ನೀಲಿ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೈಬಲ್ನ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೈಬಲ್ನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 

ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿನ ಭರವಸೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಶಕ್ತಿ

"ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಯೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ” ಅಂದನು"

(ಲೂಕ 21:28)

ಈ ವಿಷಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಈಗ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಯಾತನಾಮಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ "ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ" ಹೇಳಿದನು ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಬರೆದನು: "ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಡದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೂ ಭಾರವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸೋ ಪಾಪವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋಣ. ನಾವು ಓಡಬೇಕಾದ ಓಟವನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಓಡೋಣ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋ ಯೇಸು ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದಿದ್ದ ಹಿಂಸಾ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸಾವನ್ನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ, ಅವಮಾನವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನೀಗ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇ ಅಪಾಯ ತಂದ್ಕೊಂಡ ಪಾಪಿಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಆತನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಆಗ ನೀವು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಸೋತು ಹೋಗಲ್ಲ" (ಇಬ್ರಿಯ 12:1-3).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಭರವಸೆಯ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ "ಸಂತೋಷ" ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು: "ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿ. ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣ, ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ದೇಹ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ?  ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರೋ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅವು ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಯಲ್ಲ, ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಲ್ವಾ?  ಚಿಂತೆಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೊಲದ ಲಿಲಿ ಹೂಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿರಿ. ಅವು ದುಡಿಯಲ್ಲ, ನೇಯಲ್ಲ.  ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಹೂವಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಜ ಸೊಲೊಮೋನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.  ನಂಬಿಕೆ ಕೊರತೆ ಇರುವವರೇ, ಇವತ್ತು ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡದೆ ಇರ್ತಾನಾ?  ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿ. ಲೋಕದ ಜನ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಹಗಲುರಾತ್ರಿ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 6:25-32). ತತ್ವವು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಉದ್ಭವಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು: "ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ, ದೇವರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ. ಆಗ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾಳೆಗೆ ನಾಳೆದೇ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೇ ಸಾಕು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 6:33,34). ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದನು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ಮಾರ್ಕ್ 4:18,19 ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ).

ಹೀಬ್ರೂ 12:1-3 ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮರಳಲು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು: "ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರೋ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆನಂದ, ಶಾಂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ದಯೆ, ಒಳ್ಳೇತನ, ನಂಬಿಕೆ,  ಸೌಮ್ಯತೆ, ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ. ಇಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಂತ ಯಾವ ನಿಯಮ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ" ( ಗಲಾತ್ಯ 5:22,23). ಯೆಹೋವನು ಸಂತೋಷದ ದೇವರು ಎಂದು ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂತೋಷದ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. (1 ತಿಮೋತಿ 1:11). ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಫೋಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ವಿಕಿರಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು: "ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ತರ ಇದ್ದೀರ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರೋ ಪಟ್ಟಣ ಕಾಣಿಸದೆ ಇರಲ್ಲ. ಜನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ* ಮುಚ್ಚಿಡಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ.  ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಜನ್ರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5:14-16). ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಭರವಸೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: "ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಕಾಯ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರ್ಷಿಸಿ, ಅತ್ಯಾನಂದಪಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಹೀಗೇ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5:12). ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ: "ಯೆಹೋವ ಕೊಡೋ ಆನಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಃಖಪಡಬೇಡಿ ಅಂದ" (ನೆಹೆಮಿಯಾ 8:10).

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ

ಪಾಪದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮಾನವಕುಲದ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ

"ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿದನೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಏಕೈಕಜಾತ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಯಾವನೂ ನಾಶವಾಗದೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. (...) ಮಗ​ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವ ಉಂಟು; ಮಗನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾಗುವವನು ಜೀವವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಕ್ರೋಧವು ಅವನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ"

(ಯೋಹಾನ 3:16,36)

"ಎಲ್ಲಾ ಕೈಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವದರಿಂದ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು" (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 16:15)

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನು ಕಲಿಸಿದನು (ಯೋಹಾನ 3:16,36). ಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗದ ಸುಲಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನವ ಯೌವನ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ವಿಮೋಚನೆ

"ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ​ಕುಮಾರನು ಸೇವೆಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಬಂದನುಎಂದು ಹೇಳಿದನು"

(ಮತ್ತಾಯ 20:28)

"ಯೋಬನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ತನು ಅವನ ಸೆರೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಸಿದನು. ಕರ್ತನು ಯೋಬನಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದವು ಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನು" (ಯೋಬ 42:10). ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಲೇಶದ ಬದುಕುಳಿದ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರೌಡ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಷ್ಯ ಜೇಮ್ಸ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರು, ರಾಜ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ: "ಇಗೋ, ತಾಳಿಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ನಾವು ಸಂತೋಷಿತರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯೋಬನ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೋಡಿ, ಯೆಹೋವನು ಕೋಮಲವಾದ ಮಮತೆಯುಳ್ಳವನೂ ಕರುಣಾಳುವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ" (ಯಾಕೋಬ 5:11). ಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗವು ದೇವರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಹಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸುಲಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ.

ವಿಮೋಚನೆ ರೋಗದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ

"ಯಾವ ನಿವಾಸಿಯೂ ತಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥನು ಎಂದು ಹೇಳನು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನರ ಅಕ್ರಮವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವದು" (ಯೆಶಾಯ 33:24).

"ಆಗ ಕುರುಡರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡು ವವು, ಕಿವುಡರ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳುವವು. ಕುಂಟನು ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಹಾರುವನು ಮೂಕನ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಡು ವದು; ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒರ ತೆಗಳೂ ಒಡೆಯುವವು" (ಯೆಶಾಯ 35: 5,6).

ಬಿಡುಗಡೆಯು ನವ ಯೌವನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ

"ಆಗ ಅವನ ಶರೀರವು ಮಗುವಿನ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಮೃದುವಾಗಿರು ವದು; ಅವನು ತನ್ನ ಯೌವನ ದಿವಸಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಳ್ಳುವನು" (ಯೋಬ 33:25).

ವಿಮೋಚನೆಯು ಸತ್ತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ

"ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನೊಳಗೆ ನಿದ್ರೆಮಾಡುವವ ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಎಚ್ಚತ್ತು ಕೆಲವರು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಿತ್ಯ ನಾಚಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವರು" (ಡೇನಿಯಲ್ 12:2).

"ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತೆಯೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 24:15).

"ಇದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ; ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವರು, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವರು" (ಯೋಹಾನ 5:28,29).

“ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾತನನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆತನ ಎದುರಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯೂ ಆಕಾಶವೂ ಓಡಿಹೋದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ತವರಾದ ದೊಡ್ಡವರೂ ಚಿಕ್ಕವರೂ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆನು; ಆಗ ಸುರುಳಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುರುಳಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಅದು ಜೀವದ ಸುರುಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗನುಸಾರ ಸತ್ತವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನೊಳಗಿದ್ದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿತು; ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತು ಹೇಡೀಸ್‌ ತಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದವು; ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗನುಸಾರ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿದರು" (ಪ್ರಕಟನೆ 20:11-13). ಅನ್ಯಾಯದ ಜನರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ (ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ; ಐಹಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನ; ನೀತಿವಂತರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅನ್ಯಾಯದವರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

“ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇಗೋ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾಗದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಮೂಹವು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ಕುರಿಮರಿಯ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆನು; ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದಲೂ ಕುಲಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದಲೂ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು ಬಿಳೀ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು; ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳೆಯ ಗರಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವರು ಮಹಾ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ, “ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೂ ಕುರಿ​ಮರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಋಣಿಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹಾಸನದ, ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ, “ಆಮೆನ್‌! ಸ್ತುತಿಯೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ವಿವೇಕವೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯೂ ಗೌರವವೂ ಶಕ್ತಿಯೂ ಬಲವೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸದಾಸರ್ವದಾ ಸಲ್ಲುತ್ತಾ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್‌” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು, “ಬಿಳೀ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಾದ ಇವರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು?” ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಅವನಿಗೆ, “ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನಗೆ, “ಇವರು ಆ ಮಹಾ ಸಂಕಟವನ್ನು ಪಾರಾಗಿ ಬರುವವರು; ಇವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ; ಅವರು ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲೂರಾತ್ರಿ ಆತನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನು ತನ್ನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹರಡುವನು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಸೂರ್ಯನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಡುವ ಶಾಖವಾಗಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿಮರಿಯಾದವನು ಅವರನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಜೀವಜಲದ ಒರತೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಡಿಸುವನು. ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒರಸಿಬಿಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು" (ಪ್ರಕಟನೆ 7:9-17).

"ನಾನು ನೂತನ ಆಕಾಶವನ್ನೂ ನೂತನ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ನೋಡಿದೆನು; ಮೊದಲಿದ್ದ ಆಕಾಶವೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌ ಸಹ ಇಳಿದುಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆನು; ಅದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ ವಧುವಿನಂತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಬಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯು, “ಇಗೋ, ದೇವರ ಗುಡಾರವು ಮಾನವಕುಲದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ; ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಮಾಡುವನು ಮತ್ತು ಅವರು ಆತನ ಜನರಾಗಿರುವರು. ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವನು.  ಆತನು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒರಸಿಬಿಡುವನು; ಇನ್ನು ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಇನ್ನು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ ನೋವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಗತಿಸಿಹೋಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು" (ಪ್ರಕಟನೆ 21:1-4) (ರಾಜಕುಮಾರರುಯಾಜಕರು; ಲೇವಿಯರು).

"ನೀತಿವಂತರೇ, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಡಿ, ಉಲ್ಲಾಸಪಡಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೃದಯದವ್ರೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ" (ಕೀರ್ತನೆ 32:11)

ನೀತಿವಂತರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವರು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ

"ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ" (ಮತ್ತಾಯ 5:5).

"ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ, ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೀನ ಜನ್ರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟವನು ನೀತಿವಂತನ ವಿರುದ್ಧ ಕುತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವನನ್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವ ನಗ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕುಗ್ಗಿಹೋದವರನ್ನ ಕೆಡವೋಕೆ, ಬಡವರನ್ನ ಬೀಳಿಸೋಕೆ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರನ್ನ ನಾಶಮಾಡೋಕೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಬಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಸೀಳಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. (...) ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರ ತೋಳು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಯೆಹೋವ ಸಹಾಯಮಾಡ್ತಾನೆ. (...) ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಳಿದುಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿದಿರೋ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ನಾಶ ಆಗೋ ತರ ಯೆಹೋವನ ಶತ್ರುಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೊಗೆ ತರ ಕಾಣಿಸದ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. (...) ನೀತಿವಂತರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. (...) ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡು, ಆತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿ, ನೀನು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟವರು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೀನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತೀಯ. (...) ನಿರ್ದೋಷಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸು, ನೀತಿವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಯೆಹೋವನಿಂದಾನೇ, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಅವ್ರ ಭದ್ರಕೋಟೆ. ಯೆಹೋವ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ಆತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆತನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ” (ಕೀರ್ತನೆ 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೇ ಜನ್ರು ನಡಿಯೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿ. ನೀತಿವಂತರು ಹೋಗೋ ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬರಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರು ಉಳಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮೋಸಗಾರರನ್ನ ದೇವರು ಕಿತ್ತು ಎಸಿತಾನೆ. (...) ನೀತಿವಂತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ನೀತಿವಂತನನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವನ ಹೆಸ್ರು ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತೆ" (ನಾಣ್ಣುಡಿ 2:20-22; 10:6,7).

ಯುದ್ಧಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ

"ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸು’ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರಿ.  ಆಗ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೂ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೂ ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೂ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಾನೆ.  ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ? ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ?  ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಬೇರೆ ಜನ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ?  ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರೋ ತರ ನೀವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಇರಬೇಕು” (ಮತ್ತಾಯ 5:43- 48).

"ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ.  ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ" (ಮತ್ತಾಯ 6:14,15).

"ಆಗ ಯೇಸು “ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋ ಅಲ್ಲಿಡು. ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದವ್ರೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿಯಿಂದಾನೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ"" (ಮತ್ತಾಯ 26:52).

"ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಆತನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಸ್ಮಯಕರ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆತನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಾಣಗಳನ್ನ ಮುರಿದು, ಈಟಿಗಳನ್ನ ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧ ರಥಗಳನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕ್ತಾನೆ" (ಕೀರ್ತನೆ 46:8,9).

"ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಜನಾಂಗಗಳ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಡಿದು ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಈಟಿಗಳನ್ನ ಬಡಿದು ಕುಡುಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನಾಂಗ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ" (ಯೆಶಾಯ 2:4).

"ಕೊನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ ಇರೋ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನ್ರು ಪ್ರವಾಹದ ತರ ಹರಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಜನ್ರು ಬಂದು “ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಯಾಕೋಬನ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆತನು ತನ್ನ ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ನಾವು ಆತನು ತೋರಿಸೋ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿತೀವಿ” ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೀಯೋನಿಂದ ನಿಯಮನೂ* ಬರುತ್ತೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆತನು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದೂರ ದೂರದ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಡಿದು ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಟಿಗಳನ್ನ ಬಡಿದು ಕುಡುಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಾಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಬಳ್ಳಿ ಕೆಳಗೆ, ಅಂಜೂರ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೂ ಹೆದರಿಸಲ್ಲ, ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ" (ಮೀಕ 4:1-4).

ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ

"ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳ ಮೇಲೆ ಧಾನ್ಯ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತೆ. ಲೆಬನೋನಿನ ಮರಗಳ ಹಾಗೆ ಅವನ ಹೊಲದ ಫಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯ ಹುಲ್ಲಿನ ತರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ" (ಕೀರ್ತನೆಗಳು 72:16).

"ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಆತನು ಮಳೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೂಮಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಅಪಾರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆ ದಿನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ತವೆ" (ಯೆಶಾಯ 30:23).

ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪವಾಡಗಳು

“ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ; ಒಂದುವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಾದರೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಲೋಕವೇ ಸಾಕಾಗದು ಎಂದು ನಾನು ನೆನಸುತ್ತೇನೆ

“ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ; ಒಂದುವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಾದರೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಲೋಕವೇ ಸಾಕಾಗದು ಎಂದು ನಾನು ನೆನಸುತ್ತೇನೆ" (ಯೋಹಾನ 21:25)

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪವಾಡ, ಅವನು ನೀರನ್ನು ವೈನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಎರಡು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಊಟ ಇತ್ತು. ಯೇಸುವಿನ ಅಮ್ಮ ಸಹ ಅಲ್ಲಿದ್ದಳು.  ಆ ಮದುವೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ರು. ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಅಮ್ಮ ಆತನ ಹತ್ರ “ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು” ಅಂದಳು.  ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು “ಅಮ್ಮಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.  ಆಗ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ “ಆತನು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ” ಅಂದಳು.  ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಡೋಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ಆರು ಹಂಡೆ ಇತ್ತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆ ರೀತಿ ನೀರು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 44ರಿಂದ 66 ಲೀಟರ್‌ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಡಿತಿತ್ತು.  ಯೇಸು ಆ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ “ಹಂಡೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ” ಅಂದನು. ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು.  ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು “ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಮದುವೆ ಊಟದ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಕೊಡಿ” ಅಂದನು. ಅವರು ಕೊಟ್ರು.  ಆ ನೀರು ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಊಟದ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ರುಚಿ ನೋಡಿ (ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.) ಮದುಮಗನನ್ನ ಕರೆದು  “ಎಲ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜನ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯವನ್ನೇ ಕೊನೆ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲಾ?” ಅಂದ.  ಹೀಗೆ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮೊದಲನೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ರು" (ಜಾನ್ 2:1-11).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ರಾಜನ ಸೇವಕನ ಮಗನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು. ಆತನು ನೀರನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ಕಪೆರ್ನೌಮಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿದ್ದ. ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ.  ಯೇಸು ಯೂದಾಯದಿಂದ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವನು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ವಾಸಿಮಾಡು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ. ಅವನ ಮಗ ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ.  ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ಅದ್ಭುತ, ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡದೆ ನೀವು ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ”+ ಅಂದನು.  ಆಗ ರಾಜನ ಸೇವಕ “ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಯೋ ಮುಂಚೆನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ” ಅಂದ.  ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು “ನೀನು ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ” ಅಂದನು. ಆ ಸೇವಕ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಂಬಿ ಹೋದ.  ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಆಳುಗಳು ಬಂದು ಅವನ ಮಗ ವಾಸಿಯಾದ ಅಂದ್ರು.  ಆಗ ಅವನು ‘ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ?’ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ. “ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು” ಅಂದ್ರು.  ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯೇಸು “ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ” ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಯೇಸು ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ರು.  ಯೇಸು ಯೂದಾಯದಿಂದ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಅದ್ಭುತ ಇದಾಗಿತ್ತು" (ಜಾನ್ 4:46-54).

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಪೆರ್ನೌಮ್ನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಆಮೇಲೆ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಪೆರ್ನೌಮ್‌ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು.  ಆತನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕವನಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದನು.  ಆ ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದ. ಅವನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರಿಚುತ್ತಾ  “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಶಮಾಡೋಕಂತ ಬಂದ್ಯಾ? ನೀನು ಯಾರಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಮಗ” ಅಂದ.  ಆದ್ರೆ ಯೇಸು “ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ!” ಅಂತ ಗದರಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ಬೀಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. 36  ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ರೂ ಬೆರಗಾಗಿ “ನೋಡಿ! ಇವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನ ಮಾತಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತರು ಆತನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ” ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು.  ಹೀಗೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಊರಿನ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ಹಬ್ಬಿತು" (ಲೂಕ 4:31-37).

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಗದರೆನೆಸ್ (ಈಗ ಜೋರ್ಡಾನ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಲೇಕ್ ಟಿಬೇರಿಯಾಸ್ ಬಳಿ) ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾನೆ: "ಯೇಸು ಆಕಡೆ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಗದರೇನರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಮಶಾನದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆತನ ಎದುರು ಬಂದ್ರು. ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಎಲ್ರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ರು.  ಅವರು ಯೇಸುಗೆ “ದೇವರ ಮಗನೇ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸೋಕೆ ಬಂದ್ಯಾ?” ಅಂತ ಕಿರಿಚಿದ್ರು.  ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಒಂದು ಹಿಂಡು ಮೇಯ್ತಾ ಇತ್ತು.  ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತರು ಆತನಿಗೆ “ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ ಹಂದಿಗಳ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸು” ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು.  ಯೇಸು “ಹೋಗಿ!” ಅಂದನು. ಆ ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗಳ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಹಂದಿಗಳು ಓಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತವು.  ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಏನೇನು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಜನ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು.  ಆಗ ಪಟ್ಟಣದವರೆಲ್ಲ ಯೇಸುನ ಭೇಟಿಮಾಡೋಕೆ ಬಂದ್ರು. ಆತನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 8:28-34).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನ ಮಲತಾಯಿ ಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಅತ್ತೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನು ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಜ್ವರವು ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಅವಳು ಎದ್ದು ಅವನನ್ನು ಉಪಚರಿಸತೊಡಗಿದಳು" (ಮತ್ತಾಯ 8:14,15).

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕೈ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಭಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಸೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದನು. ಕೈಗೆ ಲಕ್ವ ಹೊಡಿದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ. ಯೇಸು ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಫರಿಸಾಯರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು.  ಅವರು ಏನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯೇಸು ಆ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ “ಎದ್ದು ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊ” ಅಂತ ಕರೆದನು. ಆಗ ಅವನು ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ.  “ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಾ ತೆಗಿಬೇಕಾ?” ಅಂತ ಯೇಸು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದನು.  ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚು” ಅಂದನು. ಕೈ ಚಾಚಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ತರಾನೇ ಆಯ್ತು.  ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂತು. ಯೇಸುನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು" (ಲೂಕ 6:6-11).

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಸಿ (ಎಡಿಮಾ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಅತಿಯಾದ ಶೇಖರಣೆ) ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಯೇಸು ಒಮ್ಮೆ ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫರಿಸಾಯರ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆತನನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು.  ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ* ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿ ಇದ್ದನು.  ಯೇಸು ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅರಿದು ಕುಡಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ “ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದನು.  ಅವರು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯೇಸು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಟ್ಟಿ ವಾಸಿಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದನು.  ಆಮೇಲೆ “ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ಎತ್ತು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ವಾ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದನು.  ಅದಕ್ಕೂ ಅವರೇನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ" (ಲ್ಯೂಕ್ 14:1-6).

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಕುರುಡನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಅವನು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ‘ಇದೇನು’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವನು, “ಯೇಸುವೇ, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿದನು. ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರು ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಿದರೂ ಅವನು, “ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೂಗತೊಡಗಿದನು. ಆಗ ಯೇಸು ನಿಂತು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಬಯಸುತ್ತೀ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು, “ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡು” ಎಂದನು.  ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರಲಿ; ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ​ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ಜನರೆಲ್ಲರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು" (ಲೂಕ 18:35-43).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ರು ಕುರುಡರು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ “ದಾವೀದನ ಮಗನೇ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು” ಅಂತ ಕೂಗ್ತಿದ್ರು.  ಆತನು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಕುರುಡರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಯೇಸು ಅವ್ರಿಗೆ “ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಿದ್ಯಾ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು “ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ” ಅಂದ್ರು.  ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿ “ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ” ಅಂದನು.  ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂತು. ಯೇಸು ಅವ್ರಿಗೆ “ಈ ವಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು” ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 9:27-31).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಿವುಡ ಮೂಕನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಆಮೇಲೆ ಆತನು ತೂರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಾಪಸ್‌ ಬರುವಾಗ ಸೀದೋನ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೆಕಪೊಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹಾದು ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಬಂದನು.  ದೆಕಪೊಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತೊದಲ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನನ್ನ ವಾಸಿಮಾಡು ಅಂತ ಜನ ಆತನನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು.  ಯೇಸು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುಂಪಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದನು.  ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ “ಎಫ್‌ಫಥಾ” ಅಂದನು. ಅಂದ್ರೆ “ತೆರೆಯಲಿ” ಅಂತ ಅರ್ಥ.  ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ತೊದಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದ.  ಈ ವಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಯೇಸು ಜನ್ರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು.  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು “ಯೇಸು ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿವುಡರನ್ನ, ಮೂಕರನ್ನ ಸಹ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ” ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು” (ಮಾರ್ಕ್ 7:31-37).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಸಹ ಅವನ ಬಳಿ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, “ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಬಲ್ಲೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಕೈಚಾಚಿ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, “ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು. ಶುದ್ಧನಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಕುಷ್ಠವು ವಾಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾದನು" (ಮಾರ್ಕ 1:40-42).

ಹತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ: "ಯೇಸು ಸಮಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರದೇಶ ಹಾದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ.  ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಬಂದು ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು.  ಅವರು “ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಗುರು, ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು” ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು.  ಆತನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ “ಹೋಗಿ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದನು. ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು.  ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠ ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದು ಯೇಸು ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ. ಅವನೊಬ್ಬ ಸಮಾರ್ಯದವನು. ಆಗ ಯೇಸು “ಹತ್ತೂ ಜನ್ರ ಕುಷ್ಠ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ತಾನೇ? ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲಿ?  ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇವನು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದ. ಬೇರೆಯವರು ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ?” ಅಂದನು.  ಆಮೇಲೆ “ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಿನ್ನನ್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದೆ” ಅಂದನು" (ಲೂಕ 17:11-19).

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಹಬ್ಬವು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ; ಇದನ್ನು ಹೀಬ್ರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇತ್ಸಥಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಮಂಟಪಗಳಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರೂ ಕುರುಡರೂ ಕುಂಟರೂ ಕೈಕಾಲು ಬತ್ತಿಹೋದವರೂ ಆಗಿದ್ದವರ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಯೇಸು ನೋಡಿ, ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತವನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯೊ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಸ್ವಸ್ಥನು, “ಸ್ವಾಮಿ, ನೀರು ಉಕ್ಕುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿಸಲು ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ; ನಾನು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೊಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಮಂಚವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಡೆ” ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಂಚವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು" (ಯೋಹಾನ 5:1-9).

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಪಸ್ಮಾರವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಅವರು ಜನ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ  “ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು. ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ಛೆರೋಗ ಇದೆ. ಅವನು ಆಗಾಗ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸಿಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ” ಅಂದ.  ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು “ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವ್ರೇ, ಪಾಪಿಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಅವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ” ಅಂದನು.  ಯೇಸು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತನಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು.  ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು “ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾಕೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತನನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು.  ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು “ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ‘ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು’ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತೆ” ಅಂದನು” (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 17:14-20).

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ತಿಳಿಯದೆ ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ: "ಯೇಸು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಜನ ಆತನನ್ನ ನೂಕ್ತಾ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು.  ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರೋಗ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು. ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಳು. ಯಾವ ವೈದ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೂ ವಾಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ.  ಅವಳು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಬಟ್ಟೆ ತುದಿ+ ಮುಟ್ಟಿದಳು. ಆಗಲೇ ಅವಳ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು.  ಆಗ ಯೇಸು “ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು?” ಅಂತ ಕೇಳಿದನು. ‘ನಾನಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ’ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಪೇತ್ರ “ಗುರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ” ಅಂದ.  ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು “ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು” ಅಂದನು.  ಇನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗ್ತಾ ಯೇಸು ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದಳು. ಅವಳು ಯೇಸುವಿನ ಬಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ, ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಳು.  ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು “ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಿನ್ನನ್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದೆ. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಅಂದನು" (ಲೂಕ 8:42-48).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೂರದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಜನ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಹೋದನು.  ಅಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಸಾವುಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ.  ಆ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನ ವಾಸಿಮಾಡು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ.  ಅವರು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬಂದು “ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು.  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಅವನೇ ಸಭಾಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು” ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು.  ಯೇಸು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದನು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕಳಿಸಿ “ಯಜಮಾನ, ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ತೊಂದ್ರೆ ತಗೊಬೇಡ. ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ನಾನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಸೇವಕ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ.  ನಾನು ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೆಳಗಿರುವವನೇ. ನನ್ನ ಕೆಳಗೂ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ‘ಹೋಗು’ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ‘ಬಾ’ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ‘ಇದನ್ನ ಮಾಡು’ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ” ಅಂದ.  ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಜನ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ “ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರನ್ನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು.  ಹಿರಿಯರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸೇವಕ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದ" (ಲೂಕ 7:1-10).

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: "ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನ ಯೇಸು ಒಂದು ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದನು.  ಅಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು, ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.  ಯೇಸು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ “ಅಮ್ಮಾ, ನಿನ್ನ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು” ಅಂತ ಹೇಳಿ  ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವಳು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತು ದೇವರನ್ನ ಹೊಗಳೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದಳು.  ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನು ಜನ್ರಿಗೆ “ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೇ ಆರು ದಿನ ಇರೋದು. ಆಗ ಬಂದು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ” ಅಂದ.  ಆಗ ಒಡೆಯ “ಕಪಟಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತನ್ನ ಇಲ್ಲಾ ಕತ್ತೆನ ಬಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಕುಡಿಸೋಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ವಾ? ಹಾಗಿರುವಾಗ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೈತಾನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಿರೋ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದವಳಾದ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ತಪ್ಪಾ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದನು.  ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜನ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್‌ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ರು" (ಲೂಕ 13:10-17).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಫೀನಿಷಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯ ಮಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೂರ್‌, ಸೀದೋನ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಫೊಯಿನಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು “ಸ್ವಾಮಿ, ದಾವೀದನ ಮಗನೇ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು. ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತನ ಕಾಟದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ” ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು “ಅವಳು ಕಿರಿಚ್ತಾ ಹಿಂದೆನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಹೇಳು” ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು.  ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ “ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಕುರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ” ಅಂದನು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬಂದು ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ “ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು” ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಳು.  ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು “ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ರೊಟ್ಟಿನ ನಾಯಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಅಂದನು.  ಆಗ ಅವಳು “ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ನಾಯಿಮರಿ ಯಜಮಾನನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳೋ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಲ್ವಾ” ಅಂದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು “ನಿಂಗೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ” ಅಂದನು. ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಮಗಳು ವಾಸಿಯಾದಳು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 15:21-28).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಮತ್ತು ಅವನು ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿದಾಗ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ ಉಂಟಾಗಿ ದೋಣಿಯು ಅಲೆ​ಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು; ಆದರೆ ಅವನು ನಿದ್ರೆಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು.  ಆಗ ಅವರು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, “ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಸಾಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಅಲ್ಪವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನೀವೇಕೆ ಭಯಪಡುತ್ತೀರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಎದ್ದುನಿಂತು ಗಾಳಿಯನ್ನೂ ಸಮುದ್ರವನ್ನೂ ಗದರಿಸಿದನು; ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು, “ಇವನು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು! ಗಾಳಿಯೂ ಸಮುದ್ರವೂ ಇವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವಲ್ಲಾ?” ಎಂದರು” (ಮತ್ತಾಯ 8:23-27). ಈ ಪವಾಡವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ: "ಜನ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ಆತನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು.  ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಶಿಷ್ಯರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ದಡದಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ರು. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ದೋಣಿಗೆ ಬಡಿತಾ ಇತ್ತು.  ನಸುಕಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡಿತಾ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಂದನು.  ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡಿತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಶಿಷ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟು “ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ” ಅಂತ ಚೀರಿದ್ರು.  ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಅವ್ರಿಗೆ “ನಾನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ” ಅಂದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರ “ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋಕೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು” ಅಂದ.  ಯೇಸು “ಬಾ” ಅಂದಾಗ ಪೇತ್ರ ದೋಣಿ ಇಳಿದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡಿತಾ ಯೇಸು ಕಡೆ ಹೋದ.  ಆದ್ರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ನೋಡಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಭಯ ಆಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ “ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು” ಅಂತ ಚೀರಿದ.  ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕೈಚಾಚಿ ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿದು “ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ? ಯಾಕೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟೆ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದನು.  ಅವರಿಬ್ರು ದೋಣಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು.  ಆಗ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು “ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಮಗ” ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 14:23-33).

ಪವಾಡದ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು: "ಒಂದುಸಾರಿ ಯೇಸು ಗೆನೆಜರೇತ್‌ ಸರೋವರದ ಹತ್ರ ದೇವರ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಆತನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆತನ ಹತ್ರ ಬರೋಕೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಯೇಸು ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೋಣಿ ನೋಡಿದನು. ಮೀನುಗಾರರು ದೋಣಿ ಇಳಿದು ಬಲೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು. ಯೇಸು ಸೀಮೋನನ ದೋಣಿ ಹತ್ತಿ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತಳ್ಳು ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡನು. ಆತನು ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕಲಿಸೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದನು.  ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೀಮೋನನಿಗೆ “ಆಳ ಇರೋ ಕಡೆ ದೋಣಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿ” ಅಂದನು.  ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮೋನ “ಗುರು, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೂ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಲೆ ಬೀಸ್ತೀವಿ” ಅಂದ.  ಬಲೆ ಬೀಸಿದಾಗ ರಾಶಿರಾಶಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ತು. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೊತೆಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸನ್ನೆಮಾಡಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು. ಅವರು ಆ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ತುಂಬಿಸಿದಾಗ ಭಾರದಿಂದ ದೋಣಿ ಮುಳುಗೋ ತರ ಇತ್ತು.  ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರ ಯೇಸು ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ “ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪಾಪಿ. ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗು” ಅಂದ.  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀನಿನ ರಾಶಿ ನೋಡಿ ಅವನು, ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ರು.  ಸೀಮೋನನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನನಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸೀಮೋನನಿಗೆ “ಹೆದ್ರಬೇಡ. ಇವತ್ತಿಂದ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಜೀವಂತ ಹಿಡಿಯೋ ಬೆಸ್ತನಾಗ್ತೀಯ” ಅಂದನು.  ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದೋಣಿಗಳನ್ನ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನ" (ಲ್ಯೂಕ್ 5:1-11).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಅಥವಾ ತಿಬೇರಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಆಕಡೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ತುಂಬ ಜನ ಆತನ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ಜನ್ರನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು.  ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಕೂತನು.  ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಹತ್ರ ಇತ್ತು.  ಯೇಸು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ “ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋಣ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದನು.  ಫಿಲಿಪ್ಪ ಏನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಯೇಸುಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.  ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲಿಪ್ಪ “ಇನ್ನೂರು ದಿನಾರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ” ಅಂದ.  ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಅಂದ್ರೆಯ (ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನ ತಮ್ಮ) ಹೀಗಂದ  “ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಐದು ಬಾರ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ?” ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ “ಜನ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ” ಅಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹುಲ್ಲಿತ್ತು. ಜನ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ರು. ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರೇ ಸುಮಾರು 5,000 ಇದ್ರು. ಯೇಸು ಆ ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಕೂತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿದನು. ಅದೇ ತರ ಮೀನನ್ನೂ ಹಂಚಿದನು. ಜನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂದ್ರು.  ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ “ಉಳಿದ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಕದೆ ಕೂಡಿಸಿಡಿ” ಅಂದನು.  ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಜನ ಊಟಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. 12 ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ್ತು. ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಈ ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ ಜನ “ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ” ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ರು.  ತನ್ನನ್ನ ಜನ್ರು ರಾಜ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯೇಸುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪುನಃ ಒಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದನು" (ಜಾನ್ 6:1-15). ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ (ಕೀರ್ತನೆ 72:16; ಯೆಶಾಯ 30:23).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಿಧವೆಯ ಮಗನನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದನು: "ಇದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅವನು ನಾಯಿನೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದನು; ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಜನರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಊರಿನ ದ್ವಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವಳು ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಊರಿನ ಜನರ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೂ ಇತ್ತು. ಕರ್ತನು ಅವಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ, “ಅಳಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಚಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರು ನಿಂತರು. ಆಗ ಅವನು, “ಯೌವನಸ್ಥನೇ, ಏಳು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ!” ಅಂದನು. ಸತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು.  ಎಲ್ಲರು ಭಯಹಿಡಿದವರಾಗಿ, “ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪ್ರವಾದಿಯು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ” ಮತ್ತು “ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದರು. ಅವನ ಕುರಿತಾದ ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಯೂದಾಯದಾದ್ಯಂತವೂ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬಿತು” (ಲೂಕ 7:11-17).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೈರನ ಮಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಅವನು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಸಭಾಪತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ​ಯೊಬ್ಬನು ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಮಗಳು ತೀರಿಹೋದಳು; ಇನ್ನು ಬೋಧಕನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ; ಅವಳು ಬದುಕುವಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ತಲಪಿದಾಗ ಪೇತ್ರ, ಯೋಹಾನ, ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಳುತ್ತಾ ಆ ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖದಿಂದ ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಅವನು, “ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅವಳು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ” ಅಂದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರಭಾವದಿಂದ ನಗತೊಡಗಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಅವನು ಅವಳ ಕೈಹಿಡಿದು “ಹುಡುಗಿ, ಎದ್ದೇಳು!” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆದನು. ಆಗ ಅವಳು ಜೀವಿತಳಾಗಿ* ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದಳು; ಅವಳಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡುವಂತೆ ಅವನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಅವಳ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಬೆರಗಾದರು; ಆದರೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು" (ಲೂಕ 8:49-56).

ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತ್ತುಹೋದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಲಾಜರನನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಯೇಸು ಇನ್ನೂ ಆ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ; ಮಾರ್ಥಳು ಅವನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದನು. ಮರಿಯಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವಳು ಕೂಡಲೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೋದದ್ದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಅವಳು ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಅಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಮರಿಯಳು ಯೇಸು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ, “ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಸಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು. ಯೇಸು ಅವಳೂ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯ​ದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಕಳವಳ​ಪಟ್ಟನು; ಮತ್ತು “ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, “ಕರ್ತನೇ ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದರು. ಯೇಸು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೋಡಿ, ಇವನಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಮತೆ ಇತ್ತು!” ಎಂದು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, “ಆ ಕುರುಡನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಇವನನ್ನು ಸಾಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆ?” ಎಂದರು. ಯೇಸು ಪುನಃ ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಗವಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.  ಯೇಸು, “ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು​ಹಾಕಿರಿ” ಎಂದನು. ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದವನ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಮಾರ್ಥಳು ಅವನಿಗೆ, “ಕರ್ತನೇ, ಅವನು ಸತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಅವನು ನಾರುವುದು ಖಂಡಿತ” ಎಂದಳು.  ಯೇಸು ಅವಳಿಗೆ, “ನೀನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡುವಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೊ?” ಎಂದನು. ಆಗ ಅವರು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಯೇಸು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆತ್ತಿ, “ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತೀ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು; ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ” ಎಂದನು. ಅವನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ “ಲಾಜರನೇ, ಹೊರಗೆ ಬಾ” ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ಸತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು; ಅವನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿರಿ, ಅವನು ಹೋಗಲಿ” ಎಂದನು” (ಯೋಹಾನ 11:30-44).

ಪವಾಡದ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಕೊನೆಯದು (ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ): "ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯೇಸು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.  ಆಗ ಯೇಸು “ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿನ್ನೋಕೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ಯಾ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಇಲ್ಲ!” ಅಂದ್ರು.  ಆಗ ಯೇಸು “ದೋಣಿ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ” ಅಂದನು. ಬಲೆ ಬೀಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ತು. ಬಲೆ ಎಳೆಯೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ “ಅದು ಪ್ರಭುವೇ” ಅಂದ. ಪ್ರಭು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಜಿಗಿದ.  ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಮೀನು ತುಂಬಿದ್ದ ಬಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತೀರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ 90 ಮೀಟರಷ್ಟು ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು" (ಜಾನ್ 21: 4-8).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನ ಲಿಖಿತ ಮಾತುಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಖಾತರಿಯಂತೆ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ: “ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ; ಒಂದುವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಾದರೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಲೋಕವೇ ಸಾಕಾಗದು ಎಂದು ನಾನು ನೆನಸುತ್ತೇನೆ" (ಯೋಹಾನ 21:25).

Comments

ಯುವರಾಜ

19.07.2022 08:52

ಮೋಶೆ ಗಾದ್ ಕುಲದವರನು ಯಾವುದಕ್ಕ ಹೋಲಿಸಿದಾರೆ

Yomeliah

19.07.2022 09:49

ಹಲೋ: ಗಾದನ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಶೆ ಹೀಗಂದ: “ಗಾದನ ಗಡಿಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸೋನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೀತಾನೆ. ಅವನು ಸಿಂಹದ ತರ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಬೇಟೆಯ ತೋಳನ್ನ ಸೀಳೋಕೆ, ತಲೆ ಛಿದ್ರ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ" (ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 33:20)

Share this page