निळ्या रंगाचे वाक्य आपल्याला अतिरिक्त बायबलसंबंधी स्पष्टीकरण देते, त्यावर क्लिक करा. बायबलचे लेख प्रामुख्याने इंग्रजी, स्पॅनिश, पोर्तुगीज आणि फ्रेंच भाषेत लिहिलेले आहेत. जर ते मराठीत लिहिले गेले असेल तर ते कंसात दर्शविले जाईल

देव एक वचन दिले

"आणि मी तुझ्यामध्ये व स्त्रीमध्ये आणि तुझ्या संततीमध्ये व तिच्या संततीमध्ये शत्रुत्व निर्माण करीन. तो तुझं डोकं ठेचेल आणि तू त्याच्या टाचेवर घाव करशील"

(उत्पत्ति ३:१५)

दुसरी मेंढी

"माझी दुसरीही मेंढरं आहेत. ती या मेंढवाड्यातली नाहीत. मला त्यांनाही आणलं पाहिजे. ती माझा आवाज ऐकतील आणि तेव्हा एक कळप आणि एक मेंढपाळ असं होईल"

(जॉन १०:१६)

योहान १०:१-१६ चे काळजीपूर्वक वाचन केल्यावर कळते की मुख्य विषय मशीहा त्याच्या शिष्यांसाठी, मेंढरांसाठी खरा मेंढपाळ म्हणून ओळखणे हा आहे.

जॉन १०:१ आणि जॉन १०:१६ मध्ये असे लिहिले आहे, "मी तुम्हाला अगदी खरं सांगतो, जो मेंढवाड्याच्या  दारातून आत न येता, दुसरीकडून चढून आत येतो तो चोर आणि लुटारू असतो. (...) माझी दुसरीही मेंढरं आहेत. ती या मेंढवाड्यातली नाहीत. मला त्यांनाही आणलं पाहिजे. ती माझा आवाज ऐकतील आणि तेव्हा एक कळप आणि एक मेंढपाळ असं होईल". हा "मेंढ्यांचे कोठार" मोशेच्या नियमाच्या संदर्भात, येशू ख्रिस्ताने, इस्राएल राष्ट्राचा प्रचार केला त्या प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करतो: "या १२ जणांना येशूने अशा सूचना देऊन पाठवलं: “विदेश्‍यांच्या प्रदेशात आणि कोणत्याही शोमरोनी शहरात जाऊ नका.  फक्‍त इस्राएलच्या घराण्यातल्या हरवलेल्या मेंढरांकडेच जा"" (मॅथ्यू १०:५,५). "त्याने उत्तर दिलं: “मला इस्राएलच्या घराण्याच्या हरवलेल्या मेंढरांशिवाय इतर कोणाकडेही पाठवण्यात आलेलं नाही'" (मॅथ्यू १५:२४). हे मेंढपाळ "इस्राएलचे घर" देखील आहे.

जॉन १०:१-६ मध्ये असे लिहिले आहे की येशू ख्रिस्त "मेंढ्यांच्या गोठ्याच्या" दारासमोर प्रकट झाला. हे त्याच्या बाप्तिस्म्याच्या वेळी घडले. "गेटकीपर" जॉन द बाप्टिस्ट होता (मॅथ्यू ३:१३). येशूचा बाप्तिस्मा करून, जो ख्रिस्त बनला, जॉन बाप्टिस्टने त्याच्यासाठी दार उघडले आणि साक्ष दिली की येशू ख्रिस्त आणि देवाचा कोकरा आहे: "दुसऱ्‍या दिवशी, येशूला आपल्याकडे येताना पाहून योहान म्हणाला: “पाहा! जगाचं पाप दूर करणारा देवाचा कोकरा!"" (जॉन १:२९-३६).

जॉन १०:७-१५ मध्ये, त्याच मेसिअॅनिक थीमवर पुढे चालू असताना, येशू ख्रिस्त स्वतःला "गेट" म्हणून संबोधून आणखी एक उदाहरण वापरतो, जॉन १४:६ प्रमाणेच प्रवेशाचे एकमेव ठिकाण आहे: " येशू त्याला म्हणाला: “मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे. माझ्याद्वारे आल्याशिवाय कोणीही पित्याकडे येऊ शकत नाही"". विषयाची मुख्य थीम नेहमी येशू ख्रिस्त मशीहा म्हणून आहे. त्याच उताऱ्यातील 9व्या वचनातून (तो पुन्हा एकदा दृष्टान्त बदलतो) येशू ख्रिस्ताने स्वतःला एक उत्कृष्ट मेंढपाळ म्हणून नियुक्त केले आहे जो आपल्या शिष्यांसाठी आपला जीव देईल आणि जो आपल्या मेंढरांवर प्रेम करतो (पगारदार मेंढपाळाच्या विपरीत जो त्याच्या मालकीच्या नसलेल्या मेंढरांसाठी आपला जीव धोक्यात घालणार नाही). पुन्हा ख्रिस्ताच्या शिकवणीचा केंद्रबिंदू तो एक मेंढपाळ आहे जो आपल्या मेंढरांसाठी स्वतःचा त्याग करेल (मॅथ्यू २०:२८).

जॉन १०:१६-१८: "माझी दुसरीही मेंढरं आहेत. ती या मेंढवाड्यातली नाहीत. मला त्यांनाही आणलं पाहिजे. ती माझा आवाज ऐकतील आणि तेव्हा एक कळप आणि एक मेंढपाळ असं होईल. पित्याचं माझ्यावर प्रेम आहे, कारण मी माझा प्राण देतो. तो मला परत मिळावा, म्हणून मी तो देतो.  कोणीही माझ्या इच्छेविरुद्ध माझा प्राण घेत नाही, तर मी स्वतःहून तो देतो. मला माझा प्राण द्यायचा अधिकार आहे आणि तो परत मिळवायचाही अधिकार आहे. माझ्या पित्याकडून मला ही आज्ञा मिळाली आहे".

या श्लोकांचे वाचन करून, आधीच्या श्लोकांचा संदर्भ लक्षात घेऊन, येशू ख्रिस्ताने त्या वेळी एक नवीन कल्पना जाहीर केली, ती म्हणजे तो केवळ त्याच्या ज्यू शिष्यांच्या बाजूने नव्हे तर गैर-ज्यूंच्या बाजूनेही आपले प्राण बलिदान देईल. याचा पुरावा, त्याने आपल्या शिष्यांना उपदेशाविषयी दिलेली शेवटची आज्ञा ही आहे: "पण पवित्र शक्‍ती तुमच्यावर येईल तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य मिळेल आणि तुम्ही यरुशलेममध्ये, संपूर्ण यहूदीयामध्ये आणि शोमरोनमध्ये, तसंच पृथ्वीच्या कानाकोपऱ्‍यांपर्यंत माझ्याबद्दल साक्ष द्याल" (कृत्ये. १:८). कॉर्नेलियसच्या बाप्तिस्म्याच्या वेळीच योहान १०:१६ मधील ख्रिस्ताचे शब्द प्रत्यक्षात येऊ लागतील (प्रेषितांची कृत्ये अध्याय १० चा ऐतिहासिक अहवाल पहा).

अशाप्रकारे, योहान १०:१६ मधील "इतर मेंढरे" गैर-यहूदी ख्रिश्चनांना लागू होतात. जॉन १०:१६-१८ मध्ये, मेंढपाळ येशू ख्रिस्ताच्या आज्ञाधारकतेमध्ये एकतेचे वर्णन करते. त्याने त्याच्या काळातील सर्व शिष्यांना "छोटा कळप" म्हणून देखील सांगितले: "लहान कळपा, भिऊ नको. कारण तुम्हाला राज्य द्यायला तुमच्या पित्याला आनंद झालाय" (ल्यूक १२:३२). ३३ च्या पेन्टेकॉस्टला, ख्रिस्ताच्या शिष्यांची संख्या फक्त १२० होती (प्रेषितांची कृत्ये १:१५). प्रेषितांच्या अहवालाच्या पुढे, आपण वाचू शकतो की त्यांची संख्या काही हजारांपर्यंत जाईल (प्रेषित २:४१ (३००० आत्मे); प्रेषितांची कृत्ये ४:४ (५०००)). नवीन ख्रिस्ती, ख्रिस्ताच्या काळात, प्रेषितांप्रमाणेच, इस्राएल राष्ट्राच्या सामान्य लोकसंख्येच्या तुलनेत आणि नंतर इतर सर्व राष्ट्रांच्या तुलनेत, "लहान कळपाचे" प्रतिनिधित्व करत होते.

येशू ख्रिस्ताने आपल्या पित्याला विचारले तसे आपण एकत्र असले पाहिजे

"मी फक्‍त यांच्यासाठीच विनंती करतो असं नाही, तर जे यांच्या वचनाद्वारे माझ्यावर विश्‍वास ठेवतात त्यांच्यासाठीही मी विनंती करतो. त्या सर्वांनी एक व्हावं म्हणून मी ही विनंती करतो. बापा, जसा तू माझ्यासोबत ऐक्यात आहेस आणि मी तुझ्यासोबत ऐक्यात आहे, तसंच त्यांनीही आपल्यासोबत ऐक्यात असावं. यामुळे जग विश्‍वास ठेवेल की तू मला पाठवलंय" (जॉन १७:२०,२१).

या भविष्यसूचक कोडेचा संदेश काय आहे? यहोवा देव सूचित करतो की नीतिमान मानवजातीसह पृथ्वी व्यापण्याचा त्याचा उद्देश नक्कीच पूर्ण होईल (उत्पत्ति १:२६- २८). देव आदामाच्या संततीला, "स्त्रीच्या संततीद्वारे" वाचवेल (उत्पत्ति ३:१५). शतकानुशतके ही भविष्यवाणी एक "पवित्र रहस्य" आहे (मार्क ५:११; रोमन्स ११:२५; १६:२५; १ करिंथकर २:१, ७ ""पवित्र रहस्य"). शतकानुशतके हळू हळू यहोवा देवाने हे प्रकट केले आहे. या भविष्यसूचक कोडे याचा अर्थ असा आहेः

ती स्त्री: ती स्वर्गातील देवदूतांनी बनलेली, देवाच्या स्वर्गीय लोकांचे प्रतिनिधित्व करते: "मग स्वर्गात एक मोठं चिन्ह दिसलं: सूर्य पांघरलेली, पायांखाली चंद्र असलेली आणि डोक्यावर १२ ताऱ्‍यांचा मुकुट असलेली एक स्त्री  होती" (प्रकटीकरण १२:१). या बाईचे वर्णन "वरील जेरूसलेम" म्हणून केले आहे: "पण वरची यरुशलेम मात्र स्वतंत्र आहे आणि ती आपली आई आहे" (गलतीकर ४:२६). हे "स्वर्गीय यरुशलम" असे वर्णन केले आहे: "पण तुम्ही तर, सीयोन पर्वत, जिवंत देवाचं शहर, म्हणजे स्वर्गीय यरुशलेम, लाखो स्वर्गदूतांची महासभा यांजवळ आला आहात" (इब्री लोकांस १२:२२). सारा, अब्राहमची पत्नी यांच्यासारख्या हजारो वर्षांपासून ही आकाशी स्त्री नि: संतान होती: “यहोवा म्हणतो: “हे स्त्री! मुलांना जन्म न दिलेल्या वांझ स्त्री! तू आनंदाने जयजयकार कर; प्रसूतीच्या वेदना माहीत नसलेली स्त्री, तू हर्षाने जयघोष कर! कारण नवरा असलेल्या स्त्रीपेक्षा, सोडून दिलेल्या स्त्रीची मुलं जास्त आहेत"” (यशया ५४:१). या भविष्यवाणीने घोषित केले की ही स्वर्गीय स्त्री बर्‍याच मुलांना जन्म देईल (किंग येशू ख्रिस्त आणि १४४००० राजे आणि याजक).

स्त्रीचे वंशज: प्रकटीकरणाच्या पुस्तकात हा मुलगा कोण आहे याची माहिती मिळते: "मग स्वर्गात एक मोठं चिन्ह दिसलं: सूर्य पांघरलेली, पायांखाली चंद्र असलेली आणि डोक्यावर १२ ताऱ्‍यांचा मुकुट असलेली एक स्त्री होती. ती गरोदर होती आणि प्रसूतीच्या वेदनांमुळे व्याकूळ होऊन ओरडत होती. (...) त्या स्त्रीने एका मुलाला जन्म दिला. तो सर्व राष्ट्रांवर लोहदंडाने अधिकार चालवेल. त्या स्त्रीच्या मुलाला हिसकावून घेऊन देवाकडे आणि त्याच्या राजासनाकडे नेण्यात आलं" (प्रकटीकरण १२:१,२,५). हा येशू ख्रिस्त हा देवाच्या राज्याचा राजा आहे: "तो महान होईल आणि त्याला सर्वोच्च देवाचा मुलगा म्हणतील. यहोवा त्याला त्याच्या पित्याचं म्हणजे दावीदचं राजासन देईल.  तो राजा म्हणून याकोबच्या घराण्यावर सदासर्वकाळ राज्य करेल आणि त्याच्या राज्याचा कधीच अंत होणार नाही" (लूक १:३२,३३; स्तोत्र २).

मूळ सर्प म्हणजे सैतान: "त्यामुळे संपूर्ण पृथ्वीवरच्या लोकांना फसवणाऱ्‍या त्या मोठ्या अजगराला, म्हणजेच दियाबल आणि सैतान म्हटलेल्या त्या जुन्या सापाला खाली फेकण्यात आलं. त्याला पृथ्वीवर फेकून देण्यात आलं आणि त्याच्यासोबत त्याच्या दूतांनाही फेकण्यात आलं" (प्रकटीकरण १२:९).

सर्पाचे बीज स्वर्गीय आणि पृथ्वीवरील शत्रू आहेत, जे देवाचे सार्वभौमत्व, राजा येशू ख्रिस्त आणि पृथ्वीवरील संत यांच्या विरोधात सक्रियपणे लढा देतात: “विषारी सापाच्या पिल्लांनो, गेहेन्‍नाच्या न्यायदंडापासून तुम्ही कसं वाचाल?  म्हणूनच, मी तुमच्याकडे संदेष्टे, विद्वान आणि लोकांना शिकवणारे शिक्षक पाठवतोय. त्यांच्यापैकी काहींना तुम्ही ठार माराल आणि वधस्तंभावर मृत्युदंड द्याल, तर काहींना तुमच्या सभास्थानांत फटके माराल आणि एका शहरातून दुसऱ्‍या शहरात त्यांच्यामागे जाऊन त्यांचा छळ कराल.  यासाठी की, नीतिमान हाबेलच्या रक्‍तापासून, बरख्याचा मुलगा जखऱ्‍या ज्याला तुम्ही मंदिराच्या आणि वेदीच्या मधोमध ठार मारलं त्याच्या रक्‍तापर्यंत, ज्या सगळ्या नीतिमान माणसांचं रक्‍त आजपर्यंत पृथ्वीवर सांडण्यात आलंय, त्याचा दोष तुमच्यावर यावा"' (मत्तय २३:३३-३५).

त्या महिलेच्या टाचात जखम म्हणजे देवाचा पुत्र येशू ख्रिस्त याचा मृत्यू (मराठी): “इतकंच नाही, तर माणूस म्हणून आल्यावर* त्याने स्वतःला नम्र केलं आणि मरण सोसण्याइतपत, हो, वधस्तंभावरचं मरण सोसण्याइतपत तो आज्ञाधारक झाला" (फिलिप्पैकर २:८). तरीसुद्धा, टाचमधील ती जखम येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानामुळे बरे झाली: "आणि जो जीवन देणारा मुख्य प्रतिनिधी होता, त्याला तुम्ही ठार मारलं. पण देवाने त्याला मेलेल्यांतून उठवलं आणि आम्ही या गोष्टीचे साक्षीदार आहोत" (प्रेषितांची कृत्ये ३:१५).

सर्पाचे पिचलेले डोके म्हणजे सैतानाचा आणि तसेच देवाच्या राज्यातील पृथ्वीवरील शत्रूंचा कायमचा नाश: "शांती देणारा देव लवकरच सैतानाला तुमच्या पायांखाली चिरडून टाकेल" (रोमन्स १६:२०). "णि त्यांना बहकवणाऱ्‍या सैतानाला* अग्नी आणि गंधकाच्या सरोवरात फेकून देण्यात आलं. तिथे जंगली पशू आणि खोटा संदेष्टा हे दोघं आधीपासूनच होते. आणि त्यांना रात्रंदिवस सदासर्वकाळ यातना दिल्या जातील" (प्रकटीकरण २०:१०).

१ - यहोवाने अब्राहामाशी करार केला

"आणि तुझ्या संततीमुळे पृथ्वीवरच्या सर्व राष्ट्रांना आशीर्वाद मिळेल, कारण तू माझं ऐकलं आहेस"

(उत्पत्ति २२:१८)

अब्राहमकालीन करार ही एक वचन आहे की देवाचे आज्ञाधारक सर्व मानवजाती अब्राहामाच्या वंशजांद्वारे आशीर्वादित होतील. इसहाकाला त्याची बायको सारा हिला एक मुलगा झाला (बर्‍याच काळापासून नि: संतान) होता (उत्पत्ति १७:१९). भविष्यसूचक नाटकातील अब्राहम, सारा आणि इसहाक ही मुख्य पात्रे आहेत जी एकाच वेळी पवित्र गुपित आणि अर्थाद्वारे देव आज्ञाधारक मानवजातीला वाचवील याचा अर्थ दर्शवितो (उत्पत्ति ३:१५).

- परमेश्वर देव थोर अब्राहमचे प्रतिनिधित्व करतो: "तू आमचा पिता आहेस; अब्राहामने जरी आम्हाला ओळखलं नाही, इस्राएलने जरी आम्हाला ओळखलं नाही, तरी हे यहोवा, तू आमचा पिता आहेस. जुन्या काळापासून तुझं नाव ‘आमची सुटका करणारा’ असं आहे" (यशया ६३:१६; लूक १६:२२).

- खगोलीय स्त्री ही एक महान सारा आहे, जो बर्‍याच काळापासून मूल नसलेला आहे: "कारण असं लिहिलं आहे: “जी मुलांना जन्म देऊ शकत नाही त्या वांझ स्त्रीने आनंदी व्हावं; जिला प्रसूतीच्या वेदना होत नाहीत तिने आनंदाने जयजयकार करावा. कारण, जिला नवरा आहे तिच्यापेक्षा, सोडून दिलेल्या स्त्रीची मुलं जास्त आहेत.”  आता बांधवांनो, इसहाकप्रमाणेच तुम्हीसुद्धा अभिवचनाची मुलं आहात.  पण नैसर्गिक रितीने* जन्मलेल्या मुलाने जसा त्या वेळी, पवित्र शक्‍तीच्या सामर्थ्याने जन्मलेल्या मुलाचा छळ केला होता, तसाच आताही होत आहे.  पण शास्त्रवचन काय म्हणतं? “त्या दासीला आणि तिच्या मुलाला हाकलून दे, कारण स्वतंत्र स्त्रीच्या मुलासोबत दासीचा मुलगा मुळीच वारस होणार नाही.”  तर मग बांधवांनो, आपण दासीची नाही, तर स्वतंत्र स्त्रीची मुलं आहोत"” (गलतीकर ४:२७--३१).

- येशू ख्रिस्त हा महान इसहाक आहे, जो अब्राहामाचा मुख्य वंशज आहे: "तर, जी अभिवचनं देण्यात आली होती, ती अब्राहामला आणि त्याच्या संततीला* देण्यात आली होती. शास्त्रात “तुझ्या वंशजांना,” असं पुष्कळ जणांना उद्देशून म्हणण्यात आलं नाही. उलट, “तुझ्या संततीला” असं म्हणण्यात आलं, म्हणजे फक्‍त एकाला आणि तो ख्रिस्त आहे” (गलतीकर ३:१६).

- स्वर्गीय महिलेच्या टाचात जखम: यहोवाने अब्राहामाला आपला मुलगा इसहाक याची बलि देण्यास सांगितले. अब्राहामाने त्याचे पालन केले (कारण त्याचा असा विश्वास होता की या बलिदानानंतर देव इसहाकाचे पुनरुत्थान करेल (इब्री लोकांस 11:17-19)). शेवटच्या क्षणी, देवाने अब्राहामाला असे कृत्य करण्यास रोखले. इसहाकच्या जागी मेंढा लागला: "यानंतर खऱ्‍या देवाने अब्राहामची परीक्षा घेतली. तो त्याला म्हणाला: “अब्राहाम!” तेव्हा त्याने उत्तर दिलं: “मी इथे आहे!”  देव त्याला म्हणाला: “कृपा करून तुझ्या एकुलत्या एका मुलाला, ज्याच्यावर तुझं इतकं प्रेम आहे, त्या इसहाकला घेऊन मोरिया देशात जा. तिथे मी सांगेन त्या डोंगरावर त्याचं होमार्पण कर.” (...) शेवटी, ते खऱ्‍या देवाने सांगितलेल्या ठिकाणी पोहोचले. अब्राहामने तिथे एक वेदी बांधून त्यावर लाकडं ठेवली. त्यानंतर त्याने आपला मुलगा इसहाक याचे हातपाय बांधून त्याला वेदीवरच्या लाकडांवर ठेवलं.  मग अब्राहामने आपल्या मुलाला मारण्यासाठी सुरा उचलला,  तेवढ्यात यहोवाचा दूत त्याला आकाशातून हाक मारून म्हणाला: “अब्राहाम, अब्राहाम!” त्यावर तो म्हणाला: “मी इथे आहे!” तेव्हा स्वर्गदूत म्हणाला: “त्या मुलाला मारू नकोस, त्याला काहीही करू नकोस. तू देवाला भिऊन वागणारा आहेस, हे आता मला कळलं आहे. कारण तू तुझ्या एकुलत्या एका मुलालाही, मला अर्पण करायला मागेपुढे पाहिलं नाहीस.”  मग अब्राहामने समोर पाहिलं, तेव्हा जवळच एका झुडपात त्याला एक मेंढा दिसला. त्याची शिंगं त्या झुडपात अडकली होती. अब्राहामने जाऊन तो मेंढा घेतला आणि आपल्या मुलाऐवजी त्याचं होमार्पण केलं.  अब्राहामने त्या ठिकाणाचं नाव यहोवा-यिरे ठेवलं. म्हणून अजूनही असं म्हटलं जातं: “यहोवाच्या डोंगरावर ते पुरवलं जाईल”” (उत्पत्ति २२:१-१४). हा बलिदान स्वतःचा पुत्र येशू ख्रिस्त याने यहोवाने दिला. हे भविष्यसूचक प्रतिनिधित्व म्हणजे यहोवा देवासाठी अत्यंत क्लेशकारक बलिदानाची जाणीव होणे ("आपला एकुलता एक मुलगा ज्याला तू खूप प्रेम करतोस") हे वाचन पुन्हा वाचा. मानवजातीच्या सुटकेसाठी यहोवा देवाने आपला प्रिय पुत्र येशू ख्रिस्त याचा बलिदान दिला: "देवाने जगावर इतकं प्रेम केलं, की त्याने आपला एकुलता एक मुलगा दिला. कारण त्याची अशी इच्छा आहे, की जो कोणी त्याच्या मुलावर विश्‍वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सर्वकाळाचं जीवन मिळावं. (...) जो मुलावर विश्‍वास ठेवतो त्याला सर्वकाळाचं जीवन मिळेल. पण जो मुलाच्या आज्ञा मोडतो त्याला जीवन मिळणार नाही, तर देवाचा क्रोध त्याच्यावर कायम राहील" (जॉन ३:१६,३६). अब्राहमला दिलेल्या अभिवचनाची अंतिम पूर्तता आज्ञाधारक मानवजातीच्या शाश्वत आशीर्वादातून पूर्ण होईल (मराठी): "मग, राजासनातून एक मोठा आवाज मला ऐकू आला. तो म्हणाला: “पाहा! देवाचा तंबू माणसांजवळ आहे, तो त्यांच्यासोबत राहील आणि ते त्याचे लोक होतील. आणि देव स्वतः त्यांच्यासोबत असेल.  तो त्यांच्या डोळ्यांतून प्रत्येक अश्रू पुसून टाकेल. यापुढे कोणीही मरणार नाही, कोणीही शोक करणार नाही किंवा रडणार नाही आणि कोणतंच दुःख राहणार नाही. कारण, आधीच्या गोष्टी नाहीशा झाल्या आहेत”" (प्रकटीकरण २१:३,४).

- सुंतेचा करार

"तसंच, त्याने अब्राहामसोबत सुंतेचा करार केला. मग अब्राहामला इसहाक झाला आणि त्याने आठव्या दिवशी त्याची सुंता केली आणि इसहाकला याकोब झाला* आणि याकोबला १२ वंशांचे प्रमुख झाले"

(प्रेषितांची कृत्ये ७:८)

सुंता करण्याचा करार या पृथ्वीवरील इस्राएलांच्या देवाच्या लोकांचे वैशिष्ट्य ठरेल. याचा आध्यात्मिक अर्थ आहे ज्याचे स्पष्टीकरण केले आहे: “तुमची सुंता करावी लागेल आपल्या हृदयात आणि हट्टी होऊ नका” (अनुवाद १०:१६). ही एक आध्यात्मिक सुंता आहे जी देवाची आज्ञा पाळते (मराठी). सुंता म्हणजे देहात म्हणजे प्रतीकात्मक हृदयाशी सुसंगत असते, जी स्वतःच जीवनाचे स्रोत असतात आणि देवाची आज्ञाधारक असतात: “ज्या गोष्टींचं तू रक्षण करतोस, त्या सर्वांपेक्षा आपल्या हृदयाचं रक्षण कर, कारण त्यातूनच जीवनाचे झरे फुटतात" (नीतिसूत्रे ४:२३).

एटीनला ही मूलभूत शिकवण समजली. त्याने येशू ख्रिस्तावर विश्वास नसलेल्या आपल्या श्रोत्यांना सांगितले, जरी त्यांची सुंता झाली असली तरीसुद्धा ते अंतःकरणात सुंता न झालेले होते: “हृदय आणि कानांची सुंता न झालेल्या अडेल वृत्तीच्या माणसांनो, तुम्ही नेहमीच पवित्र शक्‍तीचा प्रतिकार करत आला आहात. तुमच्या पूर्वजांनी जसं केलं तसंच तुम्हीही करता.  तुमच्या पूर्वजांनी ज्याचा छळ केला नाही, असा एक तरी संदेष्टा आहे का? खरोखर, ज्यांनी त्या नीतिमान माणसाच्या येण्याबद्दल पूर्वीपासून घोषित केलं, त्यांना तुमच्या पूर्वजांनी ठार मारलं. आणि आता तुम्ही त्या नीतिमान माणसाचा विश्‍वासघात करणारे आणि त्याची हत्या करणारे ठरला आहात.  तुम्हाला स्वर्गदूतांद्वारे नियमशास्त्र मिळालं होतं, पण तुम्ही त्याचं पालन केलं नाही" (प्रेषितांची कृत्ये ७:५१-५३). त्याला ठार मारण्यात आले, ही पुष्टी ही होती की हे मारेकरी आध्यात्मिकरित्या सुंता न झालेले होते.

प्रतिकात्मक हृदय एखाद्या व्यक्तीचे आध्यात्मिक आतील भाग बनवते, जे शब्द आणि कृती (चांगले किंवा वाईट) यांच्यासमवेत तर्कशक्तीने बनलेले असते. येशू ख्रिस्ताने चांगल्या प्रकारे स्पष्ट केले की ते एखाद्या व्यक्तीचे आध्यात्मिक आतील भाग आहे जे त्या व्यक्तीची योग्यता दर्शवते: “पण ज्या गोष्टी तोंडातून निघतात त्या माणसाच्या हृदयातून येतात आणि त्याच गोष्टी माणसाला अशुद्ध करतात.  उदाहरणार्थ, हृदयातून दुष्ट विचार निघतात. आणि त्यांमुळे खून, व्यभिचार, अनैतिक लैंगिक कृत्यं, चोऱ्‍या, खोट्या साक्षी, निंदा या गोष्टी घडतात.  या गोष्टी माणसाला अशुद्ध करतात. पण जेवण्याआधी हात न धुतल्यामुळे माणूस अशुद्ध होत नाही" (मॅथ्यू १५:१८-२०). येशू ख्रिस्त आध्यात्मिक सुंता न झालेल्या स्थितीत मनुष्याचे वर्णन करतो, त्याच्या वाईट वादाने, ज्यामुळे तो अशुद्ध आणि जीवनासाठी अपात्र ठरतो (नीतिसूत्रे ४:२३ पहा). "चांगला माणूस आपल्या चांगल्या भांडारातून चांगल्या गोष्टी बाहेर काढतो, तर वाईट माणूस आपल्या वाईट भांडारातून वाईट गोष्टी बाहेर काढतो" (मॅथ्यू १२:३५). येशू ख्रिस्ताच्या पुष्टीकरणाच्या पहिल्या भागात त्याने एका मनुष्याचे वर्णन केले आहे ज्याचे आध्यात्मिकरित्या सुंता झाले आहे.

प्रेषित पौलालासुद्धा मोशेने आणि नंतर येशू ख्रिस्ताद्वारे प्रसारित केलेली ही शिकवण समजली. आध्यात्मिक सुंता म्हणजे देवाची आज्ञा पाळणे आणि मग त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याची आज्ञा पाळणे: “तू नियमशास्त्राचं पालन करत असशील, तरच तुझ्या सुंतेचा काही उपयोग आहे. पण जर तू नियमशास्त्रातल्या आज्ञा मोडत असशील, तर तुझी सुंता न झाल्यासारखीच आहे. तर मग, सुंता न झालेला एखादा जर नियमशास्त्रातल्या नीतिनियमांचं पालन करत असेल, तर त्याची सुंता झालेली नसतानाही सुंता झाल्यासारखीच समजली जाईल, नाही का?  तुझ्याजवळ नियमशास्त्रातल्या लेखी आज्ञा असूनही आणि तुझी सुंता झालेली असूनही, जर तू नियमशास्त्रातल्या आज्ञा मोडत असशील, तर ज्याची शारीरिक सुंता झालेली नाही, तो नियमशास्त्राचं पालन करत असल्यामुळे तुला दोषी ठरवेल.  कारण जो फक्‍त बाहेरून यहुदी आहे तो खरा यहुदी नाही. आणि शरीराची केली जाणारी बाहेरची सुंता, ही खरी सुंता नाही.  तर जो आतून यहुदी, तो खरा यहुदी आहे. त्याची सुंता ही कोणत्याही लेखी नियमाप्रमाणे नसून, पवित्र शक्‍तीने* होणारी हृदयाची सुंता आहे. अशा व्यक्‍तीची प्रशंसा माणसांकडून नाही, तर देवाकडून होते" (रोमन्स २:२५-२९).

विश्वासू ख्रिस्ती यापुढे मोशेला दिलेल्या नियमांच्या अधीन राहिले नाही आणि म्हणूनच, त्याला प्रेषितांची कृत्ये (१५:१९,२०,२८,२९)  मध्ये लिहिल्या गेलेल्या एस्टोलिक आदेशानुसार शारीरिक सुंता करण्याचे बंधन नाही. प्रेषित पौलाने या प्रेरणेने लिहिलेल्या गोष्टींद्वारे याची पुष्टी केली जाते: “ख्रिस्ताद्वारे नियमशास्त्र पूर्ण झालं, यासाठी की, जो कोणी विश्‍वास ठेवतो त्या प्रत्येकाला नीतिमत्त्व मिळावं” (रोमन्स १०:४). “एखाद्याची आधीच सुंता झालेली असताना त्याला बोलावण्यात आलं होतं का? त्याने तसंच राहावं. किंवा एखाद्याची सुंता झालेली नसताना त्याला बोलावण्यात आलं होतं का? तर त्याने सुंता करू नये.  कारण सुंता झालेली असणं महत्त्वाचं नाही आणि सुंता झालेली नसणं हेही महत्त्वाचं नाही; जर काही महत्त्वाचं आहे, तर ते म्हणजे देवाच्या आज्ञा पाळणं" (1 करिंथकर ७:१८,१९). यापुढे ख्रिश्चनाची आध्यात्मिक सुंता होणे आवश्यक आहे, म्हणजेच यहोवा देवाची आज्ञा पाळणे आणि ख्रिस्ताच्या बलिदानावर विश्वास असणे आवश्यक आहे (जॉन ३:१६,३६).

ख्रिश्चनाने (आपली आशा (स्वर्गीय किंवा पृथ्वीवरील कोणतीही)), बेखमीर भाकर खाण्यापूर्वी आणि प्याला पिण्याआधी अंतःकरणाची आध्यात्मिक सुंता केली पाहिजे आणि येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूच्या स्मरणार्थ ते म्हणाले (मराठी): "प्रत्येकाने आधी स्वतःचं परीक्षण करून, आपण योग्य आहोत की नाही हे ठरवावं. त्यानंतरच त्याने ती भाकर खावी आणि त्या प्याल्यातून प्यावं" (१ करिंथकर ११:२८; निर्गम १२:४८ (वल्हांडण सणाच्या सोहळ्याशी तुलना करा)).

३ - कायदा करार देव आणि इस्राएल लोक यांच्यात

त्यामुळे, तुमचा देव यहोवा याने तुमच्यासोबत जो करार केला आहे तो तुम्ही विसरून जाऊ नये म्हणून सावध राहा

(अनुवाद ४:२३)

या कराराचा मध्यस्थकर्ता मोशे आहे: “त्या वेळी यहोवाने त्याचे नियम आणि न्याय-निर्णय तुम्हाला शिकवण्याची मला आज्ञा दिली. तुम्ही ज्या देशात जाऊन त्याचा ताबा घेणार आहात, तिथे तुम्ही या आज्ञा पाळल्या पाहिजेत" (अनुवाद ४:१४). हा करार सुंता कराराशी संबंधित आहे, जो देवाची आज्ञाधारक राहण्याचे प्रतीक आहे (अनुवाद १०:१६; रोमकर २:२५-२९ सह तुलना करा). ही युती नंतर संपते मशीहा येणे: “तो अनेकांसाठी एक आठवड्यापर्यंत करार चालू राहू देईल; आणि अर्धा आठवडा उलटल्यावर, तो बलिदान व अर्पण बंद करेल” (डॅनियल ९:२७). यिर्मयाच्या भविष्यवाणीनुसार या कराराची जागा नवीन कराराने घेतली जाईल: “यहोवा म्हणतो: “पाहा! असे दिवस येत आहेत, जेव्हा मी इस्राएलच्या घराण्यासोबत आणि यहूदाच्या घराण्यासोबत एक नवीन करार करीन. मी त्यांच्या वाडवडिलांचा हात धरून त्यांना इजिप्तमधून बाहेर आणलं, त्या दिवशी त्यांच्याशी केलेल्या करारासारखा हा करार नसेल. ‘मीच त्यांचा खरा मालक होतो, पण तरीसुद्धा त्यांनी माझा तो करार मोडला,’ असं यहोवा म्हणतो”" (यिर्मया ३१:३१,३२).

इस्राएल लोकांना देण्यात आलेल्या कायद्याचा उद्देश होता की मशीहाच्या येण्यासाठी लोकांना तयार करणे. नियमशास्त्रात मानवजातीच्या पापी अवस्थेतून मुक्त होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी (इस्राएल लोक प्रतिनिधित्व करतात) शिकवल्या: “तर, एका माणसाद्वारे पाप जगात आलं आणि पापाद्वारे मरण आलं आणि अशा रितीने सर्व माणसांमध्ये मरण पसरलं, कारण त्या सगळ्यांनी पाप केलं होतं.  खरंतर नियमशास्त्राआधीच पाप जगात होतं. पण जिथे नियमशास्त्र नाही, तिथे पाप केल्याबद्दल कोणालाही दोषी ठरवलं जात नाही" (रोमन्स ५:१२,१३). देवाच्या नियमांनी मानवजातीची पापी स्थिती दर्शविली आहे. याने सर्व मानवजातीची पापी स्थिती उघडकीस आणली: “तर मग, काय म्हणता येईल? नियमशास्त्रात काही दोष* आहे का? नक्कीच नाही! खरं पाहता, नियमशास्त्र नसतं तर पाप काय आहे हे मला समजलं नसतं. उदाहरणार्थ, “लोभ धरू नका,” असं नियमशास्त्रात म्हटलं नसतं, तर लोभ काय असतो हे मला समजलं नसतं.  पण आज्ञेमुळे मिळालेली संधी साधून, पापाने माझ्यात सर्व प्रकारचा लोभ उत्पन्‍न केला. कारण नियमशास्त्राशिवाय पाप निर्जीव होतं.  खरं पाहिलं, तर एकेकाळी मी नियमशास्त्राशिवाय जगत होतो. पण आज्ञा आल्यावर पाप पुन्हा जिवंत झालं, मी मात्र मेलो.  आणि ज्या आज्ञेने मला जीवनाकडे न्यायला हवं होतं, तिने मला मृत्यूकडे नेलं.  कारण आज्ञेमुळे मिळालेली संधी साधून पापाने मला मोहात पाडलं आणि त्याद्वारे मला मारून टाकलं.  म्हणून, मुळात नियमशास्त्र हे पवित्र आहे आणि आज्ञा ही पवित्र, नीतिमान आणि चांगली आहे" (रोमन्स ७:७-१२). कारण नियमशास्त्र ख्रिस्तकडे नेणारे शिक्षक आहे: “अशा रितीने, आपल्याला विश्‍वासाद्वारे नीतिमान ठरवलं जावं, म्हणून नियमशास्त्र आपल्याला ख्रिस्तापर्यंत नेणारा मार्गदर्शक* होतं.  पण खरा विश्‍वास आला असल्यामुळे, आता आपण मार्गदर्शकाच्या अधीन नाही" (गलतीकर ३:२४,२५). देवाच्या परिपूर्ण नियमांनी मनुष्याच्या पापाद्वारे पापाची व्याख्या करुन त्या त्या बलिदानाची आवश्यकता दर्शविली जी त्याच्या विश्वासामुळे (आणि नियमशास्त्राचे कार्य नव्हे) मानवी मुक्ततेकडे नेईल. हा त्या ख्रिस्ताचा त्याग होता (मराठी): "कारण, मनुष्याचा मुलगापण सेवा करून घ्यायला नाही, तर सेवा करायला आणि बऱ्‍याच जणांच्या मोबदल्यात आपलं जीवन खंडणी म्हणून द्यायला आलाय" (मत्तय २०:२८).

जरी ख्रिस्त नियमशास्त्राचा शेवट आहे, तरीही हे सत्य आहे की सध्याच्या कायद्यात भविष्यसूचक मूल्य आहे जे आपल्याला देवाचे मन (येशू ख्रिस्ताद्वारे) समजण्यास अनुमती देते: "नियमशास्त्र हे पुढे येणाऱ्‍या चांगल्या गोष्टींचं खरं स्वरूप नाही, तर फक्‍त छाया आहे" (इब्री लोकांस १०:१; १ करिंथकर २:१६). येशू ख्रिस्त जो या "चांगल्या गोष्टी" साकार करेल: "या सगळ्या येणाऱ्‍या गोष्टींच्या छाया आहेत, पण वास्तविकता ही ख्रिस्तामध्ये आहे" (कलस्सैकर २:१७).

४ - देव आणि "देवाचे इस्राएल" यांच्यात नवीन करार

"जे या नियमाप्रमाणे सुव्यवस्थितपणे चालतात त्या सगळ्यांवर, अर्थात देवाच्या इस्राएलवर शांती आणि दया असो"

(गलतीकर ६:१६)

येशू ख्रिस्त नवीन कराराचा मध्यस्थ आहे: "कारण, एकच देव आहे. तसंच, देवामध्ये आणि मानवांमध्ये एकच मध्यस्थ आहे, म्हणजे एक मानव, अर्थात ख्रिस्त येशू" (1 तीमथ्य २:५). या नव्या करारामुळे यिर्मया ३१:३१,३२ ची भविष्यवाणी पूर्ण झाली. १ तीमथ्य २:५, मध्ये ख्रिस्ताच्या बलिदानावर विश्वास ठेवणा all्या सर्व पुरुषांची काळजी आहे (जॉन ३:१६,३६). "देवाचे इस्राएल" संपूर्ण ख्रिस्ती मंडळीचे प्रतिनिधित्व करते. तथापि, येशू ख्रिस्ताने हे दाखवून दिले की हे “देवाचे इस्राएल” स्वर्गात आणि पृथ्वीवरही असेल.

वाचे स्वर्गीय इस्राएल हे १४४०००, न्यू येरुशलम, स्वर्गातून स्वर्गातून, पृथ्वीवर येत असलेल्या राजधानीचे बनलेले आहे (प्रकटीकरण ७:३-८) १२,००० = १४४,००० च्या १२ जमातींनी बनलेला स्वर्गीय आध्यात्मिक इस्राएल): "मग मला पवित्र नगरी, नवीन यरुशलेमही दिसली. ती स्वर्गातून, देवापासून खाली उतरताना मला दिसली आणि ती आपल्या वरासाठी सजलेल्या वधूसारखी होती" (प्रकटीकरण २१:२).

पृथ्वीवरील "देवाचे इस्त्राएली" हा मानवांचा बनलेला असेल जो भविष्यात पृथ्वीवरील नंदनवनात जगेल आणि येशू ख्रिस्ताने त्याला इस्राएलच्या १२ गोत्रांची नावे म्हणून नियुक्त केले: "येशू त्यांना म्हणाला: “मी तुम्हाला खरं सांगतो, जेव्हा सगळं नवीन केलं जाईल आणि मनुष्याचा मुलगा आपल्या वैभवी राजासनावर बसेल, तेव्हा माझ्यामागे आलेले तुम्ही, १२ राजासनांवर बसून इस्राएलच्या १२ वंशांचा न्याय कराल"" (मत्तय १९:२८). आध्यात्मिक पृथ्वीवरील इस्त्रायलचे वर्णन देखील यहेज्केलच्या भविष्यवाणी अध्याय -4०--48 मध्ये केले आहे.

शेवटच्या वल्हांडणाच्या उत्सवाच्या वेळी येशू ख्रिस्ताने त्याच्याबरोबर असलेल्या विश्वासू प्रेषितांबरोबर या नवीन कराराचा जन्म साजरा केला: “त्याने भाकरही घेतली, उपकार मानले, ती मोडली आणि त्यांना दिली: “तसंच, त्याने भाकर घेतली आणि देवाला धन्यवाद देऊन ती मोडली आणि असं म्हणून त्यांना दिली: “ही भाकर माझ्या शरीराला सूचित करते. ते तुमच्यासाठी अर्पण केलं जाणार आहे. माझी आठवण म्हणून हे करत राहा.”  त्याच प्रकारे, संध्याकाळचं त्यांचं भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसंच केलं. तो म्हणाला: “हा प्याला नव्या कराराला सूचित करतो. तुमच्यासाठी ओतल्या जाणाऱ्‍या माझ्या रक्‍ताने हा करार स्थापित केला जाईल" (लूक २२:१९,२०).

हा "नवीन करार" सर्व विश्वासू ख्रिश्चनांबद्दल, त्यांच्या आशेने (स्वर्गीय किंवा पृथ्वीवरील) चिंता करतो. हा नवीन करार "अंतःकरणाच्या आध्यात्मिक सुंता" (रोमन २:२५-२९) शी संबंधित आहे. या “अंतःकरणाची आध्यात्मिक सुंता” करून विश्वासू ख्रिश्चन म्हणून, तो बेखमीर भाकर खाऊ शकतो आणि नवीन कराराच्या रक्ताचे प्रतिनिधित्व करणारा कप (त्याच्या आशा (स्वर्गीय किंवा पृथ्वीवरील)) पिऊ शकतो (मराठी): " एखाद्याने स्वत: "प्रत्येकाने आधी स्वतःचं परीक्षण करून, आपण योग्य आहोत की नाही हे ठरवावं. त्यानंतरच त्याने ती भाकर खावी आणि त्या प्याल्यातून प्यावं" (1 करिंथकर ११:२८).

५ - एक राज्याचा करारः यहोवा आणि येशू ख्रिस्त आणि येशू ख्रिस्त आणि १४४००० यांच्यात

तरीसुद्धा, माझ्या परीक्षांमध्येही माझ्यासोबत राहिलेले तुम्हीच आहात. आणि जसा माझ्या पित्याने माझ्यासोबत एका राज्यासाठी करार केलाय, तसाच मीही तुमच्यासोबत एक करार करतो.  तो असा, की माझ्या राज्यात तुम्ही माझ्यासोबत माझ्या मेजावर खाल-प्याल आणि राजासनांवर बसून इस्राएलच्या १२ वंशांचा न्याय कराल"

(लूक २२:२८-३०)

येशू ख्रिस्ताने नवीन कराराचा जन्म साजरा केला त्याच रात्री हा करार करण्यात आला. याचा अर्थ असा नाही की ते दोन एकसारखे युती आहेत. एक राज्य कराराचा करार यहोवा आणि येशू ख्रिस्त आणि त्यानंतर येशू ख्रिस्त व १ 144,००० यांच्यात आहे जो स्वर्गात राजे व याजक म्हणून राज्य करील (प्रकटीकरण ५:१०; ७:३-८; १४:१-५).

देव आणि ख्रिस्त यांच्यादरम्यान बनविलेले राज्य हा करार म्हणजे राजा दावीद आणि त्याच्या राजघराण्यासह देवाने केलेल्या कराराचा विस्तार होय. हा करार दाविदाच्या या राजघराण्यातील स्थायीपणाविषयी देवाने दिलेला एक अभिवचन आहे. येशू ख्रिस्त हा पृथ्वीवरील राजा दावीदाचा वंशज आहे आणि राज्याने केलेल्या कराराची पूर्तता करून (१९१४ मध्ये) यहोवाने स्थापित केलेला राजा (२ शमुवेल ७:१२-१६; मत्तय १:१-१६; लूक ३:२३-३८; स्तोत्र २).

येशू ख्रिस्त आणि त्याच्या प्रेषितांमध्ये आणि १४४००० च्या गटासमवेत विस्तारलेल्या राज्यासाठी केलेला करार हा खरोखर स्वर्गीय विवाहाचे वचन आहे जे मोठ्या संकटाच्या थोड्या काळाआधी होईल: “चला, आनंद आणि जल्लोष करू या आणि त्याचा गौरव करू या! कारण कोकऱ्‍याच्या लग्नाची वेळ आली आहे आणि त्याच्या वधूने स्वतःला सजवलं आहे. तिला चांगल्या प्रतीच्या मलमलीची तेजस्वी आणि शुद्ध वस्त्रं घालायला देण्यात आली आहेत. कारण ही वस्त्रं, म्हणजे पवित्र जनांची नीतिमान कार्यं" (प्रकटीकरण १९:७,८). स्तोत्र ४५ मध्ये राजा येशू ख्रिस्त आणि त्याची शाही वधू न्यू येरुशलम (प्रकटीकरण २१:२) यांच्यातील या स्वर्गीय विवाहाचे भविष्यसूचक वर्णन केले आहे.

या लग्नापासून राज्याचे पार्थिव पुत्र जन्मास येतील, "राजपुत्र" जे देवाच्या राज्याच्या आकाशाच्या अधिकाराचे पार्थिव प्रतिनिधी असतील: "आपल्या पूर्वजांच्या जागी आपले मुलगे असतील, ज्यांना तुम्ही सर्वांनी राजपुत्र म्हणून नेमले असेल पृथ्वी" (स्तोत्र १५:१६; यशया ३२:१,२).

नवीन कराराचा शाश्वत लाभ आणि राज्यासाठीचा करार, अब्राहामाशी केलेल्या कराराची पूर्तता करेल जे सर्व राष्ट्रांना आणि सार्वकालिक आशीर्वादित करेल. देवाचे वचन पूर्ण होईल (मराठी): "ते सर्वकाळाच्या जीवनाच्या त्या आशेवर आधारित आहे, जिच्याबद्दल देवाने, जो कधीही खोटं बोलू शकत नाही, फार पूर्वीच वचन दिलं होतं" (टायटस १:२).

Share this page