి కూర్చొని, ​మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు. యేసు అతన్ని వాళ్లమ్మకు ​అప్పగించాడు.  అప్పుడు వాళ్లందరికీ భయం పట్టుకుంది. వాళ్లు, “ఒక గొప్ప ప్రవక్త మన మధ్యకు వచ్చాడు,” “దేవుడు తన ప్రజల్ని గుర్తుచేసుకున్నాడు” అంటూ దేవుణ్ణి మహిమపర్చారు.  యేసు గురించిన ఈ వార్త యూదయ అంతటా, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నిట్లో వ్యాపించింది” (లూకా 7:11-17).

యేసుక్రీస్తు ఒక అమ్మాయిని పునరుత్థానం చేస్తాడు: "ఆయన ఇంకా మాట్లాడుతుండగా, సమాజ​మందిర అధికారి ఇంటినుండి ఒక వ్యక్తి వచ్చి, “నీ కూతురు చనిపోయింది. ఇక బోధకుణ్ణి ఇబ్బందిపెట్టకు” అన్నాడు.  ఆ మాట విని యేసు యాయీరుతో, “భయపడకు, విశ్వాసం ఉంచు చాలు, ఆమె రక్షించబడుతుంది” అన్నాడు.  ఆయన ఆ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పేతురును, యోహానును, యాకోబును, ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రుల్ని తప్ప ఇంకెవర్నీ తనతోపాటు లోపలికి రానివ్వలేదు.  కానీ ప్రజలందరూ ఆ పాప గురించి ఏడుస్తూ, దుఃఖంతో గుండెలు బాదుకుంటూ ఉన్నారు. అప్పుడు యేసు, “ఏడ్వకండి, ఆమె చనిపోలేదు, నిద్రపోతోంది అంతే” అన్నాడు.  ఆ మాట వినగానే వాళ్లు ఆయన్ని చూసి వెటకారంగా నవ్వడం మొదలుపెట్టారు, ఎందుకంటే ​ఆమె చనిపోయిందని వాళ్లకు తెలుసు.  అయితే యేసు ఆ పాప చెయ్యి పట్టుకొని, “పాపా, లే!” అన్నాడు. దాంతో ఆమె ప్రాణం తిరిగొ​చ్చింది, వెంటనే ఆమె లేచి నిలబడింది. ఆమెకు తినడానికి ఏమైనా పెట్టమని యేసు ఆజ్ఞాపించాడు. అప్పుడు ఆమె తల్లిదండ్రులు సంతోషం పట్టలేకపోయారు. అయితే, జరిగినదాని గురించి ఎవరికీ చెప్పొద్దని యేసు వాళ్లకు ఆజ్ఞాపించాడు" (లూకా 8:49-56).

చనిపోయిన నాలుగు రోజులుగా చనిపోయిన తన స్నేహితుడైన లాజరును యేసుక్రీస్తు పునరుజ్జీవింపచేస్తాడు: "యేసు ఇంకా గ్రామంలోకి రాలేదు, మార్త ఆయన్ని కలిసిన చోటే ఉన్నాడు.  ఆ సమయంలో కొంతమంది యూదులు మరియను ఓదార్చడానికి ఆమె ఇంట్లో ఉన్నారు. ఆమె వెంటనే లేచి బయటికి వెళ్లడం చూసి వాళ్లు, ఆమె ఏడవడానికి సమాధి దగ్గరికి వెళ్తోందని అనుకుని ఆమె వెనకే వెళ్లారు.  మరియ యేసు ఉన్న చోటికి వచ్చి ఆయన్ని చూడగానే ఆయన పాదాల మీద పడి, “ప్రభువా, నువ్వు ఇక్కడ ఉండివుంటే నా సహోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు” అని అంది.  ఆమె ఏడుస్తూ ఉండడం, ఆమెతోపాటు వచ్చిన యూదులు ఏడుస్తూ ఉండడం చూసినప్పుడు యేసు ​లోలోపల మూలిగాడు, చాలా బాధపడ్డాడు. ఆయన, “మీరు అతన్ని ఎక్కడ ఉంచారు?” అని అడిగాడు. అందుకు వాళ్లు, “ప్రభువా, వచ్చి చూడు” అన్నారు.  యేసు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.  అది చూసి యూదులు, “ఈయన అతన్ని ఎంతగా ప్రేమించాడో చూడండి” అని చెప్పుకున్నారు.  కానీ వాళ్లలో కొంతమంది, “గుడ్డివాడికి చూపు తెప్పించిన ఈయన అతన్ని చనిపోకుండా ఆపలేక​పోయేవాడా?” అన్నారు. అప్పుడు యేసు మళ్లీ లోలోపల మూలిగి, సమాధి* దగ్గరికి వచ్చాడు. నిజానికి అది ఒక గుహ. దానికి అడ్డంగా ఒక రాయి పెట్టబడి ఉంది. యేసు, “ఆ రాయిని తీసేయండి” అని చెప్పాడు. చనిపోయిన వ్యక్తి సహోదరి మార్త యేసుతో, “ప్రభువా, అతను చనిపోయి నాలుగు రోజులైంది, ఇప్పటికి శరీరం వాసన వస్తుంటుంది” అని అంది.  అప్పుడు యేసు ఆమెతో, “నువ్వు నమ్మితే, దేవుని మహిమను చూస్తావని నేను నీకు చెప్పలేదా?” అన్నాడు.  దాంతో వాళ్లు ఆ రాయిని తీసేశారు. అప్పుడు యేసు ఆకాశం వైపు చూసి ఇలా అన్నాడు: “తండ్రీ, నువ్వు నా ప్రార్థన విన్నందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు.  నువ్వు నా ప్రార్థనను ఎప్పుడూ వింటావని నాకు తెలుసు; అయితే నా చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు నువ్వు నన్ను పంపించావని నమ్మేలా వాళ్ల గురించే నేను ఈ మాట అన్నాను.” ఆయన ఈ మాటలు అన్న తర్వాత, “లాజరూ, బయటికి రా!” అని బిగ్గరగా పిలిచాడు.  దాంతో చనిపోయిన వ్యక్తి బయటికి వచ్చాడు. అతని కాళ్లకు, చేతులకు వస్త్రాలు చుట్టివున్నాయి, అతని ముఖానికి గుడ్డ చుట్టివుంది. యేసు వాళ్లతో, “అతని కట్లు విప్పి, అతన్ని వెళ్లనివ్వండి” అన్నాడు” (యోహాను 11:30-44).

చివరి అద్భుత పీచ్ (క్రీస్తు పునరుత్థానం తర్వాత కొంతకాలం): "తెల్లవారుతున్నప్పుడు యేసు సముద్రం ఒడ్డున నిలబడ్డాడు. అయితే ఆయన యేసు అని శిష్యులు గుర్తుపట్టలేదు. అప్పుడు యేసు వాళ్లను, “పిల్లలారా, తినడానికి మీ దగ్గర ఏమైనా ఉందా?” అని అడిగాడు. వాళ్లు, “లేదు” అన్నారు.  అప్పుడు ఆయన, “పడవ కుడిపక్క వల వేయండి, మీకు కొన్ని చేపలు దొరుకుతాయి” అని వాళ్లకు చెప్పాడు. దాంతో వాళ్లు వల వేశారు, అయితే చాలా చేపలు పడడంతో వాళ్లు వలను లాగలేకపోయారు. అప్పుడు యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు పేతురుతో, “ఆయన ప్రభువే!” అని చెప్పాడు. ఆయన ప్రభువని విన్నప్పుడు, సీమోను పేతురు తన పైవస్త్రం వేసుకుని సముద్రంలోకి దూకాడు, ఎందుకంటే అప్పటివరకు అతను బట్టల్లేకుండా ఉన్నాడు.  కానీ మిగతా శిష్యులు చేపలతో నిండిన వలను లాక్కుంటూ పడవలో వచ్చారు, ఎందుకంటే వాళ్లు ఒడ్డుకు దాదాపు 90 మీటర్ల దూరంలోనే ఉన్నారు" (జాన్ 21:4-8).

యేసుక్రీస్తు మరెన్నో అద్భుతాలు చేశాడు. అవి మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తాయి, మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాయి మరియు భూమిపై లభించే అనేక ఆశీర్వాదాల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందుతాయి. అపొస్తలుడైన యోహాను వ్రాసిన మాటలు భూమిపై ఏమి జరుగుతుందో హామీగా యేసుక్రీస్తు చేసిన అద్భుతాల సంఖ్యను చక్కగా సంక్షిప్తీకరిస్తుంది: “నిజానికి యేసు చేసిన పనులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో ఒక్కోదాని గురించి ​వివరంగా రాస్తే, అలా రాసిన గ్రంథపు చుట్టల్ని పెట్టడానికి ఈ భూమి కూడా సరిపోదని నాకు అనిపిస్తుంది" (యోహాను 21:25).

Share this page