നീലനിറത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായ ബൈബിൾ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു. നീല നിറത്തിലുള്ള ഹൈപ്പർലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ നാല് ഭാഷകളിലാണ് പ്രധാനമായും ബൈബിൾ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ലേഖനം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് പരാൻതീസിസിൽ പരാമർശിക്കും

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ആഘോഷം

കാരണം നമ്മുടെ പെസഹാ​ക്കു​ഞ്ഞാ​ടായ ക്രിസ്‌തു ബലി അർപ്പി​ക്കപ്പെ​ട്ട​ല്ലോ

(1 കൊരിന്ത്യർ 5:7)

യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ അനുസ്മരണം 2024 ഏപ്രിൽ 21 ഞായറാഴ്ച സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം നടക്കും ("astronomical" അമാവാസിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ)

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ക്രിസ്‌തീയ സഭയ്‌ക്കുള്ള തുറന്ന കത്ത്

ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരീസഹോദരന്മാരേ,

ഭൂമിയിലെ നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിമരണത്തിന്റെ അനുസ്മരണ വേളയിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നുകയും "കപ്പ് വീഞ്ഞ്" കുടിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണം

(യോഹന്നാൻ 6:48-58)

ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ അനുസ്മരണ തീയതി അടുത്തുവരുമ്പോൾ, അവന്റെ ത്യാഗത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന, അതായത് അവന്റെ ശരീരവും രക്തവും, യഥാക്രമം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും "ഗ്ലാസ് വീഞ്ഞും" പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണ മന്നയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു: "ഞാനാണു ജീവന്റെ അപ്പം. (...) ഇതു സ്വർഗ​ത്തിൽനിന്ന്‌ ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പമാണ്‌. നിങ്ങളു​ടെ പൂർവി​കർ തിന്ന മന്നപോ​ലെയല്ല ഇത്‌. അവർ അതു തിന്നെ​ങ്കി​ലും മരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ അപ്പം തിന്നു​ന്ന​യാൾ എന്നും ജീവി​ച്ചി​രി​ക്കും" (യോഹന്നാൻ 6:48-58). അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതെന്ന് ചിലർ വാദിക്കും. അവന്റെ മാംസത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം, "വീഞ്ഞു പാനപാത്രം" എന്നിവയിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള ബാധ്യതയ്ക്ക് ഈ വാദം വിരുദ്ധമല്ല.

ഈ പ്രസ്താവനകളും സ്മാരകത്തിന്റെ ആഘോഷവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു നിമിഷം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട്, പെസഹാ ആഘോഷത്തിന്റെ ഉദാഹരണം നാം പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് ("ക്രിസ്തു, നമ്മുടെ പെസഹാ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു" 1 കൊരിന്ത്യർ 5:7; എബ്രായർ. 10:1). ആരാണ് പെസഹാ ആഘോഷിക്കേണ്ടത്? പരിച്ഛേദന ചെയ്തവർ മാത്രം (പുറപ്പാട് 12:48). പുറപ്പാട് 12:48, പരിച്ഛേദന ചെയ്ത വിദേശികൾക്ക് പോലും പെസഹായിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്നു. പെസഹയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിദേശിക്ക് പോലും നിർബന്ധമായിരുന്നു (വാക്യം 49 കാണുക): "നിങ്ങൾക്കി​ട​യിൽ ഒരു വിദേശി താമസി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കിൽ അയാളും യഹോ​വ​യ്‌ക്കു പെസഹാ​ബലി ഒരുക്കണം. പെസഹ​യു​ടെ എല്ലാ നിയമ​ങ്ങ​ളും പതിവ്‌ നടപടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും അനുസ​രിച്ച്‌ അയാൾ അതു ചെയ്യണം. സ്വദേ​ശി​യാ​യാ​ലും വിദേ​ശി​യാ​യാ​ലും നിങ്ങൾക്ക്‌ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമ​മാ​യി​രി​ക്കണം" (സംഖ്യ 9:14). "സഭയിലെ അംഗങ്ങ​ളായ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളു​ടെ​കൂ​ടെ താമസ​മാ​ക്കിയ വിദേ​ശി​ക്കും ഒരേ നിയമ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഇതു നിങ്ങളു​ടെ എല്ലാ തലമു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മുള്ള ഒരു ദീർഘ​കാ​ല​നി​യ​മ​മാണ്‌. നിങ്ങളും വിദേ​ശി​യും യഹോ​വ​യു​ടെ മുമ്പാകെ ഒരു​പോ​ലെ​യാ​യി​രി​ക്കും" (സംഖ്യകൾ 15:15). പെസഹായിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് ഒരു സുപ്രധാന കടമയായിരുന്നു, ഈ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യഹോവയാം ദൈവം ഇസ്രായേല്യരും വിദേശികളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണിച്ചില്ല.

ഒരു അപരിചിതൻ പെസഹാ ആഘോഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം, ഭൗമിക പ്രത്യാശയുള്ള വിശ്വസ്ത ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിലക്കുന്നവരുടെ പ്രധാന വാദം അവർ "പുതിയ ഉടമ്പടി"യുടെ ഭാഗമല്ല, ആത്മീയ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പെസഹാ മാതൃകയനുസരിച്ച്, ഇസ്രായേല്യരല്ലാത്തവർക്ക് പെസഹാ ആഘോഷിക്കാം... പരിച്ഛേദനയുടെ ആത്മീയ അർത്ഥം എന്താണ്? ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണം (ആവർത്തനം 10:16; റോമർ 2:25-29). ആത്മീയമായി പരിച്ഛേദന ചെയ്യാത്തത് ദൈവത്തോടും ക്രിസ്തുവിനോടുമുള്ള അനുസരണക്കേടിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 7:51-53). ഉത്തരം ചുവടെ വിശദമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അപ്പം തിന്നുന്നതും "കപ്പ് വീഞ്ഞ്" കുടിക്കുന്നതും സ്വർഗ്ഗീയമോ ഭൗമികമോ ആയ പ്രത്യാശയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ? ഈ രണ്ട് പ്രതീക്ഷകളും പൊതുവെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും അവരുടെ സമകാലികരുടെയും എല്ലാ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വായിക്കുന്നതിലൂടെ, അവ ബൈബിളിൽ നേരിട്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്വർഗീയവും ഭൗമിക പ്രത്യാശയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാതെ, യേശുക്രിസ്തു പലപ്പോഴും നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു (മത്തായി 19:16,29; 25:46; മർക്കോസ് 10:17,30; യോഹന്നാൻ 3:15,16, 36;4:14, 35;5:24,28,29 (പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അത് ഭൂമിയിലായിരിക്കുമെന്ന് പോലും അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നില്ല (അതുണ്ടാകുമെങ്കിലും)), 39;6:27,40,47,54 (ഉണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഉള്ള നിത്യജീവൻ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാത്ത മറ്റു പല പരാമർശങ്ങളും)). അതിനാൽ, ഈ രണ്ട് പ്രതീക്ഷകളും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ സ്മാരകത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേർതിരിക്കരുത്.

അവസാനമായി, യോഹന്നാൻ 10-ന്റെ സന്ദർഭമനുസരിച്ച്, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യാശയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമല്ല, "വേറെ ആടുകൾ" ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ അധ്യായത്തിന്റെ മുഴുവൻ സന്ദർഭത്തിനും വിരുദ്ധമാണ്.  യോഹന്നാൻ 10-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദർഭവും ചിത്രീകരണങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്ന "മറ്റു ആടുകൾ" എന്ന ലേഖനം (താഴെ) വായിക്കുമ്പോൾ, അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഉടമ്പടികളെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ മിശിഹായുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. "വേറെ ആടുകൾ" യഹൂദേതര ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. യോഹന്നാൻ 10-ലും 1 കൊരിന്ത്യർ 11-ലും, ഭൂമിയിൽ നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശയുള്ളവരും ഹൃദയത്തിന്റെ ആത്മീയ പരിച്ഛേദനയുള്ളവരുമായ വിശ്വസ്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അപ്പം തിന്നുന്നതിനും സ്മാരകത്തിൽ നിന്ന് "വീഞ്ഞു പാനപാത്രം" കുടിക്കുന്നതിനും ബൈബിൾ വിലക്കില്ല.

അനുസ്മരണ തീയതി കണക്കാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്, 1976 ഫെബ്രുവരി 1-ലെ വീക്ഷാഗോപുരത്തിൽ (ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് (പേജ് 72)) എഴുതിയ പ്രമേയത്തിന് മുമ്പ്, 14 നീസാൻ തീയതി "ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ (astronomical) അമാവാസി" അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു. അത് ജറുസലേമിൽ ദൃശ്യമായ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രക്കലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 81:1-3-ന്റെ വിശദമായ വിശദീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, "ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ (astronomical) അമാവാസി" ബൈബിൾ കലണ്ടറുമായി കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചുവടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വീക്ഷാഗോപുര ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതുപോലെ, നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന പുതിയ രീതി യെരൂശലേമിൽ മാത്രമേ പാലിക്കപ്പെടൂ. "ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ (astronomical) അമാവാസി"ക്ക് ഒരു സാർവത്രിക മൂല്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച തീയതി ("ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ (astronomical) അമാവാസി" അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്) 1976 മുതൽ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന കണക്കിനേക്കാൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നിലാണ്. സാഹോദര്യപരമായി ക്രിസ്തുവിൽ.

***

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ അനുസ്മരണത്തിന്റെ തീയതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള വേദപുസ്തക രീതി ബൈബിളിലെ പെസഹായുടെ അതേ രീതിയാണ്. അമാവാസി കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസത്തിനുശേഷം (നിസാൻ മാസത്തിന്റെ ആരംഭം) നിസാൻ 14 (ജൂത കലണ്ടറിന്റെ മാസം): “ഒന്നാം മാസം 14-ാം ദിവസം വൈകു​ന്നേരം നിങ്ങൾ പുളി​പ്പി​ല്ലാത്ത അപ്പം കഴിക്കണം. ആ മാസം 21-ാം ദിവസം വൈകുന്നേ​രം​വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം" (പുറപ്പാടു 12:18). "സായാഹ്നം" 14 നിസാനിലെ ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭവുമായി യോജിക്കുന്നു. ബൈബിളിൽ, സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷമുള്ള ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നു, "സായാഹ്നം" ("സന്ധ്യയാ​യി, പ്രഭാ​ത​മാ​യി; ഒന്നാം ദിവസം" (ഉല്പത്തി 1:5)). 

- ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ സ്മാരകം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയുടെ മാതൃകയാണ് പെസഹ: "അവ വരാനി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​യു​ടെ വെറുമൊ​രു നിഴലാ​ണ്‌. പക്ഷേ യാഥാർഥ്യം ക്രിസ്‌തു​വാണ്‌" (കൊലോസ്യർ 2:17). "നിയമ​ത്തി​ലു​ള്ളതു വരാനുള്ള നന്മകളുടെ നിഴലാ​ണ്‌, ശരിക്കു​മുള്ള രൂപമല്ല" (എബ്രായർ 10:1).

- പരിച്ഛേദനയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പെസഹ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയൂ: "നിന്റെകൂടെ താമസി​ക്കുന്ന ഏതെങ്കി​ലും വിദേശി യഹോ​വ​യ്‌ക്കു പെസഹ ആഘോ​ഷി​ക്കാൻ ആഗ്രഹി​ക്കുന്നെ​ങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള ആണി​ന്റെയെ​ല്ലാം അഗ്രചർമം പരി​ച്ഛേദന ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അയാൾക്ക്‌ അത്‌ ആഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​കൂ; അയാൾ ഒരു സ്വദേ​ശിയെപ്പോലെ​യാ​കും. എന്നാൽ അഗ്രചർമം പരി​ച്ഛേദന ചെയ്യാത്ത ഒരാളും അതിൽനി​ന്ന്‌ കഴിക്ക​രുത്‌" (പുറപ്പാടു 12:48).

- വിശ്വസ്തനായ ക്രിസ്ത്യാനി ഇപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിധേയനല്ല, അതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ 15:19,20,28,29-ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ശാരീരിക പരിച്ഛേദന ചെയ്യാൻ അവൻ ഇനി ബാധ്യസ്ഥനല്ല. അപ്പോസ്തലനായ പ ലോസ് എഴുതിയത് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: "വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും നീതിമാന്മാരാകാൻ ക്രിസ്‌തു നിയമത്തിന്റെ അവസാനമാണ്‌" (റോമർ 10:4). "ദൈവം വിളിച്ച സമയത്ത്‌ ഒരാൾ പരിച്ഛേദനയേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? എങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങനെതന്നെ കഴിയട്ടെ. ഒരാൾ അഗ്രചർമിയായിരുന്നപ്പോഴാണോ ദൈവം വിളിച്ചത്‌? എങ്കിൽ അയാൾ പരിച്ഛേദനയേൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പരിച്ഛേദനയോ അഗ്രചർമമോ അല്ല, ദൈവകല്‌പനകൾ പാലിക്കുന്നതാണു പ്രധാനം” (1 കൊരിന്ത്യർ 7:18,19). ഇനി മുതൽ, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആത്മീയ പരിച്ഛേദന ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത്, യഹോവ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും വേണം (മലയാളം) (യോഹന്നാൻ 3:16,36).

- ഹൃദയത്തിന്റെ ആത്മീയ പരിച്ഛേദന എന്നാൽ ദൈവത്തോടും അവന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടും അനുസരണമാണ്: “നീ നിയമം അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിച്ഛേദനകൊണ്ട്‌ പ്രയോജനമുള്ളൂ. നിയമം ലംഘിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പരിച്ഛേദന പരിച്ഛേദനയല്ലാതായി മാറുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, പരിച്ഛേദനയേൽക്കാത്ത ഒരാൾ നിയമത്തിലെ നീതിയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ അഗ്രചർമം പരിച്ഛേദന ചെയ്‌തതായി കണക്കാക്കിക്കൂടേ? അങ്ങനെ, ശരീരംകൊണ്ട്‌ അഗ്രചർമിയെങ്കിലും നിയമം പാലിക്കുന്ന ഒരാൾ, എഴുതപ്പെട്ട നിയമസംഹിതയും പരിച്ഛേദനയും ഉണ്ടായിട്ടും നിയമം ലംഘിക്കുന്ന നിന്നെ വിധിക്കുകയാണ്‌. കാരണം പുറമേ ജൂതനായവൻ ജൂതനല്ല. ശരീരത്തിലെ പരിച്ഛേദന പരിച്ഛേദനയുമല്ല. അകമേ ജൂതനായിരിക്കുന്നവനാണു ജൂതൻ. അയാളുടെ പരിച്ഛേദന എഴുതപ്പെട്ട നിയമസംഹിതയനുസരിച്ചുള്ളതല്ല, പകരം ദൈവാത്മാവിനാൽ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്‌. അങ്ങനെയുള്ളവനു മനുഷ്യരിൽനിന്നല്ല, ദൈവത്തിൽനിന്ന്‌ പ്രശംസ ലഭിക്കും" (റോമർ 2:25-29).

-  ആത്മീയ അഗ്രചർമ്മം ദൈവത്തോടും അവന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുമുള്ള അനുസരണക്കേടിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: “ദുശ്ശാഠ്യക്കാരേ, ഹൃദയങ്ങളും കാതുകളും പരിച്ഛേദന ചെയ്യാത്തവരേ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എതിർത്തുനിൽക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ ചെയ്‌തതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരുണ്ടോ? നീതിമാനായവന്റെ വരവ്‌ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചവരെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു. നിങ്ങളാകട്ടെ, ആ നീതിമാനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്‌തു. ദൈവദൂതന്മാരിലൂടെ നിയമം ലഭിച്ചിട്ടും അതു പാലിക്കാത്തവരല്ലേ നിങ്ങൾ?” (പ്രവൃ. 7:51-53).

- നിലവിൽ, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് (അവന്റെ പ്രത്യാശ (സ്വർഗ്ഗീയമോ ഭ ly മികമോ)), യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും കപ്പ് കുടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഹൃദയത്തിന്റെ ആത്മീയ പരിച്ഛേദന ഉണ്ടായിരിക്കണം: "ഓരോ മനുഷ്യനും അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ്‌ അതിനു യോഗ്യനാണോ എന്നു സ്വയം സൂക്ഷ്‌മമായി വിലയിരുത്തണം" (1 കൊരിന്ത്യർ 11:28 പുറപ്പാട് 12:48 (പെസഹ) യുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക). ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനി മന ci സാക്ഷിയെ പരിശോധിക്കണം. തനിക്ക് ദൈവമുമ്പാകെ ശുദ്ധമായ മന ci സാക്ഷി ഉണ്ടെന്നും ആത്മീയ പരിച്ഛേദന ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ (ക്രിസ്ത്യൻ പ്രത്യാശ (സ്വർഗ്ഗീയമോ ഭ ly മികമോ) എന്തുതന്നെയായാലും) പങ്കെടുക്കാൻ അവനു കഴിയും (വലിയ ജനക്കൂട്ടംസ്വർഗ്ഗത്തിലെ പുനരുത്ഥാനംഭൂമിയിലെ പുനരുത്ഥാനംനിത്യജീവൻ (മലയാളം)).

- ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തമായ കൽപ്പന, അവന്റെ "മാംസം", "രക്തം" എന്നിവയുടെ പ്രതീകാത്മകമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, എല്ലാ വിശ്വസ്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും "പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം" കഴിക്കാനും അവന്റെ "മാംസത്തെ" പ്രതിനിധീകരിക്കാനും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കാനും അവന്റെ "രക്തത്തെ" പ്രതിനിധീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ക്ഷണമാണ്. : “ഞാനാണു ജീവന്റെ അപ്പം.  നിങ്ങളുടെ പൂർവി​കർ വിജന​ഭൂ​മി​യിൽവെച്ച്‌ മന്ന കഴിച്ചി​ട്ടും മരിച്ചുപോ​യ​ല്ലോ.  എന്നാൽ ഈ അപ്പം സ്വർഗ​ത്തിൽനിന്ന്‌ ഇറങ്ങി​വ​രുന്ന അപ്പമാണ്‌. ഇതു കഴിക്കു​ന്ന​യാൾ മരിക്കില്ല.  ഞാനാണു സ്വർഗ​ത്തിൽനിന്ന്‌ ഇറങ്ങിവന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം. ഈ അപ്പം തിന്നു​ന്ന​യാൾ എന്നും ജീവി​ച്ചി​രി​ക്കും. ലോക​ത്തി​ന്റെ ജീവനുവേ​ണ്ടി​യുള്ള എന്റെ മാംസ​മാ​ണു ഞാൻ കൊടു​ക്കാ​നി​രി​ക്കുന്ന അപ്പം.” അപ്പോൾ ജൂതന്മാർ, “ഇവൻ എങ്ങനെ ഇവന്റെ മാംസം നമുക്കു തിന്നാൻ തരും” എന്നു പറഞ്ഞ്‌ തമ്മിൽ തർക്കിച്ചു. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു: “സത്യം​സ​ത്യ​മാ​യി ഞാൻ നിങ്ങ​ളോ​ടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യ​പുത്രന്റെ മാംസം തിന്നു​ക​യും രക്തം കുടി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യു​ന്നില്ലെ​ങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു ജീവൻ കിട്ടില്ല. എന്റെ മാംസം തിന്നു​ക​യും രക്തം കുടി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യു​ന്ന​യാൾക്കു നിത്യ​ജീ​വ​നുണ്ട്‌. അവസാ​ന​നാ​ളിൽ ഞാൻ അയാളെ ഉയിർപ്പി​ക്കും. കാരണം എന്റെ മാംസം യഥാർഥ​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും എന്റെ രക്തം യഥാർഥ​പാ​നീ​യ​വും ആണ്‌. എന്റെ മാംസം തിന്നു​ക​യും എന്റെ രക്തം കുടി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യു​ന്ന​യാൾ എന്നോ​ടും ഞാൻ അയാ​ളോ​ടും യോജി​പ്പി​ലാ​യി​രി​ക്കും. ജീവനുള്ള പിതാവ്‌ എന്നെ അയയ്‌ക്കു​ക​യും ഞാൻ പിതാവ്‌ കാരണം ജീവി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യു​ന്ന​തുപോലെ​തന്നെ എന്റെ മാംസം തിന്നു​ന്ന​യാൾ ഞാൻ കാരണം ജീവി​ച്ചി​രി​ക്കും. ഇതു സ്വർഗ​ത്തിൽനിന്ന്‌ ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പമാണ്‌. നിങ്ങളു​ടെ പൂർവി​കർ തിന്ന മന്നപോ​ലെയല്ല ഇത്‌. അവർ അതു തിന്നെ​ങ്കി​ലും മരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ അപ്പം തിന്നു​ന്ന​യാൾ എന്നും ജീവി​ച്ചി​രി​ക്കും” (യോഹന്നാൻ 6:48-58).

- അതുകൊണ്ടു എല്ലാ വിശ്വസ്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ, എല്ലാം അവരുടെ പ്രത്യാശ, സ്വർഗീയ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമിക, ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം സ്മരണാർത്ഥം അപ്പവും വീഞ്ഞും എടുത്തു വേണം, അത് ഒരു കല്പന: "അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു: “സത്യം​സ​ത്യ​മാ​യി ഞാൻ നിങ്ങ​ളോ​ടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യ​പുത്രന്റെ മാംസം തിന്നു​ക​യും രക്തം കുടി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യു​ന്നില്ലെ​ങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു ജീവൻ കിട്ടില്ല. (...) ജീവനുള്ള പിതാവ്‌ എന്നെ അയയ്‌ക്കു​ക​യും ഞാൻ പിതാവ്‌ കാരണം ജീവി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യു​ന്ന​തുപോലെ​തന്നെ എന്റെ മാംസം തിന്നു​ന്ന​യാൾ ഞാൻ കാരണം ജീവി​ച്ചി​രി​ക്കും" (യോഹന്നാൻ 6:53,57) (നിത്യജീവൻ (മലയാളം)).

- "ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ" പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്നാനമേൽക്കണം, ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു: "അതുകൊണ്ട്‌ നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതക​ളിലെ​യും ആളുകളെ ശിഷ്യരാക്കുകയും പിതാ​വിന്റെ​യും പുത്രന്റെ​യും പരിശു​ദ്ധാ​ത്മാ​വിന്റെ​യും നാമത്തിൽ അവരെ സ്‌നാനപ്പെടുത്തുകയും  ഞാൻ നിങ്ങ​ളോ​ടു കല്‌പി​ച്ചതെ​ല്ലാം അനുസ​രി​ക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പി​ക്കു​ക​യും വേണം. വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അവസാ​ന​കാ​ലം​വരെ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ​കൂടെ​യുണ്ട്" (മത്തായി 28:19,20).

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ സ്മാരകം എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാം?

വേറെ ആടുകൾ

"ഈ തൊഴു​ത്തിൽപ്പെ​ടാത്ത വേറെ ആടുക​ളും എനിക്കു​ണ്ട്‌. അവയെ​യും ഞാൻ അകത്ത്‌ കൊണ്ടു​വരേ​ണ്ട​താണ്‌. അവയും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടനു​സ​രി​ക്കും. അങ്ങനെ അവർ ഒറ്റ ആട്ടിൻകൂ​ട്ട​മാ​കും, അവർക്കെ​ല്ലാ​വർക്കും ഇടയനും ഒന്ന്‌"

(യോഹന്നാൻ 10:16)

യോഹന്നാൻ 10:1-16 ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കുന്നത്, തന്റെ ശിഷ്യൻമാരായ ആടുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഇടയനായി മിശിഹായെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് കേന്ദ്ര വിഷയം എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

യോഹന്നാൻ 10:1-ലും യോഹന്നാൻ 10:16-ലും ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, "സത്യം​സ​ത്യ​മാ​യി ഞാൻ നിങ്ങ​ളോ​ടു പറയുന്നു: ആട്ടിൻതൊ​ഴു​ത്തിലേക്കു വാതി​ലി​ലൂടെ​യ​ല്ലാ​തെ വേറെ വഴിക്കു കയറു​ന്ന​യാൾ കള്ളനും കവർച്ച​ക്കാ​ര​നും ആണ്‌. (...) ഈ തൊഴു​ത്തിൽപ്പെ​ടാത്ത വേറെ ആടുക​ളും എനിക്കു​ണ്ട്‌. അവയെ​യും ഞാൻ അകത്ത്‌ കൊണ്ടു​വരേ​ണ്ട​താണ്‌. അവയും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടനു​സ​രി​ക്കും. അങ്ങനെ അവർ ഒറ്റ ആട്ടിൻകൂ​ട്ട​മാ​കും, അവർക്കെ​ല്ലാ​വർക്കും ഇടയനും ഒന്ന്‌". ഈ "ആട്ടിൻ തൊഴുത്ത്" മോശൈക് നിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രമായ യേശുക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച പ്രദേശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: "ഈ 12 പേരെ യേശു അയച്ചു. അവർക്ക്‌ ഈ നിർദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കൊടു​ത്തു: “ജൂതന്മാ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ്രദേ​ശത്തേക്കു പോകു​ക​യോ ശമര്യ​യി​ലെ ഏതെങ്കി​ലും നഗരത്തിൽ കടക്കു​ക​യോ അരുത്‌;  പകരം ഇസ്രായേൽഗൃ​ഹ​ത്തി​ലെ കാണാ​തെ​പോയ ആടുക​ളു​ടെ അടുത്ത്‌ മാത്രം പോകുക"" (മത്തായി 10:5,6). "അപ്പോൾ യേശു, “ഇസ്രായേൽഗൃ​ഹ​ത്തി​ലെ കാണാ​തെ​പോയ ആടുക​ളു​ടെ അടു​ത്തേക്കു മാത്ര​മാണ്‌ എന്നെ അയച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌” എന്നു പറഞ്ഞു'" (മത്തായി 15:24). ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടം "ഇസ്രായേലിന്റെ ഭവനം" കൂടിയാണ്.

യോഹന്നാൻ 10:1-6-ൽ യേശുക്രിസ്തു ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നാനസമയത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനായിരുന്നു "ദ്വാരപാലകൻ" (മത്തായി 3:13). ക്രിസ്തുവായിത്തീർന്ന യേശുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, സ്നാപക യോഹന്നാൻ അവനു വാതിൽ തുറന്ന് യേശുക്രിസ്തുവും ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടും ആണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി: "പിറ്റേന്ന്‌ യേശു അടു​ത്തേക്കു വരുന്നതു കണ്ട്‌ യോഹ​ന്നാൻ പറഞ്ഞു: “ഇതാ, ലോക​ത്തി​ന്റെ പാപം നീക്കിക്കളയുന്ന ദൈവ​ത്തി​ന്റെ കുഞ്ഞാട്‌!"" (യോഹന്നാൻ 1:29-36).

യോഹന്നാൻ 10:7-15-ൽ, അതേ മിശിഹൈക വിഷയത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, യോഹന്നാൻ 14:6 പോലെ തന്നെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഒരേയൊരു സ്ഥലമായ "ഗേറ്റ്" എന്ന് സ്വയം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നു: "യേശു തോമ​സിനോ​ടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻതന്നെ​യാ​ണു വഴിയും സത്യവും ജീവനും. എന്നിലൂടെ​യ​ല്ലാ​തെ ആരും പിതാ​വി​ന്റെ അടു​ത്തേക്കു വരുന്നില്ല"". എല്ലായ്‌പ്പോഴും യേശുക്രിസ്‌തു മിശിഹായാണ്‌ വിഷയത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയം. അതേ ഖണ്ഡികയിലെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് (അവൻ മറ്റൊരു പ്രാവശ്യം ദൃഷ്ടാന്തം മാറ്റുന്നു), തന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ "അകത്തോ പുറത്തോ" ഉണ്ടാക്കി മേയ്ക്കുന്ന ഇടയനായി അവൻ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പഠിപ്പിക്കൽ അവനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്, അവൻ തന്റെ ആടുകളെ പരിപാലിക്കേണ്ട വഴിയിലാണ്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുകയും ആടുകളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന (തന്റേതല്ലാത്ത ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പണയപ്പെടുത്താത്ത ശമ്പളമുള്ള ഇടയന്റെ വിപരീതം) മികച്ച ഇടയനായി യേശുക്രിസ്തു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും തന്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടയൻ എന്ന നിലയിലാണ് (മത്തായി 20:28).

യോഹന്നാൻ 10:16-18: "ഈ തൊഴു​ത്തിൽപ്പെ​ടാത്ത വേറെ ആടുക​ളും എനിക്കു​ണ്ട്‌. അവയെ​യും ഞാൻ അകത്ത്‌ കൊണ്ടു​വരേ​ണ്ട​താണ്‌. അവയും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടനു​സ​രി​ക്കും. അങ്ങനെ അവർ ഒറ്റ ആട്ടിൻകൂ​ട്ട​മാ​കും, അവർക്കെ​ല്ലാ​വർക്കും ഇടയനും ഒന്ന്‌.  ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്‌ പിതാവ്‌ എന്നെ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു. എനിക്കു വീണ്ടും ജീവൻ കിട്ടാ​നാ​ണു ഞാൻ അതു കൊടു​ക്കു​ന്നത്‌. ആരും അത്‌ എന്നിൽനി​ന്ന്‌ പിടി​ച്ചു​വാ​ങ്ങു​ന്നതല്ല, എനിക്കു​തന്നെ തോന്നി​യിട്ട്‌ കൊടു​ക്കു​ന്ന​താണ്‌. ജീവൻ കൊടു​ക്കാ​നും വീണ്ടും ജീവൻ നേടാ​നും എനിക്ക്‌ അധികാ​ര​മുണ്ട്‌. എന്റെ പിതാ​വാണ്‌ ഇത്‌ എന്നോടു കല്‌പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌".

ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട്, മുൻ വാക്യങ്ങളുടെ സന്ദർഭം കണക്കിലെടുത്ത്, യേശുക്രിസ്തു അക്കാലത്ത് ഒരു പുതിയ ആശയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, തന്റെ യഹൂദ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, യഹൂദേതരർക്കും അനുകൂലമായി തന്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുമെന്ന്. തെളിവ്, പ്രസംഗം സംബന്ധിച്ച് അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്ന അവസാന കൽപ്പന ഇതാണ്: "എന്നാൽ പരിശു​ദ്ധാ​ത്മാവ്‌ നിങ്ങളു​ടെ മേൽ വരു​മ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു ശക്തി കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ യരുശലേമിലും യഹൂദ്യ​യിൽ എല്ലായി​ട​ത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമി​യു​ടെ അതിവിദൂരഭാഗങ്ങൾവരെയും എന്റെ സാക്ഷി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും" (പ്രവൃത്തികൾ 1:8). യോഹന്നാൻ 10:16-ലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊർണേലിയസിന്റെ സ്നാനസമയത്താണ് (പ്രവൃത്തികൾ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ചരിത്രവിവരണം കാണുക).

അങ്ങനെ, യോഹന്നാൻ 10:16-ലെ "വേറെ ആടുകൾ" ജഡത്തിലുള്ള യഹൂദേതര ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബാധകമാണ്. യോഹന്നാൻ 10:16-18-ൽ, ഇടയനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആടുകൾ അനുസരിക്കുന്നതിലെ ഐക്യത്തെ അത് വിവരിക്കുന്നു. തന്റെ നാളിലെ തന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും ഒരു "ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടം" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: "ചെറിയ ആട്ടിൻകൂ​ട്ടമേ, പേടി​ക്കേണ്ടാ. രാജ്യം നിങ്ങൾക്കു തരാൻ നിങ്ങളു​ടെ പിതാവ്‌ തീരു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു" (ലൂക്കാ 12:32). 33-ലെ പെന്തക്കോസ്‌തിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ 120 പേർ മാത്രമായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 1:15). പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരണത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ, അവരുടെ എണ്ണം ഏതാനും ആയിരമായി ഉയരുമെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം (പ്രവൃത്തികൾ 2:41 (3000); പ്രവൃത്തികൾ 4:4 (5000)). അതെന്തായാലും, പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തായാലും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലത്തായാലും, ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ പൊതു ജനവിഭാഗത്തെയും തുടർന്ന് അക്കാലത്തെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ഒരു "ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ" പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

യേശുക്രിസ്തു തന്റെ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ നമുക്ക് ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളാം

"അവർക്കു​വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം കേട്ട്‌ എന്നിൽ വിശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​വർക്കുവേ​ണ്ടി​യും ഞാൻ അപേക്ഷി​ക്കു​ന്നു. പിതാവേ, അങ്ങ്‌ എന്നോ​ടും ഞാൻ അങ്ങയോ​ടും യോജിപ്പിലായിരിക്കുന്നതുപോലെ അവർ എല്ലാവ​രും ഒന്നായിരിക്കാനും അവരും നമ്മളോ​ടു യോജി​പ്പി​ലാ​യി​രി​ക്കാ​നും വേണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷി​ക്കു​ന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങാണ്‌ എന്നെ അയച്ച​തെന്നു ലോക​ത്തി​നു വിശ്വാ​സം​വ​രട്ടെ" (യോഹന്നാൻ 17:20,21).

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ അനുസ്മരണം പെസഹ ആഘോഷിക്കുന്നതുപോലെ ആഘോഷിക്കണം, ആത്മീയമായി പരിച്ഛേദനയേറ്റ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ, വിശ്വസ്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ, സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം (പുറപ്പാടു 12:48; എബ്രായർ 10: 1; കൊലോസ്യർ 2:17 ; 1 കൊരിന്ത്യർ 11:33). പെസഹാ ആഘോഷത്തിനുശേഷം, യേശുക്രിസ്തു തന്റെ മരണത്തിന്റെ അനുസ്മരണം ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാതൃക സ്ഥാപിച്ചു (ലൂക്കോസ് 22: 12-18). ഇത് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാമെന്നതിനുള്ള ഒരു മാതൃകയാണിത്. സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കും:

- മത്തായി 26: 17-35.

- മർക്കോസ് 14: 12-31.

- ലൂക്ക് 22: 7-38.

- യോഹന്നാൻ 13 മുതൽ 17 വരെ അധ്യായം.

അനുസ്മരണത്തിന്റെ ആഘോഷം വളരെ ലളിതമാണ്: “അവർ കഴിച്ചുകൊ​ണ്ടി​രി​ക്കുമ്പോൾ യേശു ഒരു അപ്പം എടുത്ത്‌, പ്രാർഥി​ച്ചശേഷം അതു നുറുക്കി അവർക്കു കൊടു​ത്തുകൊണ്ട്‌, “ഇതാ, ഇതു കഴിക്കൂ; ഇത്‌ എന്റെ ശരീര​ത്തി​ന്റെ പ്രതീ​ക​മാണ്‌” എന്നു പറഞ്ഞു.  പിന്നെ യേശു ഒരു പാനപാ​ത്രം എടുത്ത്‌ നന്ദി പറഞ്ഞ​ശേഷം അവർക്കു കൊടു​ത്തുകൊണ്ട്‌ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങ​ളെ​ല്ലാ​വ​രും ഇതിൽനി​ന്ന്‌ കുടിക്കൂ. കാരണം, ഇതു പാപ​മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി അനേകർക്കു​വേണ്ടി ഞാൻ ചൊരി​യാൻപോ​കുന്ന ‘ഉടമ്പടി​യു​ടെ രക്ത’ത്തിന്റെ പ്രതീ​ക​മാണ്‌.  എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു: എന്റെ പിതാ​വി​ന്റെ രാജ്യ​ത്തിൽ നിങ്ങളുടെ​കൂ​ടെ പുതിയ വീഞ്ഞു കുടി​ക്കുന്ന നാൾവരെ മുന്തി​രി​വ​ള്ളി​യു​ടെ ഈ ഉത്‌പന്നം ഞാൻ ഇനി കുടി​ക്കില്ല.”  ഒടുവിൽ സ്‌തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി​യിട്ട്‌ അവർ ഒലിവു​മ​ല​യിലേക്കു പോയി" (മത്തായി 26: 26-30). ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ കാരണം, അവന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം, അവന്റെ ശരീരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം, അവന്റെ രക്തത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാനപാത്രം എന്നിവ യേശുക്രിസ്തു വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഈ ആഘോഷത്തിനുശേഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിനെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു, മിക്കവാറും യോഹന്നാൻ 13:31 മുതൽ യോഹന്നാൻ 16:30 വരെ. ഇതിനുശേഷം, യേശുക്രിസ്തു യോഹന്നാൻ 17-ൽ വായിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉച്ചരിക്കുന്നു. മത്തായി 26: 30-ന്റെ വിവരണം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു: “ഒടുവിൽ സ്‌തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി​യിട്ട്‌ അവർ ഒലിവു​മ​ല​യിലേക്കു പോയി”. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധനം അവസാനിപ്പിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം ഈ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചിരിക്കാം.

ക്രിസ്തു നൽകിയ ഈ മാതൃകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സായാഹ്നം ഒരു വ്യക്തി, ഒരു മൂപ്പൻ, ഒരു പാസ്റ്റർ, ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിലെ പുരോഹിതൻ എന്നിവർ സംഘടിപ്പിക്കണം. അനുസ്മരണം ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിൽ, അത് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് കുടുംബത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ തലവനാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ, ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലുള്ള സഹോദരിയെ പ്രായമായ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം (തീത്തോസ് 2:4). അവൾ തല മൂടണം (1 കൊരിന്ത്യർ 11:2-6).

ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ സുവിശേഷങ്ങളുടെ വിവരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കൽ തീരുമാനിക്കുക, ഒരുപക്ഷേ അവ അഭിപ്രായങ്ങളോടെ വായിച്ചുകൊണ്ട്. യഹോവയായ ദൈവത്തോടുള്ള അന്തിമ പ്രാർത്ഥന പറയും. അതിനുശേഷം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിലും പുത്രനെ ആദരിക്കുന്നതിലും ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാം.

വീഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അത് നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഈ അസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മൂപ്പന്മാരാണ് (യോഹന്നാൻ 19:34 "രക്തത്തിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും"). അസാധാരണമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ബാധകമാകുമെന്നും യേശുക്രിസ്തു കാണിച്ചു (മത്തായി 12:1-8). ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വസ്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.

Share this page